Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4265/KH-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 4265/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 21/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4265/KH-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021

CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: ngày 03/9/2020

2. Ngày khai giảng: ngày 05/9/2020

3. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021: từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 27/12 Âl đến hết ngày 05/01 Âl)

4. Các thời gian khác:

Ngành học, cấp học

Thời gian học kỳ 1

Thời gian học kỳ 2

Ngày kết thúc năm học

Ngày thi, xét công nhận, tuyển sinh

Giáo dục Mầm non

Ngày bắt đầu: 07/9/2020. Ngày kết thúc: 15/01/2021.

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 18 tuần thực học)

Ngày nghỉ giữa hai học kỳ: 15/01/2021

Ngày bắt đầu: 18/01/2021.

Ngày kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): 28/5/2021.

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 17 tuần thực học).

Ngày 28/5/2021 Lễ Tổng kết kết hợp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6

Xét công nhận hoàn thành chương trình đối với trẻ 5 tuổi trước ngày 28/5/2021

Giáo dục Tiểu học

Ngày bắt đầu: 07/9/2020.

Ngày kết thúc: 15/01/2021

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 18 tuần thực học)

Nghỉ giữa học kỳ I: 16/11/2020 đến 20/11/2020.

Ngày nghỉ giữa hai học kỳ: 15/01/2021

Ngày bắt đầu 18/01/2021.

Ngày kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): 28/5/2021.

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 17 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2021

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: trước ngày 15/6/2021

Giáo dục trung học (THCS, THPT)

Ngày bắt đầu: 07/9/2020.

Ngày kết thúc: 16/01/2021

Tổng số tuần: 19 (trong đó có 18 tuần thực học)

Ngày bắt đầu 18/01/2021.

Ngày kết thúc (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập): 22/5/2021.

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 17 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2021

- Thi chọn đội tuyển HSG QG lớp 12: ngày 17/9/2020

- Xét công nhận TN THCS: trước ngày 15/6/2021

- Thi chọn HSG tỉnh lớp 9, lớp 12: ngày 24/02/2021

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: ngày 02, 03/6/2021

- Thi chọn HSG quốc gia lớp 12 và thi KHKT cấp quốc gia: (theo lịch Bộ GD&ĐT)

- Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: (theo lịch Bộ GD&ĐT)

Giáo dục thường xuyên

Ngày bắt đầu: 14/9/2020.

Ngày kết thúc: 16/01/2021

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 16 tuần thực học)

Ngày bắt đầu: 18/01/2021

Ngày kết thúc: 22/5/2021

Tổng số tuần: 18 (trong đó có 16 tuần thực học)

Trước ngày 31/5/2021

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: (theo lịch Bộ GD&ĐT)

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT (triển khai thực hiện);
- Phòng: KGVX, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4265/KH-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.659

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97