Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 399-NĐ năm 1957 ban hành quy chế lên lớp cho học sinh các lớp 5, 6, 8 và 9 các Trường phổ thông 10 năm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 399-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 10/05/1957 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 399-NĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÊN LỚP CHO HỌC SINH CÁC LỚP 5, 6, 8 VÀ 9 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG 10 NĂM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Chiếu sắc lệnh số 119-SL ngày 9/7/1946 tổ chức Bộ Giáo dục;
Chiếu nghị định số 596-NĐ ngày 30/8/1956 ban hành quy chế Trường phổ thông 10 năm, đặc biệt điều 22 của nghị định;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành quy chế lên lớp cho học sinh các lớp 5, 6, 8 và 9 các Trường phổ thông 10 năm kèm theo nghị định này.

Điều 2. – Bản quy chế này sẽ áp dụng kể từ niên học 1956-1957

Điều 3. -  Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Giám đốc Nha Giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Văn Huyên

 

QUY CHẾ

LÊN LỚP CHO HỌC SINH CÁC LỚP 5, 6, 8, 9 PHỔ THÔNG

Điều 1. Điều kiện lên lớp:

a. Được lên lớp thẳng không phải thi, những học sinh có điểm tổng kết toàn năm “3” trở lên về tất cả các môn ghi trong chương trình.

b. Môn nào dưới điểm “3” thì phải thi lại về môn đó, trừ những trường hợp nói trong điều 2.

Điều 2. Điều kiện ở lại lớp.

 a. Phải ở lại lớp những học sinh có điểm tổng kết toàn năm thuộc một trong 4 trường hợp sau:

1) 1 điểm “1” về quốc văn hay toán.

2) 2 điểm “2” về quốc văn hay toán.

3) 1 điểm “2” về quốc văn hay toán và 1 điểm “1” về một môn khác.

4) 3 điểm “2” về bất kỳ 3 môn nào.

b. Nhà trường sẽ xét qúa trình và thái độ học tập của học sinh và có thể quyết định cho thi lên lớp về những môn kém.

Điều 3. Việc tổ chức thi lên lớp cho những học sinh kém nói ở trên sẽ tiến hành vào hạ tuần tháng 8, trước ngày khai giảng niên học.

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 399-NĐ năm 1957 ban hành quy chế lên lớp cho học sinh các lớp 5, 6, 8 và 9 các Trường phổ thông 10 năm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.378
DMCA.com Protection Status