Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2012 tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2012-2013 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Thông
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 VÀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cố gắng phấn đấu của ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp chính quyền và các ngành có liên quan, công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện tốt các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các sở, ngành và toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo về việc đổi mới giáo dục phổ thông; quy định về xét tốt nghiệp trung học cơ sở, về thi và tuyển sinh. Đặc biệt thực hiện tốt công tác tuyên truyền chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

2. Chủ tịch UBND các cấp thực hiện tốt chức năng quản lí nhà nước về giáo dục-đào tạo trên địa bàn; chỉ đạo ngành Giáo dục-đào tạo và các ngành chức năng có liên quan của huyện, thành phố chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức kỳ xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011-2012 và kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013; có kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các địa điểm đặt các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi trên địa bàn; quản lí chặt chẽ các phương tiện in ấn, máy photocopy; tuyệt đối không để diễn ra cảnh tụ tập đông người xung quanh khu vực thi hoặc áp sát phòng thi, làm ảnh hưởng đến kết quả thi hoặc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, giúp UBND tỉnh chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS, tổ chức các kỳ thi theo đúng các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho các kì xét tốt nghiệp và thi; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc các quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội để kỳ xét tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và thi tuyển sinh đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực, công bằng, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

4. Các sở, ban, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và tạo điều kiện để ngành giáo dục-đào tạo làm tốt chức năng chuyên môn đảm bảo tổ chức tốt kì xét tốt nghiệp THCS và các kỳ thi đạt hiệu quả, chất lượng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, hội phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chỉ thị này đảm bảo cho kỳ xét tốt nghiệp THCS, các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh được diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng qui chế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ngành chức năng, các địa phương báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- CV: VXC;
- Lưu: VT, CV: VXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2012 tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2012-2013 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218