Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 07/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NGUYỄN TRÃI, TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cân cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nưc về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế t chức và hoạt động của trường trung học chuyên;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích hc tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyn Trãi, tnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Đi với giáo viên

a) Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh giỏi tham gia các đội tuyển thi Quốc gia và giảng dạy học sinh để tham dự kì thi chọn học sinh giỏi Quốc tế:

- Giảng dạy cho các đội tuyển thi Quốc gia:

+ Dạy lý thuyết và thực hành: 180.000 đồng/tiết;

+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành: 120.000 đồng/tiết.

- Giảng dạy tập huấn cho học sinh đã đạt giải Quốc gia tham dự kì thi chọn học sinh giỏi Quốc tế:

+ Dạy lý thuyết và thực hành: 240.000 đồng/tiết;

+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành: 180.000 đồng/tiết.

b) Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, tham gia làm quan sát viên:

- Đối tượng: Giáo viên được cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn chuyên ngành các môn chuyên tại nước ngoài.

- Mức hỗ trợ: 100% kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hỗ trợ kinh phí để làm quan sát viên với đoàn học sinh dự thi khu vực quốc tế.

c) Mức thưởng cho giáo viên có học sinh đạt giải Quốc gia, Khu vực, Quốc tế: với mỗi học sinh được giải, giáo viên được tính định mức thưởng bằng 0,8 định mức thưởng của học sinh và được tính cho tổng số giải.

d) Đối với công tác tuyển dụng giáo viên:

Được tuyển thẳng các sinh viên đã tốt nghiệp về trường công tác (nếu trường thiếu chỉ tiêu và có nhu cầu tuyển dụng) khi đảm bảo các yêu cầu sau:

- Là học sinh các trường THPT chuyên thuộc tỉnh; trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học đạt từ giải Ba trở lên trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12;

- Học đại học đúng với chuyên ngành mà học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia;

- Tốt nghiệp loại giỏi của một trong hai trường: Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Đối với học sinh

a) Học bổng:

- Đối tượng: Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học bổng, môn chuyên đạt 8,5 trở lên hoặc đạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

- Số học sinh đề nghị cấp: 30% số học sinh toàn trường.

- Mức học bổng: Bằng 3 lần mức học phí hiện hành/học sinh/tháng.

b) Trợ cấp sinh hoạt phí (thực hiện trong 9 tháng/năm học):

- Đối với học sinh có hộ khẩu thường ttại thành phố Hải Dương: Bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (do Nhà nước quy định tại thời đim chi trả trợ cấp);

- Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã có địa giới hành chính giáp với thành phố Hải Dương: Bng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp);

- Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã còn lại: Bằng 80% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp).

c) Hỗ trợ cho học sinh trong thời gian tham gia tập huấn để dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia, chọn đội tuyển Olympic Quc tế:

- Học sinh dự thi cấp quốc gia: 60.000 đồng/học sinh/ngày;

- Học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế: 180.000 đồng/học sinh/ngày;

- Thời gian hưởng: số ngày tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhưng tối đa không quá 90 ngày đối với đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và 50 ngày đối với học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế;

- Nếu đi tập huấn tại Hà Nội hoặc các tỉnh khác được hỗ trợ tiền không quá 100.000 đ/học sinh/ngày;

- Số học sinh giỏi dự thi theo quy định của BGiáo dục và Đào tạo.

d) Mức thưởng học sinh giỏi đạt giải Quốc gia, Quốc tế:

- Huy chương Vàng Quốc tế: 200 triệu đồng.

- Huy chương Bạc Quốc tế: 50 triệu đồng.

- Huy chương Đồng Quốc tế: 30 triệu đồng.

- Bằng khen của kỳ thi Quốc tế: 25 triệu đng.

- Huy chương Vàng khu vực: 30 triệu đồng.

- Huy chương Bạc khu vực: 25 triệu đồng.

- Huy chương Đồng khu vực: 20 triệu đồng.

- Bằng khen của kỳ thi khu vực: 15 triệu đồng.

- Giải nhất Quốc gia: 20 triệu đồng

- Giải nhì Quốc gia: 10 triệu đồng.

- Giải ba Quốc gia: 6 triệu đồng.

- Giải khuyến khích Quốc gia: 3,5 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 09 năm 2018.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ
(để báo cáo);
- Bộ Giáo dục - Đào tạo
(để báo cáo);
- Bộ Tài chính
(để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB)
(để báo cáo);
- Ban Công tác Đại biểu
(để báo cáo);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Lãnh đạo và
CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171