Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/HD-SGDĐT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 17/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/HD-SGDĐT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về chế độ làm việc đối với GV mầm non.

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục các huyện, thị, thành phố,
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mu giáo, Nhà trẻ .

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non;

Để đáp ứng yêu cầu thực tế về quản lý của ngành và phù hợp với các văn bản pháp quy hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thêm một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT như sau:      

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nguyên tắc chung:

1. Thủ trưởng các đơn vị không tự đặt ra các chức danh trái với các quy định tại Thông tư 48/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu đơn vị còn thiếu biên chế một số chức danh nhân viên văn phòng thì phải đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tuyn dụng tạm thời người có đủ điều kiện, để có khả năng tuyển dụng chính thức sau này. Không được bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác văn phòng.

2. Đối với các chức danh kiêm nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ khối lượng công việc, hiệu quả công tác của giáo viên để xác định số giờ được giảm, đảm bảo công bằng công khai, hợp lý; tuyệt đối không được phân công chức danh nhưng không làm mà vẫn được hưởng quyền lợi.

III. Quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên:

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Định mức giờ dạy của giáo viên :

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Chế độ giảm giờ dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. Một số điểm cần lưu ý:

1) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phải tham gia giảng dạy hoặc dự giờ đủ định mức quy định. Nếu không thực hiện thì sẽ không hưởng chế độ ưu đãi cũng như phụ cấp thâm niên giáo dục.

2) Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 2 buổi/ngày (chỉ bố trí 1 giáo viên giảng dạy/1 lớp) hoặc giáo viên nhà trẻ, được tính tha giờ là 2 giờ/ngày. Không tính chế độ đi sớm về muộn theo công văn hướng dẫn trước đây.

3) Giáo viên dạy lớp 1 buổi/ngày nếu phân công dạy-thêm 1, lớp (ngoài lớp được phân công) thì mỗi buổi dạy thêm được tính 4 giờ/ngày.

4) Về chế độ giảm giờ và qui đổi một số hoạt động chuyên môn ra giờ dạy phải đảm bảo đúng nguyên tắc:

- Các chức danh kiêm nhiệm được giảm giờ phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Không được kiêm nhiệm quá 2 chức danh. Nếu kiêm nhiệm 2 chức danh thì cũng chỉ được giảm giờ cho chức danh có số giờ được giảm cao nhất.

- Giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra, hướng dẫn, bồi dưỡng, tập hun...được qui đi theo quy định của Thông tư s 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các đơn vị quản lý không thanh toán chế độ cho đối tượng này theo quy định của tỉnh.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mu giáo độc lập căn cứ Thông tư s 48/2011/TT-BGDĐT và văn bản Hướng dẫn này, tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản .

2. Chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành k từ ngày 12 tháng 12 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở ( Phòng TCCB), Phòng Giáo dục và Đào tạo để thống nhất giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện, thị, TP;
- Kho bạc nhà nước;
- Website Sở;
- Lưu TCCB, VP.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 03/HD-SGDĐT ngày 17/01/2012 thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36