Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 981-BYT/NĐ năm 1959 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các cấp khu, thành phố, tỉnh chứng nhận và cấp bằng cho các thí sinh trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp cán bộ sơ cấp của ngành y tế, và chứng nhận, duyệt y các giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi các lớp đào tạo vệ sinh viên, cán bộ y tế xã, hộ sinh xã và các lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.

Số hiệu: 981-BYT/NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 05/12/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 981-BYT/NĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO CÁC ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP KHU, THÀNH PHỐ, TỈNH CHỨNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG CHO CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁN BỘ SƠ CẤP CỦA NGÀNH Y TẾ, VÀ CHỨNG NHẬN, DUYỆT Y CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI CÁC LỚP ĐÀO TẠO VỆ SINH VIÊN, CÁN BỘ Y TẾ XÃ, HỘ SINH XÃ VÀ CÁC LỚP BỔ TÚC NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Sắc lệnh số 76-SL ngày 20-5-1950 ban hành quy định công chức;
Thi hành chủ trương kiện toàn tổ chức chấn chỉnh biên chế sắp xếp cán bộ của Đảng và Chính phủ;
Xét nhu cầu công tác đào tạo, bổ túc và quản lý cán bộ của ngành;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Tổ chức Cán bộ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay ủy quyền cho Ủy ban hành chính các cấp khu, thành phố, tỉnh.

a) Ra quyết định chứng nhận và cấp bằng cho các thí sinh trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp thành cán bộ sơ cấp của ngành y tế;

b) Ra quyết định chứng nhận và ký duyệt các giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi các lớp đào tạo vệ sinh viên, y tế xã, hộ sinh xã và các lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn ngày.

Điều 2: - Các bằng sơ cấp của Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cấp có giá trị như những bằng sơ cấp của Bộ cấp từ trước đến nay.

Điều 3: - Bộ sẽ có thông tư hướng dẫn cho tiết về mẫu bằng và giấy chứng nhận sau.

Điều 4: - Tất cả các văn bản trước đây trái với tinh thần nghị định này đều  bãi bỏ.

Điều 5: - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01-01-1960.

Điều 6: - Các Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh, các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, Giám đốc Khu, Sở Y tế và Trưởng ty Y tế các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 
 

 
Phạm Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 981-BYT/NĐ năm 1959 về việc Ủy quyền cho các Ủy ban hành chính các cấp khu, thành phố, tỉnh chứng nhận và cấp bằng cho các thí sinh trúng tuyển các kỳ thi tốt nghiệp cán bộ sơ cấp của ngành y tế, và chứng nhận, duyệt y các giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi các lớp đào tạo vệ sinh viên, cán bộ y tế xã, hộ sinh xã và các lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn do Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132