Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND về chính sách đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 86/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Đinh Thanh Đồng
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐẾN NĂM 2015 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh về chính sách thực hiện Đề án đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách và kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên theo văn bản đính kèm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khoá V, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thanh Đồng

 

CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐẾN NĂM 2015 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

1. Mục tiêu đào tạo sau đại học

Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nòng cốt, chuyên gia đầu đàn có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh nhà.

2. Đối tượng đào tạo

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm trong bộ máy hành chính sự nghiệp của tổ chức, Đảng, nhà nước, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và trong các doanh nghiệp nhà nước.

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, đủ điều kiện theo qui định.

- Các đối tượng trên phải cam kết sau khi tốt nghiệp phải làm việc cho tỉnh Phú Yên từ 10 năm trở lên (ngoại trừ điều động, đề bạt của cấp trên).

3. Ngành nghề, số lượng đào tạo

Các ngành mà tỉnh đang thiếu, đang cần có trình độ cao sau đại học như: công nghệ thông tin, tự động hoá, công nghệ sinh học, y tế, kinh tế, công nghệ môi trường và phát triển bền vững lọc dầu, hoá dầu, văn hoá du lịch, luật pháp quốc tế,… ưu tiên đào tạo đủ cán bộ giảng dạy cho Trường Đại học Phú Yên và các trường Cao đẳng của tỉnh gồm: 90 thạc sĩ; 60 tiến sĩ; 50 chuyên sâu tiếng Anh (ngoại ngữ khác sẽ đào tạo sau).

4. Phương thức đào tạo

- Đào tạo trong nước:

+ Do các trường Đại học, Học viện Việt Nam gồm: 60 thạc sĩ, 50 tiến sĩ.

+ Do các trường Đại học, Học viện có yếu tố nước ngoài đào tạo gồm: 20 thạc sĩ, 50 chuyên sâu tiếng Anh giai đoạn 1.

- Đào tạo nước ngoài gồm:

+ 10 thạc sĩ và 10 tiến sĩ;

+ Đào tạo giai đoạn 2 cho 50 chuyên sâu tiếng Anh ở một số nước nói tiếng Anh ít nhất 1 năm, đã hoàn thành giai đoạn 1.

5. Loại hình đào tạo

- Đào tạo trong nước: Hệ chính qui không tập trung (vừa làm, vừa học 1 năm tập trung 1 số kỳ để học).

- Đào tạo nước ngoài: Hệ chính qui tập trung.

6. Về kinh phí đào tạo

a) Ngân sách tỉnh cấp: Dự toán hỗ trợ tài liệu, học phí, làm luận văn như sau:

+ Thạc sĩ trong nước: 50 triệu đồng/người/khóa;

+ Thạc sĩ trong nước có yếu tố nước ngoài: 150 triệu đồng/người/năm (9.000 USD);

+ Thạc sĩ nước ngoài: 400 triệu đồng/người/khóa (24.000 - 25.000 USD);

+ Tiến sĩ trong nước: 100 triệu đồng/người/ khóa.

+ Tiến sĩ nước ngoài: 500 triệu đồng/người/khóa (30.000 - 32.000 USD).

+ Chuyên sâu tiếng Anh: 100 triệu đồng/người/khóa.

Tổng kinh phí: 25 tỉ đồng từ năm 2008 đến năm 2015, bình quân 3,2 tỉ đồng/năm.

(Kinh phí có thể thay đổi theo thời điểm và theo từng trường đào tạo sẽ điều chỉnh bổ sung phù hợp).

b) Kinh phí ăn, ở, đi lại, chi khác: do cá nhân, gia đình, huy động các nguồn tài trợ. Nếu có khó khăn thì nhà nước cho vay ưu đãi theo Chỉ thị 21/2007 của Thủ tướng Chính phủ đủ để hoàn thành khoá học, sẽ trả dần sau khi tốt nghiệp trong thời gian nhất định theo ký kết hợp đồng.

7. Về chế độ, chính sách

Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, công chức sau đại học theo quy định tại Quyết định số 596/2001/QĐ-UB, ngày 15/3/2001 và Hướng dẫn số 194/HD-UB ngày 13/02/2006 của UBND tỉnh Phú Yên, có sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

8. Về công tác qui hoạch đào tạo

Thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ, để đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đồng bộ (đúng nguồn, đúng độ tuổi, đúng chuyên ngành). Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo và kết quả sau đào tạo.

9. Về bồi thường kinh phí đào tạo đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng cam kết

Thực hiện theo Nghị định số 54/2005/NĐ-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ. Học không tốt nghiệp bồi hoàn kinh phí đã cấp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND về chính sách đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158