Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 về quyết định tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015

Số hiệu: 77/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành: 21/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập giai đoạn 2013 - 2015, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập năm 2013 là 24.223 chỉ tiêu, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 18.320 chỉ tiêu, trong đó hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập là 3.820 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp y tế là 4.418 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp khác là 1.485 chỉ tiêu.

2. Tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập dự phòng giai đoạn 2013-2015 là 610 chỉ tiêu, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 383 chỉ tiêu, trong đó: Tiểu học là 158 chỉ tiêu; trung học phổ thông là 72 chỉ tiêu; các trường cao đẳng là 14 chỉ tiêu; các trường trung học chuyên nghiệp là 06 chỉ tiêu; mầm non là 133 chỉ tiêu (trong đó hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập là 114 chỉ tiêu);

- Sự nghiệp y tế là 167 chỉ tiêu, trong đó: Tuyến tỉnh là 97 chỉ tiêu; tuyến huyện là 70 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp khác là 60 chỉ tiêu.

Biên chế dự phòng được giao cho các đơn vị sự nghiệp thành lập mới, được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc được xác định vị trí việc làm mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định phân bổ biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập dự phòng giai đoạn 2013-2015 cho các cơ quan, đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 về quyết định tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113