Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 877/KH-BGDĐT kiểm tra thực hiện quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 877/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Minh
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ MÔN HỌC GDQP-AN NĂM 2012

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường trung học phổ thông của các sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc như sau:

I. Mục đích

1. Đánh giá việc tổ chức thực hiện dạy, học môn học GDQP-AN; kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện giảng dạy môn học trong thời gian qua.

2. Kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy, học môn học GDQP-AN trong tình hình hiện nay tại các nhà trường; đề xuất các chủ trương, biện pháp để tiếp tục chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP-AN cho học sinh trong những năm tiếp theo.

II. Nội dung

- Kiểm tra việc thực hiện Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); tổ chức giảng dạy, học tập theo nội dung, chương trình quy định tại Quyết định số 79, 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nội dung môn học GDQP-AN (bao gồm cả sổ sách đăng ký thống kê; chương trình môn học; kế hoạch bài giảng, giáo án của giáo viên; các hợp đồng đào tạo…).

- Đối tượng giảng dạy và quy mô học sinh học tập môn học GDQP-AN.

- Kế hoạch và tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN, kiểm tra thực hành một bài giảng của giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên và thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên.

- Việc tổ chức mua sắm, sử dụng và bảo quản trang thiết bị dạy học môn học GDQP-AN.

- Tổ chức thực hiện công tác quốc phòng tại nhà trường.

- Kiểm tra nhận thức của giáo viên GDQP-AN bằng hình thức vấn đáp hoặc trắc nghiệm, kiểm tra nhận thức của học sinh về môn học GDQP-AN bằng hình thức trắc nghiệm.

III. Thời gian

- Tháng 10: Kiểm tra một số sở GD&ĐT, trường THPT, trường TCCN khu vực miền Bắc;

- Tháng 11: Kiểm tra một số sở GD&ĐT, trường THPT, trường TCCN khu vực miền Trung;

- Tháng 12: Kiểm tra một số sở GD&ĐT, trường THPT, trường TCCN khu vực miền Nam.

- Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ thông báo đến các sở giáo dục và đào tạo, các trường TCCN sau.

IV. Thành phần

- Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì gồm đại diện: Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học.

- Đại diện Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu.

- Khi kiểm tra đến địa phương nào thì mời đại diện Sở GD&ĐT, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh tham gia thành phần đoàn kiểm tra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường được kiểm tra xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo như đã nêu trên; in sao đủ số lượng văn bản cho các thành viên trong đoàn kiểm tra và cán bộ nhà trường, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ.

(Điện thoại liên hệ Nguyễn Xuân Tiến - Điện thoại: 04.38683760, 0983.836.889 và Hoàng Văn Tòng - Điện thoại: 04.38684158, 0904.233.915).

 

 

Nơi nhận:
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ;
- Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp;
- Vụ Giáo dục Trung học;
- Lưu VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Nguyễn Thiện Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 877/KH-BGDĐT kiểm tra thực hiện quy chế môn học giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.019
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171