Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND đề án dạy và học tiếng Anh huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 12/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 16/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO GIAI ĐOẠN 2015 – 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 264/2005/QĐ-TTG ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030;

Thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của liên Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục-Đào tạo về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục-đào tạo giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015-2018; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-VHXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn năm 2015-2018 theo nội dung Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

- Số cán bộ, công nhân, viên chức, bao gồm cả các đơn vị trực thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn: khoảng 405 người;

- Số tiểu thương: khoảng 160 người;

- Số người đăng ký làm việc tại các khách sạn, nhà nghỉ: khoảng 400 người;

- Số người đăng ký làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn): khoảng 240 người;

- Số người lái xe du lịch, xe ôm, xe taxi: khoảng 60 người;

- Số người dân đang sinh sống tại 10 khu dân cư trên địa bàn huyện, khoảng: khoảng 420 người;

- Đối với lực lượng vũ trang: khoảng 235 người.

Tổng cộng các đối tượng được hưởng thụ đề án là: khoảng 1.920 người.

2. Đối tượng thụ hưởng theo đề án:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang được miễn học phí 100%;

- Các đối tượng còn lại (làm nghề tự do như: Tiểu thương, lái xe, kinh doanh các dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán ăn; nhân dân ở các Khu dân cư, trên địa bàn huyện Côn Đảo,...) nộp 30% học phí, nhà nước hỗ trợ 70% học phí.

3. Hình thức tổ chức các lớp học:

- Tổ chức học tập trung do giáo viên Việt Nam đã được đào tạo chuyên môn theo chương trình tiếng Anh giao tiếp phù hợp với đặc điểm riêng của huyện Côn Đảo đảm nhiệm. Bên cạnh đó, học viên còn được làm quen với người nước ngoài thông qua một số hoạt động giao lưu trong lớp và ngoại khóa.

- Thời gian mở lớp: Học vào các buổi phù hợp trong tuần, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2 giờ liên tục, thời lượng mỗi lớp khoảng 06 tháng

- Nội dung giảng dạy mỗi lớp được chia thành 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Đào tạo căn bản về tiếng Anh cùng các chuyên đề về giao tiếp căn bản trong vòng 03 tháng (72 giờ).

+ Giai đoạn 2: Củng cố và đào tạo chuyên sâu về một số lĩnh vực liên quan đến công việc của người dân, đồng thời lồng ghép các nội dung giới thiệu về huyện đảo trong vòng 03 tháng (72 giờ).

- Dự kiến lộ trình mở lớp: Thực hiện trong 04 năm, mở 96 lớp, đào tạo khoảng 1.920 học viên.

4. Nội dung học tập:

- Thực hiện từng bước theo chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo từng đối tượng. Chương trình giảng dạy được tổng hợp dựa trên giáo trình: First Choice, Headway, New Interchange, Smart Choice, Speaking Naturally, tài liệu luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS…; kết hợp với các tư liệu được cung cấp bởi Ban Quản lý di tích lịch sử Côn Đảo, Ban Quản lý vườn quốc gia Côn Đảo,…

- Nội dung chủ yếu được biên soạn trên tinh thần giao tiếp hàng ngày, đảm bảo được hình thức tập trung linh hoạt, hướng dẫn và tự học, phục vụ nhu cầu thực tế tại địa phương.

5. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa.

6. Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục - Đào tạo.

7. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015 phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2015-2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!