Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND về Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 04/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Xuân Lộc
Ngày ban hành: 17/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Về quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái”, với các nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Chính sách khen thưởng đối với giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học, nhằm khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; đồng thời tạo động lực thúc đẩy việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

1.2. Việc xét khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng.

2. Đối tượng và chính sách khen thưởng

2.1. Giáo viên tham dự các kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi từ cấp tỉnh trở lên, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi được cấp giấy chứng nhận và được khen thưởng, với các mức như sau:

a) Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1.000.000đồng.

b) Giáo viên dạy giỏi cấp khu vực: 1.500.000đồng; nếu được xếp giải (giải nhất 3.000.000đồng; giải nhì 2.000.000đồng; giải ba: 1.000.000đồng)

c) Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia: 2.000.000đồng; nếu được xếp giải (giải nhất: 4.000.000đồng; giải nhì: 3.000.000đồng; giải ba: 2.000.000đồng)

2.2. Học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên.

a) Cấp tỉnh

Loại giải

Học sinh đạt giải

Giáo viên có học sinh đạt giải

Giải nhất

2.000.000đồng

2.000.000đồng

Giải nhì

1.000.000đồng

1.000.000đồng

Giải ba

500.000đồng

500.000đồng

Giải khuyến khích

300.000đồng

300.000đồng

b) Cấp khu vực trong nước

Loại giải

Học sinh đạt giải

Giáo viên có học sinh đạt giải

Giải nhất

4.000.000đồng

4.000.000đồng

Giải nhì

3.000.000đồng

3.000.000đồng

Giải ba

2.000.000đồng

2.00.000đồng

Giải khuyến khích

1.000.000đồng

1.000.000đồng

c) Cấp Quốc gia

Loại giải

Học sinh đạt giải

Giáo viên có học sinh đạt giải

Giải nhất

8.000.000đồng

8.000.000đồng

Giải nhì

6. 000.000đồng

6.000.000đồng

Giải ba

4.000.000đồng

4.000.000đồng

Giải khuyến khích

2.000.000đồng

2.000.000đồng

d) Cấp khu vực Quốc tế

Loại giải

Học sinh đạt giải

Giáo viên có học sinh đạt giải

Giải nhất

10.000. 000đồng

10.000.000đồng

Giải nhì

7.000.000đồng

7.000.000đồng

Giải ba

5.000.000đồng

5.000.000đồng

Giải khuyến khích

3.000.000đồng

3.000.000đồng

đ) Cấp Quốc tế

Loại giải

Học sinh đạt giải

Giáo viên có học sinh đạt giải

Giải nhất

20.000.000đồng

20.000.000đồng

Giải nhì

15.000.000đồng

15.000.000đồng

Giải ba

10.000.000đồng

10.000.000đồng

Giải khuyến khích

5. 000.000đồng

5.000.000đồng

* Giáo viên có nhiều học sinh đạt giải được hưởng theo học sinh đạt giải cao nhất/môn thi; trường hợp giáo viên dạy 02 môn mà có học sinh đạt giải thì được hưởng tương ứng với số môn có học sinh đạt giải cao nhất đối với mỗi môn thi.

2.3. Giáo viên hoặc nhóm giáo viên thuộc tỉnh Yên Bái trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển có học sinh đạt giải cấp Quốc gia trở lên, mức thưởng được tính theo loại giải và số lượng giải đối với từng bộ môn.

a) Cấp Quốc gia: Giải nhất: 8.000.000đồng Giải nhì: 6.000.000đồng; Giải ba: 4.000.000đồng; Giải khuyến khích: 2.000.000đồng;

b) Cấp khu vực Quốc tế: Giải nhất: 10.000.000đồng; Giải nhì: 7.000.000đồng; Giải ba: 5.000.000đồng; Giải khuyến khích: 3.000.000đồng;

c) Cấp Quốc tế: Giải nhất: 20.000.000đồng; Giải nhì: 15.000.000đồng; Giải ba: 10.000.000đồng; Giải khuyến khích: 5.000.000đồng.

* Giáo viên có học sinh đạt cao được xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí tham quan học tập ngắn hạn ở trong nước, hoặc ngoài nước theo chương trình kế hoạch của ngành hoặc của tỉnh.

2.4. Những người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân. Ngoài chế độ chính sách được hưởng theo Luật Thi đua khen thưởng, mỗi cá nhân còn được thưởng bổ sung thêm đối với danh hiệu Nhà giáo ưu tú là 2.000.000 đồng; Nhà giáo nhân dân là 3.000.000 đồng.

3. Kinh phí

Nguồn kinh phí từ Ngân sách tỉnh và Ngân sách sự nghiệp giáo dục đào tạo được giao hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND về Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184