Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 16-CP năm 1995 về việc thành lập Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Mhí Minh

Số hiệu: 16-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 27/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 1995

 

NGHỊ ĐỊNH

CHÍNH PHỦ SỐ 16/CP NGÀY 27 THÁNG 1 NĂM 1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1992 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tại (tờ trình số 9122/KHTC ngày 30 tháng 12 năm 1994),

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu khoa học ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt là 9 trường: Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế, Đại học Tài chính kế toán, Đại học Sư phạm, Đại học Kiến trúc, Phân hiệu Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực của cả nước, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo quy chế riêng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3.- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ chính sau:

1/ Đào tạo chuyên gia các ngành khoa học và công nghệ theo các trình độ đại học, cao học và tiến sĩ.

2/ Nghiên cứu khoa học, công nghệ, gắn với giảng dạy đào tạo, thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

3/ Hỗ trợ về học thuật cho một số trường Đại học khác và một số trường Cao đẳng ở các địa phương.

Điều 4.- Cơ cấu tổ chức Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

1/ Các tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học:

a) Trường Đại học Đại cương.

b) Các trường Đại học chuyên ngành.

Trước mắt gồm có:

- Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Trường Đại học Sư phạm.

- Trường Đại học Kỹ thuật.

- Trường Đại học Nông lâm.

- Trường Đại học Kinh tế.

- Trường Đại học Luật.

Trong qua trình phát triển, việc tổ chức thêm các thành viên mới trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Đại học Quốc gia xây dựng đề án cụ thể (có ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học) trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định.

c) Các Viện và các Trung tâm nghiên cứu khoa học.

2/ Các đơn vị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Thư viện.

- Trung tâm máy tính.

3/ Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Đại học Quốc gia (do Giám đốc quyết định).

Điều 5.- Lãnh đạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; các Phó Giám đốc Đại học Quốc gia và Hiệu trưởng, Viện trưởng, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia do Giám đốc đề nghị và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm.

Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh điều hành mọi hoạt động của Đại học Quốc gia và có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có Hội đồng khoa học và đào tạo, làm chức năng tư vấn cho Giám đốc; Bộ Giáo dục và Đào tại quyết định công nhận Chủ tịch và thành viên của Hội đồng này.

Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng và Bộ Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cải tạo các cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực thuộc địa phận xã Đông Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé và xã Tân Phú, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Điều 8.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 16-CP

Hanoi, January 27. 1995

 

DECREE

ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992:
Pursuant to Decree No.15-CP on the 2nd of March, 1992 on the tasks, powers and responsibility for State management of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Education and Training (expose No.9122-KHTC on the 30th of December, 1994),

DECREES:

Article 1.- To establish the National University of Ho Chi Minh City by re-arranging and re-organizing a number of universities and scientific research institutes in Ho Chi Minh City area, for the time being the 9 following institutions: The University of Ho Chi Minh City, the Thu Duc Technical Teachers' College, the Ho Chi Minh City Polytechnics, the Agriculture and Forestry College, the Economics College, the Economics College, the Finance-Accountancy College, the Teachers' College, the Architecture College, the Law Faculty of Ho Chi Minh City.

Article 2.- The National University of Ho Chi Minh City is a multi-disciplinary, multi-sector center of training and scientific research of the whole country, which is directly placed under the Ministry of Education and Training, and operates according to a separate statute to be approved by the Prime Minister.

The National University of Ho Chi Minh City is a juridical person and has its own seal and bank account.

Article 3.- The National University of Ho Chi Minh City has the following main tasks:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 16-CP năm 1995 về việc thành lập Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Mhí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196