Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 1552/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT, ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Tờ trình số: 613/TTr-SGDĐT, ngày 03/8/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

TT

Ngày

Mầm non

Tiểu học

THCS, THPT

GDTX

1

Ngày tựu trường

27/8/2018

27/8/2018

27/8/2018

27/8/2018

2

Ngày khai giảng

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

3

Ngày bắt đầu năm học

06/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

05/9/2018

4

Ngày kết thúc học kỳ I

13/01/2019

06/01/2019

12/01/2019

12/01/2019

5

Thi chọn đội tuyển HSG tỉnh dự thi cấp quốc gia 2019

/

/

05/10/2018

/

6

Ngày nghỉ cuối học kỳ I

/

07/01/2019

/

/

7

Ngày bắt đầu học kỳ II

14/01/2019

08/01/2019

14/01/2019

14/01/2019

8

Nghỉ Tết Nguyên đán

28/01 đến hết ngày 10/02/2019

28/01 đến hết ngày 10/02/2019

28/01 đến hết ngày 10/02/2019

28/01 đến hết ngày 10/02/2019

9

Thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2018-2019

/

/

01/3/2019

/

10

Ngày kết thúc học kỳ II

25/5/2019

19/5/2019

29/5/2019

29/5/2019

12

Xét tốt nghiệp lớp 5 và lớp 9

/

25/5/2019

30/5/2019

30/5/2019

13

Tổng kết năm học

30- 31/5/2019

27- 31/5/2019

30-

31/5/2019

30-31/5/2019

14

Thi tuyển (xét tuyển) vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10

/

Từ 20/6 đến 30/7/2019

Từ 05/6 đến 30/7/2019

Từ 05/6 đến 30/7/2019

(Riêng các ngày nghỉ lễ trong năm, UBND tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể sau; ngày thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn riêng)

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy, TT.UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng PGĐT các huyện, thị, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, KGVX, TTTH&CB;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169