Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 87-HĐBT năm 1982 về việc đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 87-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 11/05/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 11 - 5 - 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỌC VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÀNH VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 275-CP ngày 8-10-1977 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy quản lý nông nghiệp;
Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp.

Điều 2.- Viện kinh tế nông nghiệp có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong ngành nông nghiệp để đưa vào công tác quản lý và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

2. Tham gia bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trong ngành và phổ biến các thành tựu nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp trong và ngoài nước.

Điều 3.- Viện kinh tế nông nghiệp do một viện trưởng phụ trách và hai phó viện trưởng giúp việc. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Viện kinh tế nông nghiệp.

Điều 4.- Những quy định trước đây trái với nghị định này nay bãi bỏ.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 87-HĐBT năm 1982 về việc đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238