Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định thư số 37/2004/LPQT về Dự án Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực Du dịch và khách sạn VIE/015 (Giai đoạn III) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua

Số hiệu: 37/2004/LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 03/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

*******

Số: 37/2004/LPQT

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004

 

Nghị định thư về Dự án Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực du dịch và khách sạn VIE/015 (Giai đoạn III) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua có hiệu lực từ ngày 03 tháng 12 năm 2003.

 

 

 TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ DỰ ÁN HỢP TÁC ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN VIE/015 (GIAI ĐOẠN III) GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG

Căn cứ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 tại Luxembourg.
Căn cứ các lĩnh vực ưu tiên được xác định trong tài liệu về “Chương trình định hướng về hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg”, ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 tại Luxembourg.

đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Nghị định thư này liên quan đến dự án hợp tác đào tạo trong lĩnh vực du lịch và khách sạn (Dự án VIE/015, giai đoạn III).

Điều 2. Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg cam kết tài trợ 2.991.000 EUR (hai triệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn Eurô) cho việc thực hiện dự án hợp tác nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để triển khai dự án như đã nêu trong Tài liệu dự án do các cơ quan được chỉ định trong Nghị định này xây dựng và trình Chính phủ hai nước phê duyệt.

Tài liệu dự án gồm những nội dung chính sau:

- Bản miêu tả dự án.

- Bản phân công nhiệm vụ giữa hai bên.

- Tiến độ triển khai.

- Dự toán ngân sách dự án.

Điều 4. Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg chỉ định tổ chức Lux-Development S.A, có trụ sở tại Luxembourg, là cơ quan thực hiện các nghĩa vụ của phía Luxembourg được quy định trong Nghị định thư này.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ định Tổng cục Du lịch Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội, là cơ quan thực hiện các nghĩa vụ của phía Việt Nam được quy định trong Nghị định thư này.

Các cơ quan thực hiện dự án sẽ phối hợp hình thành dự án, xây dựng tài liệu và thực thi những công việc của dự án. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ hai nước có thể giao các cơ quan điều hành dự án xây dựng bản đánh giá dự án hợp tác.

Điều 5. Các điều khoản quy định trong Hiệp định khung về Hợp tác ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg được áp dụng trong Nghị định thư này.

Mọi sửa đổi trong Nghị định thư này đều phải được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận chung thông qua trao đổi công thư giữa Chính phủ hai nước.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc vào tháng 6 năm 2005 hoặc khi sử dụng hết khoản đóng góp tài chính của Chính phủ Luxembourg nêu tại Điều 2.

Làm tại Hà Nội, thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, 02 bản bằng tiếng Việt và 2 bản bằng tiếng Anh, ngày 03 tháng 12 năm 2003./.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG
ĐẠI SỨ
Marc Ungeheuer

 THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định thư số 37/2004/LPQT về Dự án Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực Du dịch và khách sạn VIE/015 (Giai đoạn III) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190