Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 152/KH-UBND về đào tạo hệ cử tuyển năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 152/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 19/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-UBND

Phú Yên, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO THEO CHẾ ĐỘ HỆ CỬ TUYỂN NĂM 2018

Thực hiện Công văn số 2521/BGDĐT-KHTC ngày 19/6/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch đào tạo hệ cử tuyển năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌC CỬ TUYỂN SAU TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2015 - 2017

1. Từ năm 2015 đến năm 2017, tổng số sinh viên được cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp, trở về địa phương để liên hệ phân công, bố trí công tác là 31 người có trình độ đại học, trong đó:

- Năm 2015: 05 người;

- Năm 2016: 12 người;

- Năm 2017: 14 người.

2. Đã bố trí, phân công công tác 21 sinh viên ngành Y tế (đạt tỷ lệ 67,7%), còn lại 10 sinh viên chưa được bố trí, phân công công tác sau khi tốt nghiệp (chiếm 32,3%) tập trung ở các ngành Văn hóa, Quản lý đất đai, Công tác xã hội, Sư phạm.

3. Đánh giá kết quả bố trí, phân công công tác đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển tại Phú Yên:

Việc bố trí, phân công công tác đối với sinh viên tốt nghiệp đào tạo hệ cử tuyển tại tỉnh Phú Yên đạt tỷ lệ tương đối thấp, xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

- Do nhu cầu công việc, cơ quan, đơn vị, địa phương cử người đi học theo chế độ cử tuyển đã tuyển dụng được người có trình độ, chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của vị trí công việc còn thiếu người trước đó, khi sinh viên cử tuyển ra trường thì hết chỉ tiêu biên chế;

- Những năm trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu việc cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển nhưng chưa phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát nhu cầu và lập kế hoạch bố trí công tác sau tốt nghiệp, do vậy khi các đối tượng này tốt nghiệp khó bố trí được công tác vì các cơ quan, đơn vị, địa phương không có nhu cầu.

- Một số chuyên ngành cử đi đào tạo chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị cử người đi đào tạo, không có vị trí việc làm để bố trí, phân công công tác cho sinh viên ra trường;

- Quy định về tuyển dụng không có ưu tiên đặc cách đối với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển, do vậy việc bố trí, phân công công tác chỉ thực hiện dưới hình thức hợp đồng lao động ở những vị trí việc làm còn thiếu biên chế. Một số sinh viên tốt nghiệp cử tuyển không trúng tuyển phải nghỉ hợp đồng lao động do vị trí công tác đã có người trúng tuyển;

Hiện nay, Chính phủ đang thực hiện việc tinh giản biên chế, số biên chế dành cho tuyển dụng mới là không nhiều, do vậy không có nguồn biên chế để tuyển dụng mới, trong đó bao gồm cả sinh viên cử tuyển.

- Một số cơ sở đào tạo chưa thực hiện đúng quy định bàn giao hồ sơ sinh viên sau tốt nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008. Cụ thể là bàn giao trực tiếp hồ sơ cho sinh viên, sinh viên không nộp hồ sơ, bằng tốt nghiệp kịp thời cho UBND tỉnh (Sở Nội vụ) để báo cáo kết quả hoàn thành khóa đào tạo và nhận giới thiệu, bố trí công tác theo quy định;

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN NĂM 2018

- Bác sĩ đa khoa: 20 chỉ tiêu

(Đính kèm phụ lục)

III. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ TUYỂN NĂM 2018

1. Tổng số sinh viên tỉnh Phú Yên dự kiến tốt nghiệp đào tạo hệ cử tuyển năm 2018 theo kế hoạch có 25 người (trong đó: 24 sinh viên tại ĐH Huế, cụ thể: 09 sinh viên đang học tại ĐH Nông Lâm, 06 ĐH Luật, 06 sinh viên đang học tại ĐH Y Dược, 03 sinh viên tại ĐH Khoa học và 01 sinh viên tại Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực miền Trung);

2. Sau khi rà soát thực trạng, số lượng, chỉ tiêu biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh dự kiến kế hoạch bố trí, phân công công tác đối với số sinh viên trên (thông qua hình thức tuyển dụng đối với các chuyên ngành bác sĩ hoặc hợp đồng lao động đối với chuyên ngành luật, quản lý đất đai, chăn nuôi, thú y…) tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế và phòng chuyên môn hoặc UBND xã thuộc UBND các huyện.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử tuyển cần phối hợp tốt hơn nữa với các tỉnh trong việc quản lý sinh viên cử tuyển để địa phương có kế hoạch bố trí công tác phù hợp, kịp thời.

2. Để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên cử tuyển, các cơ sở đào tạo cần có quy trình đào tạo riêng, có thời gian dự bị; tổ chức kiểm tra, thi tuyển sau dự bị và chỉ tuyển những người đạt yêu cầu, trả về địa phương những người không đủ năng lực theo học, hoặc định hướng chuyển sang đào tạo nghề; trong quá trình đào tạo phải có sự sàng lọc, không hạ thấp tiêu chuẩn đào tạo đối với sinh viên cử tuyển, chất lượng đào tạo sinh viên cử tuyển khi tốt nghiệp phải ngang bằng với chất lượng sinh viên chính quy.

3. Cần có tổng kết, đánh giá công tác đào tạo và sử dụng sinh viên cử tuyển với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, các cơ sở đào tạo và các địa phương có sinh viên cử đi đào tạo.

UBND tỉnh Phú Yên kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ: TCCCVC;
- Chánh, PVP UBND tỉnh (Châu) ;
- Lưu: VT, TH, NC, KGVX(Lc, Tỵ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 152/KH-UBND về đào tạo hệ cử tuyển năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58