Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 608/HD-GDĐT-KT về tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hệ phổ thông trong năm học 2005-2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 608/HD-GDĐT-KT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 608/HD-GDĐT-KT

Long Xuyên, ngày 09 tháng 05 năm 2006

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS HỆ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2005-2006

Căn cứ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở cho học sinh theo học chương trình Trung học cơ sở hệ phổ thông trong năm học 2005-2006 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP: theo các yêu cầu sau:

1. Học sinh học hết chương trình THCS hệ phổ thông trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 21 tuổi (tính từ năm sinh đến năm 2006)

Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 35 của điều lệ trường trung học.

2. Không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm học lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều lần cộng lại).

3. Không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

II. HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP: gồm:

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

2. Bản chính học bạ cấp THCS hệ phổ thông.

3. Phiếu xét công nhận tốt nghiệp THCS dán 2 ảnh (3x4) cm

4. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp.

5. Đối với học sinh đã học xong chương trình THCS hệ phổ thông từ những năm học trước, phải có giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú cấp.

III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI HỌC SINH DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS LẦN ĐẦU (HỌC SINH ĐANG HỌC LỚP 9 TRONG NĂM HỌC 2005-2006)

1. Đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên:

* Học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: là con liệt sĩ; con thương binh; con bệnh binh; con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh; con Anh hùng lực lượng vũ trang; con Anh hùng lao động; con Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

* Học sinh là người dân tộc thiểu số.

* Học sinh đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

* Học sinh đang học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

* Học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: bị tàn tật; khuyết tật; kém phát triển về thể lực và trí tuệ; bị nhiễm chất độc hóa học; mồ côi không nơi nương tựa; trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước.

2. Đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích:

* Học sinh đạt giải cấp tỉnh từ giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các môn học ở lớp 9, học sinh giỏi thực hành thí nghiệm, học sinh đạt giải trong các kỳ thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, Tin học trẻ không chuyên.

* Học sinh đạt huy chương đồng cá nhân trở lên trong các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổ chức; thi giữa các nước trong khu vực hoặc thi quốc tế; các kỳ thi do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với bộ, ngành khác tổ chức.

* Học sinh được xếp loại từ trung bình trở lên trong kỳ thi nghề phổ thông do Sở GD-ĐT tổ chức theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Giấy chứng nhận hưởng chính sách khuyến khích được bảo lưu trong cả cấp học đối với học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu.

IV. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS:

1. Đối với học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu (học sinh đang học lớp 9 trong năm học 2005-2006)

1.1. Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại mục II của công văn này.

1.2. Tiêu chuẩn:

a. Về hạnh kiểm: xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên.

b. Về học lực:

+ Nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích thì xếp loại học lực cả năm lớp 9 phải từ trung bình trở lên.

+ Nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích thì học lực cả năm lớp 9 có thể xếp loại yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3.5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5.0 điểm trở lên.

2. Đối với học sinh chưa tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước (học sinh cũ).

2.1. Điều kiện: Có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp tại trường THCS đã theo học (nếu thay đổi chỗ ở thì nộp tại trường THCS nơi cư trú) gửi trước ngày 16/5/2006 và có đủ hồ sơ quy định tại mục II của công văn này.

2.2. Tiêu chuẩn công nhận: Xét cụ thể đối với từng diện

a. Diện 1: Học sinh chưa được dự thi do xếp loại học lực kém, chưa được xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực yếu hoặc kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 điểm hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kiểm tra do trường THCS tổ chức. Căn cứ kết quả kiểm tra, trường THCS xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp.

b. Diện 2: Học sinh chưa được xét công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận về phẩm chất đạo đức và mức độ chấp hành chính sách Nhà nước (như đã nêu tại mục II.5 của công văn này).

c. Diện 3: Nếu trước đây học sinh đã học hết chương trình THCS và thuộc một trong các trường hợp:

* Chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp

* Đã dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp vì những lý do khác với lý do đã nêu ở diện 1, diện 2.

* Không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi.

Thì trường THCS phải tổ chức cho các học sinh nêu trên dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn. Nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5.0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp.

d. Học sinh đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, nếu muốn dự xét tại hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc THCS phải học lại chương trình lớp 9 Bổ túc THCS. Nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế thì được xét công nhận tốt nghiệp.

V. XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP:

1. Học sinh đang học trong trường THCS có đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS được xếp thành 3 loại:

a. Loại giỏi: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi.

b. Loại khá: hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực loại khá hoặc hạnh kiểm loại khá, học lực loại giỏi.

c. Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

2. Học sinh được công nhận tốt nghiệp theo quy định tại mục IV.2 của công văn này (học sinh cũ) đều xếp loại trung bình.

VI. QUY TRÌNH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS:

1. Đối với trường THCS:

* Hướng dẫn cho học sinh lập hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp, giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

* Nhận các loại hồ sơ ấn chỉ liên quan đến việc xét công nhận tốt nghiệp từ Phòng Giáo dục.

* Tiếp nhận đơn đăng ký và hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của học sinh chưa tốt nghiệp ở kỳ thi hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước (gọi là học sinh cũ). Hướng dẫn ôn tập và tổ chức kiểm tra cho đối tượng này (nếu có yêu cầu). Trường THCS ra đề kiểm tra theo nội dung chương trình học kỳ II lớp 9 (chương trình cũ) thời gian làm bài kiểm tra đối với các môn giống như thời gian làm bài kiểm tra học kỳ II lớp 9. Kết quả kiểm tra, xếp loại lại học lực, hạnh kiểm ghi ở trang kế tiếp của học bạ, có xác nhận của Hiệu trưởng.

* Lập danh sách học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp, bàn giao danh sách và hồ sơ cho Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (danh sách lập thành 3 loại theo mẫu của Sở).

* Dự kiến nhân sự thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp gửi về Phòng Giáo dục. Mỗi trường THCS thành lập một hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. Thành phần hội đồng gồm có:

+ Chủ tịch hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhà trường.

+ Phó Chủ tịch hội đồng: Các Phó Hiệu trưởng nhà trường.

+ Thư ký hội đồng: Thư ký hội đồng nhà trường.

+ Các ủy viên hội đồng: gồm các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của trường.

Các thành viên nêu trên của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

* Chuẩn bị điều kiện làm việc cho hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

* Công bố danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS sau khi có quyết định công nhận của Trưởng Phòng Giáo dục.

* Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

* Lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS.

2. Đối với Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp:

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp bắt đầu làm việc sau khi có quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quy trình xét công nhận tiến hành như sau:

* Căn cứ hồ sơ, danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của trường THCS bàn giao, hội đồng kiểm tra hồ sơ.

* Căn cứ tiêu chuẩn xét công nhận tốt nghiệp để xét đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học sinh.

* Lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp. Biên bản phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng.

* Ghi kết quả sơ duyệt vào danh sách học sinh được dự xét công nhận tốt nghiệp. Danh sách này chia làm 3 loại tùy theo đối tượng học sinh.

+ Danh sách gồm học sinh đang học lớp 9 năm học 2005-2006 (không có giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp hoặc không cần giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp).

+ Danh sách gồm học sinh đang học lớp 9 năm học 2005-2006 học lực yếu, được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp.

+ Danh sách gồm học sinh chưa tốt nghiệp ở những kỳ thi hoặc lần xét trước đó (học sinh cũ).

* Gửi hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp về Phòng Giáo dục. Hồ sơ gồm có:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch hội đồng ký.

+ Phiếu xét công nhận tốt nghiệp của học sinh.

+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp (Mẫu ở phụ lục 2).

+ Danh sách học sinh được xét công nhận tốt nghiệp đã qua sơ duyệt.

3. Đối với Phòng Giáo dục:

* Hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn về xét công nhận tốt nghiệp THCS.

* Nhận các loại hồ sơ ấn chỉ từ Sở GD-ĐT để phân phối cho các trường THCS.

* Dự kiến nhân sự Hội đồng xét duyệt kết quả công nhận tốt nghiệp THCS. Thành phần của hội đồng nhân dân gồm:

+ Chủ tịch hội đồng: Trưởng Phòng Giáo dục.

+ Phó Chủ tịch hội đồng: Các Phó Trưởng Phòng Giáo dục.

+ Thư ký hội đồng: Tổ trưởng phụ trách chuyên môn.

+ Ủy viên hội đồng: từ 2 đến 5 cán bộ Phòng Giáo dục.

* Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra các quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS tại các trường THCS và Hội đồng xét duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS tại Phòng Giáo dục.

* Tổ chức duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS.

* Báo cáo công tác xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS với Sở GD-ĐT (Phòng Khảo thí). Danh sách học sinh phải được đóng thành tập để tiện lưu trữ.

* Ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh và cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh đã được công nhận tốt nghiệp.

* Lưu trữ danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

VII. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý:

1. Học sinh không được công nhận tốt nghiệp THCS hệ phổ thông trong đợt xét tháng 5/2006 được chuyển sang học lại chương trình lớp 9 Bổ túc THCS hoặc Phổ cập giáo dục THCS để tiếp tục đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS hệ Bổ túc tổ chức trong năm 2006.

2. Để công tác xét duyệt công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, các Phòng Giáo dục và trường THCS lưu ý:

* Về thời gian tiến hành các bước của quy trình xét duyệt: xem phụ lục 1.

* Các loại biên bản: lập theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục 2, phụ lục 3.

* Phiếu xét công nhận tốt nghiệp và các loại danh sách học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp do Sở GD-ĐT phát hành: Các Phòng Giáo dục đăng ký số lượng cho toàn huyện và nhận tại Sở GD-ĐT (Phòng Giáo dục Trung học) trong khoảng thời gian từ 08/5 đến 15/5/2006.

3. Chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác xét công nhận tốt nghiệp tại trường THCS và xét duyệt kết quả tại Phòng Giáo dục sẽ có công văn hướng dẫn riêng.

4. Các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng chính sách ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THCS:

- Các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, An Phú, Thoại Sơn.

- Huyện Phú Tân: các xã Phú Thành, Phú Xuân, Phú Long.

- Huyện Châu Thành: các xã Tân Phú, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Bình, Vĩnh An.

- Huyện Châu Phú: các xã Ô Long Vĩ, Đảo Hữu Cảnh, Bình Chánh, Bình Phú.

- Thị xã Châu Đốc: Phường Châu Phú A, xã Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế.

Yêu cầu các Phòng Giáo dục và trường THCS chuẩn bị chu đáo về mọi mặt theo như hướng dẫn tại công văn này để việc xét công nhận tốt nghiệp THCS được tiến hành một cách nghiêm túc phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND tỉnh An Giang;
- Các Phòng Giáo dục;
- Các trường THCS;
- Các Phòng, Thanh tra Sở;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Báo An Giang;
- Đài PTTH An Giang;
- Lưu: VT, KT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 608/HD-GDĐT-KT về tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hệ phổ thông trong năm học 2005-2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242