Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 64-HĐBT năm 1986 về việc đổi tên Viện Luật học thành Viện Nhà nước và pháp luật thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 64-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 23/05/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1986

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 64-HĐBT NGÀY 23-5-1986 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VIỆN LUẬT HỌC THÀNH VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THUỘC UỶ BAN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 117-CP ngày 31-7-1967 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Đổi tên Viện Luật học thành Viện Nhà nước và pháp luật thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 2.- Viện Nhà nước và pháp luật có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận về Nhà nước và pháp luật theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng lý luận đó vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; từng bước xây dựng lý luận pháp luật Việt Nam, tích cực góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Điều 3.- Nhiệm vụ cụ thể của Viện Nhà nước và pháp luật cho Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam quy định trên cơ sở biên chế và tổ chức hiện có.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 64-HĐBT năm 1986 về việc đổi tên Viện Luật học thành Viện Nhà nước và pháp luật thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175