Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 274/CĐ-BGDĐT hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Số hiệu: 274/CĐ-BGDĐT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC SINH SINH VIÊN KHÓ KHĂN HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO điện:

 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 474/CĐ-TTg ngày 10/4/2012 về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng học sinh của địa phương đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nhưng không được đi học vì không có khả năng đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học rà soát, thống kế số lượng sinh viên đang học nhưng phải bỏ học vì không có khả năng đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu (báo cáo cụ thể số lượng sinh viên theo từng địa phương nơi cư trú và năm đang theo học). Đồng thời, chủ động thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường để hỗ trợ, giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không để các em phải bỏ học, thôi học vì khó khăn về kinh tế.

Báo cáo kết quả thực hiện kèm theo các đề xuất, kiến nghị (nếu có) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên), số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 25/4/2012 để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điện thoại liên hệ 043.8694916; email: nnhuy@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, VP, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 274/CĐ-BGDĐT hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0