Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 212/2015/NQ-HĐND17 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/2015/NQ-ND17

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYT

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỪ NĂM HC 2015 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP TH 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, "Quy định về cơ chế thu, quản sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Sau khi xem xét Tờ trình số 289/TTr-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh đ nghị về việc ban hành quy định mức thu học phí đi với cơ sở giáo dục mầm non, ph thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra ca Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biu,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm học 2015 - 2016 với mức thu cụ thể sau:

I. Mức thu học phí đối vi các cơ s giáo dục mầm non, phổ thông, bổ túc trung học phổ thông công lập:

1. Phân chia khu vực:

1.1. Đi với các trường Mầm non, Trung học cơ sở:

- Khu vực 1 gồm: Các trường trên địa bàn phường thuộc thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

- Khu vực 2 gồm: Các trường trên địa bàn thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

- Khu vực 3 gồm: Các trường trên địa bàn xã thuộc các huyện.

1.2. Đi với các trường THPT công lập, các trung tâm GDTX :

- Khu vực 1: Đối với các trường THPT, các trung tâm GDTX gồm: THPT Hàn Thuyên, THPT Lý Thái Tổ, THPT Chuyên Bắc Ninh, Trung tâm GDTX tỉnh số 1, Trung tâm GDTX Từ Sơn.

- Khu vực 2: Đối với các trường THPT, các Trung tâm GDTX gồm: THPT Hoàng Quốc Việt, THPT Lý Nhân Tông, THPT Lý Thường Kiệt, THPT Hàm Long, THPT Lê Văn Thịnh, THPT Lương Tài 1, THPT Thuận Thành 1, THPT Thuận Thành 3, THPT Quế Võ 1, THPT Nguyn Đăng Đạo, THPT Yên Phong 1, Trung tâm GDTX Gia Bình, Trung tâm GDTX Lương Tài, Trung tâm GDTX Thuận Thành, Trung tâm GDTX tỉnh số 2, Trung tâm GDTX Tiên Du, Trung tâm GDTX Yên Phong.

- Khu vực 3: Đối với các trường THPT gồm: THPT Gia Bình 1, THPT Lương Tài 2, THPT Thuận Thành 2, THPT Quế Võ 2, THPT Quế Võ 3, THPT Tiên Du 1, THPT Ngô Gia Tự, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Yên Phong 2.

2. Mức thu học phí:

ĐV: 1000 đồng

STT

Cấp học

Mức thu học phí/tháng/học sinh (thu 9 tháng/năm học)

Khu vực 1

Khu vc 2

Khu vực 3

1

Mầm non

 

 

 

 

- Nhà trẻ

150

120

90

 

- Mu giáo

140

110

80

2

THCS

90

70

50

3

THPT

140

110

80

4

GDTX

140

110

80

II. Đối vi giáo dục nghề nghiệp và đại học:

1. Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học bằng 90% mức trần học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, thu theo s tháng thực học, nếu có s lẻ được làm tròn s lên hàng chục nghìn đồng.

2. Học phí đối với các chương trình đào tạo sơ cp, đào tạo thường xuyên và đào tạo kỹ năng, các cơ sở giáo dục chủ động tính toán và quy định mức thu theo sự đồng thuận giữa người học và cơ sở giáo dục, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

3. Học phí đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo phương thức giáo dục thường xuyên áp dụng mức không quá 150% mức thu học phí so với hệ đào tạo chính quy tương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theo chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp....

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Cụ thể:

- Học kỳ 1 năm học 2015-2016 (tháng 9 đến 31 tháng 12) thực hiện thu theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 29/9/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Học kỳ 2 năm học 2015-2016, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 thực hiện thu theo mức thu quy định trên.

Các quy định ban hành trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: TP, GD-ĐT, TC (b/c);
-
TT Tỉnh ủy (b/c);
-
TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- VKSND, TAND tnh;
-
VP TU, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tnh;
- Các huyện ủy, thị y, thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban HĐND tnh, các đại biểu HĐND tnh;
- Công báo tnh; Báo BN, Đài PTTH tỉnh, TTXVN tại Bắc Ninh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh
- VP: L.ĐVP. các phòng CM, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 212/2015/NQ-HĐND17 ngày 09/12/2015 về Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239