Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 7791/GDQP năm 2003 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm 2003-2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7791/GDQP Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 01/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 7791/GDQP

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2003

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2003 - 2004

Thực hiện Quyết định số 37/003/QĐ-BGD&ĐT ngày 1 tháng 8 năm 2003 về biên chế năm học, Chỉ thị số 38/2003/CT-BGD&ĐT ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2003 - 2004, nay Bộ GD&ĐT hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT), các trường trung học phổ thông (THPT), trung học chuyên nghiệp (THCN), cao đẳng (CĐ) và đại học (ĐH) về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng (GDQP) năm học mới, như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và tích cực triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác GDQP toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về GDQP. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình GDQP cho học sinh, sinh viên các trường THPT, THCN, CĐ, ĐH ban hành theo Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2000 và Quy chế môn học GDQP ban hành theo Quyết định số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng GDQP trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

A. Đối với các trường THPT:

1. Các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT thực hiện tốt Quy chế và Chương trình môn học GDQP quy định cho khối trường này:

- Tổ chức hội nghị liên ngành giữa Sở GD&ĐT và Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh, thành phố để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình GDQP năm học mới.

- Chỉ đạo các trường THPT phối hợp với Ban CHQS các huyện, quận, lập kế hoạch giảng dạy, bảo đảm giáo viên, vũ khí, thiết bị, đồ dùng dạy học... trình Sở GD&ĐT phê duyệt để thực hiện.

- Tổ chức Hội thao Quốc phòng cấp cơ sở để chuẩn bị tham gia hội thao Quốc phòng toàn quốc vào năm 2005.

2. Về hình thức học tập:

Năm học 2003 - 2004 các Sở GD&ĐT cần có kế hoạch hướng dẫn các trường tổ chức học rải - nhất là ở những trường đã có giáo viên tốt nghiệp khoá đào tạo ngắn hạn (6 tháng) giáo viên GDQP theo Chỉ thị số 08/2002/CT-BGD&ĐT, ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Từ năm 2005 Bộ sẽ có yêu cầu và hướng dẫn cụ thể tất cả các trường THPT đều tổ chức học rải môn học GDQP.

3. Về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học.

Tất cả học sinh học môn GDQP đều phải được kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo công văn số 44/THPT ngày 3 tháng 1 năm 2001 của Vụ Trung học phổ thông (nay là Vụ Giáo dục Trung học) và hướng dẫn số 7790/GDQP ngày 21 tháng 8 năm 2000 của Vụ Giáo dục quốc phòng về cho điểm môn học GDQP.

4. Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDQP.

Thực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đào tạo giáo viên GDQP cho các trường THPT, THCN và công văn hướng dẫn số 2588/GDQP ngày 1 tháng 4 năm 2002 của Bộ, các Sở GD&ĐT cần tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên GDQP; hướng dẫn, đôn đốc các trường THPT, THCN, CĐ thuộc địa phương quản lý cử giáo viên đi dự các lớp đào tạo ngắn hạn (6 tháng) theo hình thức liên kết giữa Sở GD&ĐT với Bộ CHQD tỉnh, thành phố hoặc gửi đi học tại các trường ĐHSP và dự các lớp tập huấn giáo viên GDQP do Bộ và địa phương tổ chức năm 2004.

5. Thanh, kiểm tra:

Các Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất một số trường để nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

6. Báo cáo kết quả:

Các Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả GDQP các trường THPT, THCN thuộc địa phương quản lý báo cáo về Bộ (Vụ GDQP) trước ngày 29/5/2004.

B. Đối với các trường THCN:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế và Chương trình môn học GDQP quy định cho khối các trường này:

- Tất cả các trường THCN đều phải thực hiện dạy học đúng theo chương trình QDQP Bộ ban hành (cả về nội dung, thời gian).

- Tháng 1/2003, Bộ GD&ĐT đã ban hành giáo trình GDQP dùng cho các trường THCN gồm 2 tập, do Nhà xuất bản Giáo dục in, phát hành). Đây là bộ giáo trình chuẩn, dùng làm tài liệu chính thức dạy - học môn GDQP, thay cho sách GDQP trong các trường THCN, DN xuất bản năm 1992. Căn cứ giáo trình này, các trường cần chỉ đạo các giáo viên GDQP triển khai ngay việc biên soạn lại tài liệu, bài giảng phù hợp từng loại đối tượng giảng dạy và điều kiện đảm bảo của trường. Riêng một số trường THCN và trường ĐH, CĐ có hệ đào tạo THCN chưa mua bộ giáo trình này cần làm ngay văn bản dự trù đặt mua và gửi về Bộ (Vụ Giáo dục Quốc phòng) để Bộ có kế hoạch tái bản, phát hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu năm học mới.

- Từng trường cần có kế hoạch mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học môn GDQP là chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự huyện, quận bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang, thiết bị, đồ dùng dạy học cho môn học theo quy định tại Thông tư số 59/2002/QĐ-BQP ngày 23 tháng 4 năm 200 của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ cơ quan, đơn vị quận đội đối với công tác GDQP.

2. Đối với các trường chưa có giáo viên GDQP: phải bố trí cán bộ giáo vụ giúp Ban Giám hiệu theo dõi quản lý môn học và tuỳ điều kiện cụ thể để hợp đồng mời giáo viên GDQP các trưởng ban hoặc đơn vị quân đội giúp giảng dạy theo đúng chương trình, giáo trình GDQP Bộ ban hành, hoặc gửi học sinh vào học tại TTGDQP trên địa bàn.

3. Về hình thức tổ chức dạy học từng trường tự lựa chọn hình thức tổ chức học tập phù hợp với kinh doanh thực tế của trường, nhưng phải lấy tổ chức học rải trong chương trình khoá học là chủ yếu.

4. Về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học:

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra thì, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

5. Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDQP trường THCN:

Các trường thực hiện nghiêm việc của giáo viên đi dự các lớp đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP theo Chỉ thị số 08/2002/CT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đào tạo giáo viên GDQP cho các trường THPT, THCN và công văn hướng dẫn số 2588/GDQP ngày 1 tháng 4 năm 2002 của Bộ và dự các lớp tập huấn giáo viên GDQP do Bộ và địa phương tổ chức năm 2004.

6. Về tham gia Hội thảo Điền kinh - Thể thao Quốc phòng:

Các trường chuẩn bị sẵn sàng tham gia Hội thao Điền kinh - Thể thao Quốc phòng truyền thống học sinh, sinh viên lần thứ VI, do Bộ GD&ĐT phối hợp Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức tháng 10 năm 2003 tại Nha Trang.

7. Các trường có thể phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng ở địa phương tổ chức hoạt động ngoại khoá thi tìm hiểu về môn học GDQP vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ở địa phương nơi trường đóng, nhằm góp phần tuyền truyền rộng rãi môn học này.

C. Đối với các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế và Chương trình môn học GDQP quy định cho khối các trường ĐH, CĐ:

a. Các ĐH, học viện, trường ĐH:

- Trên cơ sở giáo trình của Bộ đã ban hành, cần biên soạn giáo trình học phần IV và tài liệu tham khảo cho sinh viên. Tích cực nghiên cứu ứng dụng phần mềm tin học vào giảng dạy GDQP tại trường. Các trường đại học không có khoa (bộ môn) GDQP phải hợp đồng gửi sinh viên vào học tập trung tại các khoa (bộ môn) GDQP các trường trong cụm liên kết, các trường bạn, các TTGDQP trên địa bàn; hoặc mời giảng viên các trường quân sự giảng dạy môn GDQP theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6237/GDQP ngày 22 tháng 6 năm 2001 của Bộ về quy định liên kết giảng dạy GDQP.

- Giảng viên GDQP các ĐH, học viện, trường ĐH cần tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm do Bộ mở đề đổi mới phương pháp giảng dạy GDQP.

b. Các trường CĐ:

- Phát huy kết quả tập huấn và hội thi giảng viên GDQP các trường CĐ toàn quốc tháng 8 năm 2003, các giảng viên khối trường này cần tập trung biên soạn bài giảng và cải tiến phương pháp giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học GDQP. Tham gia tích cực các hội thi giảng viên ở trường và khu vực để chuẩn bị cho các hội thi giảng viên GDQP sau này đạt kết quả tốt hơn.

- Cử các giảng viên đang kiêm nhiệm giảng dạy GDQP đi đào tạo ngắn hạn giảng viên GDQP tại địa phương (nếu trường thuộc địa phương quản lý), tại các trường ĐHSP (đối với các trường thuộc bộ, ngành quản lý).

- Các trường cần chủ động mua sắm đủ học cụ, giáo trình GDQP như đã thông báo tại công văn số 10089/GDQP, ngày 8 tháng 11 năm 2002 của Bộ GD&ĐT.

2. Về đào tạo giáo viên GDQP:

Các ĐH, trường ĐH được Bộ giao nhiệm vụ đào tạo dài hạn chính quy ghép môn giáo viên GDQP (ĐHSP Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Huế, ĐHSP TP Hồ Chí Minh...) cần tập trung biên soạn chương trình cụ thể và giáo trình giảng dạy theo chương trình khung GDQP của Bộ đã ban hành.

- Tiếp tục triển khai đào tạo ngắn hạn (6 tháng) giáo viên GDQP cho các trường THPT, THCN tại các trường ĐHSP và liên kết đào tạo giữa các Sở GD&ĐT và Bộ CHQS các tỉnh, thành phố.

3. Xây dựng các TTGDQP và tuyển chọn sĩ quan dự bị:

- Các ĐH, trường ĐH có TTGDQP theo Quyết định số 07/TTg của Thủ tướng Chính phủ cần tiến hành khẩn trương các thủ tục làm dự án khả thi về mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng mới TTGDQP theo đúng tiến độ quy định.

- Các ĐH, trường ĐH đã, đang được giao nhiệm vụ tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp ĐH đưa đi đào tạo SQDB cần tổ chức rút kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2003 và chuẩn bị tốt kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 2 Bộ Quốc phòng, GD&ĐT giao năm 2004.

4. Về tham gia Hội thao Điền kinh - Thể thao Quốc phòng:

Các ĐH, trường ĐH chuẩn bị sẵn sàng tham gia Hội thao Điền kinh - Thể thao Quốc phòng truyền thống học sinh, sinh viên lần thứ VI, do Bộ GD&ĐT phối hợp Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam tổ chức tháng 10 năm 2003 tại Nha Trang.

Nhận được hướng dẫn này, các Sở GD&ĐT, các trường THPT, THCN, CĐ, ĐH căn cứ chỉ đạo của Bộ và thực tế của địa phương, của trường để chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQP năm học 2003 - 2004, tạo đà phát triển thuận lợi và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này những năm sau.

Hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các Sở GD&ĐT, các trường THPT, THCN, CĐ và ĐH, các cán bộ, giảng viên, giáo viên để quán triệt và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 7791/GDQP năm 2003 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm 2003-2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.447
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70