Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND quy định chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 27/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Võ Văn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỂ TIẾP TỤC SẮP XẾP ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định một số chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Chính sách bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo khi chuyển sang làm nhiệm vụ nhân viên ở các đơn vị trường học

a) Đối tượng áp dụng:

Nhà giáo trong biên chế làm nhiệm vụ giảng dạy ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc năng lực giảng dạy không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, được cơ quan có thẩm quyền sắp xếp lại và phân công đảm nhiệm một trong các chức danh khác trong nhà trường như: Thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn thư, kế toán, y tế trường học,… (gọi tắt là nhân viên).

b) Mức phụ cấp và thời gian được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi:

Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu là mức phụ cấp ưu đãi mà giáo viên đang được hưởng ở các đơn vị, trường học theo quy định hiện hành trước khi phân công làm nhân viên. Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi là 06 tháng, kể từ ngày có quyết định phân công chuyển sang làm nhiệm vụ mới.

c) Nguồn kinh phí thực hiện: Chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục.

2. Chính sách trợ cấp đối với những người thôi việc, trợ cấp một lần

a) Đối tượng áp dụng:

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế đang công tác ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông không đủ điều kiện để nghỉ hưu và có một trong các điều kiện sau đây:

- Do sức khỏe hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Năng lực giảng dạy không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và không thể bố trí làm nhiệm vụ khác.

- Không đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

- Do sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhưng sau khi hoàn thành việc điều chỉnh phân công bố trí lại nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương nhưng vẫn tiếp tục dôi dư.

b) Chính sách, chế độ trợ cấp:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

- Được trợ cấp học nghề và tìm việc với mức 5 triệu đồng/người.

c) Nguồn kinh phí thực hiện: Chi trả từ nguồn ngân sách tỉnh.

3. Chính sách đối với những người nghỉ hưu trước tuổi

a) Đối tượng áp dụng:

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế đang công tác ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (nam đủ 55 tuổi đến 59 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến 54 tuổi), có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên và có một trong các điều kiện sau đây:

- Do sức khỏe hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Năng lực giảng dạy không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và không thể bố trí làm nhiệm vụ khác.

- Không đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

- Do sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhưng sau khi hoàn thành việc điều chỉnh phân công, bố trí lại nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương nhưng vẫn tiếp tục dôi dư.

b) Chính sách, chế độ được hưởng:

Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải áp dụng hình thức cho nghỉ hưu trước tuổi nêu trên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước khi đến tuổi hưu, còn được hưởng thêm một trong hai chế độ nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- Được hưởng chế độ, gồm:

+ Hưởng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (không tính phụ cấp ưu đãi và phụ cấp chức vụ).

+ Được hỗ trợ khoản tiền để ổn định cuộc sống là 30% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng (không tính phụ cấp ưu đãi và phụ cấp chức vụ) cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

- Hoặc được hưởng các chế độ, gồm:

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Các đối tượng tại Điểm a, Khoản 3 nói trên được lựa chọn chế độ thụ hưởng.

c) Nguồn kinh phí thực hiện: Chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo thẩm quyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thời gian thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND quy định chính sách để tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241