Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chương trình 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN 2019 phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên

Số hiệu: 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa, Bùi Quang Huy
Ngày ban hành: 27/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Chương trình phối hợp hoạt động năm học 2019 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình phối hợp) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

2. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong trường học thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

3. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

4. Hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; định kỳ kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

5. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong việc triển khai các hoạt động phối hợp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 29-NQTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư TW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; chính sách của Đảng, Nhà nước thu hút nhân tài về nước làm việc đối với lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Tuyên truyền và triển khai Luật Trẻ em, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018 - 2022; nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên trường học; tuyên truyền, định hướng dư luận, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác các thông tin trên mạng xã hội; tuyên truyền việc triển khai đề án đưa nội dung giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân… Tuyên truyền về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và thông qua các phong trào của Đoàn, Hội, Đội.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong đoàn viên, thanh niên là cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong trường học, học sinh, sinh viên theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt dưới cờ; Đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tổ chức Ngày hội “Nét đẹp thầy trò”, sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; triển khai Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp.

3. Tổ chức các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế thông qua các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục, phối hợp chỉ đạo tổ chức có hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội, Đội gắn với thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; triển khai Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022; các phong trào của Đoàn, Hội, Đội: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”…

4. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề việc, việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tiếp tục tăng cường quảng bá các chương trình học bổng do Bộ GDĐT quản lý và các chương trình học bổng của Chính phủ, tổ chức nước ngoài đến học sinh, sinh viên. Phối hợp triển khai “Đề án giáo dục hướng nghiệp (GDHN) và định hướng phân luồng HS trong GDPT giai đoạn 2018-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 522). ). Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665).

5. Nâng cao kiến thức về sức khỏe; nhận thức, ý thức, kỹ năng sử dụng, bảo quản các nhà vệ sinh và công trình nước sạch của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường. Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh và các công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục.

6. Rà soát, hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động, trò chơi dân gian trong nhà trường phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, sinh viên, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

7. Phối hợp kiểm tra, khảo sát hằng năm về việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp của hai ngành trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP); Tổng kết Chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

* Các hoạt động phối hợp:

- Hoạt động phối hợp quy mô toàn quốc (Phụ lục 1).

- Hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện (Phụ lục 2).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình phối hợp cùng cấp.

- Thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động quy mô cấp toàn quốc.

- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương và cơ sở giáo dục.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp

- Các sở GDĐT và tỉnh/thành đoàn tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động của năm học 2019 – 2020 và gửi kế hoạch phối hợp về Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn trước ngày 25/9/2019.

- Thống nhất các hoạt động tại địa phương theo quy mô cấp tỉnh, huyện; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động cấp tỉnh, toàn quốc do tỉnh, Trung ương chỉ đạo.

- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình phối hợp này; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

- Các phòng GDĐT và tổ chức Đoàn cùng cấp tiến hành sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học 2019 - 2020; xây dựng báo cáo chung việc thực hiện Chương trình phối hợp và gửi về sở GDĐT và tỉnh/thành đoàn trước ngày 15/6/2020.

3. Các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục

- Các cơ sở giáo dục căn cứ Chương trình phối hợp để xây dựng kế hoạch, lồng ghép triển khai trong chương trình hoạt động năm học; bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa, đơn vị chủ trì tham mưu, phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục theo quy định.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tham mưu và thực hiện có hiệu quả.

- Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (02 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Đội.

4. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành Trung ương có trường đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

TM. BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HCM
BÍ THƯ
Bùi Quang Huy

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa


Nơi nhận:
- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT, Bí thư TW Đảng,
Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Ban TW của Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN, NĐ của Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ, ngành TW có trường đào tạo;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VP. Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Hội LHTNVN;
- Hội SVVN;
- Các Sở GDĐT; (để thực hiện)
- Các ĐH, HV, các trường ĐH; CĐSP, TCSP; (để thực hiện)
- Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT; (để thực hiện)
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; (để thực hiện)
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn; (để thực hiện)
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV, Ban TNTH.

PHỤ LỤC 1

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP QUY MÔ TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo chương trình số 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 27 tháng 8 năm 2019)

TT

Các hoạt động

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian

(dự kiến)

Nguồn kinh phí

I

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên

1.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường; xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”, “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”, ngày hội “Nét đẹp thầy trò”

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Ban Tuyên giáo

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS+XHH

2.

Tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm 2019

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTrH

Tháng 10 -12/2019

XHH

3.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ TĐKT

Tháng 01/2020

NS+XHH

4.

Tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2020

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 4/2020

XHH

5.

Phối hợp Xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông

TW Đoàn

- Ban ĐK THTN

- Vụ GDĐH

- Vụ GDTrH

- Vụ GDTH

Cả năm học

NS

6.

Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS+XHH

7.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 9/2019

NS+XHH

8.

Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em năm học 2019 - 2020

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 10/2019 -5/2020

XHH

9.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 7/2020

NS

10.

Tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em “Hành động vì trẻ em”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 6 - 9/2020

NS+XHH

11.

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào tại Việt Nam

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 11/2019 hoặc tháng 6/2020

NS+XHH

12.

Tổ chức hành trình trải nghiệm đến với các di tích lịch sử gắn với thực hiện MV hát quốc ca, thi MV chào cờ đầu tuần, đồng diễn nghi thức Đội

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS

13.

Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 1501/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ‘‘Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020’’

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

- Ban Tuyên giáo

Tháng 9/2020

NS

14.

Hội thảo nhân rộng mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội; mô hình hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm, rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 9/2019

NS

15.

Hội thảo, tập huấn giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 9/2019

XHH

16.

Hội thảo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội của ngành Giáo dục các tỉnh/thành phố

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

Tháng 7/2020

NS

17.

Biên soạn tài liệu Văn hóa học đường cho học sinh phổ thông; chuyên đề sinh hoạt Đoàn/Hội/Đội; ứng xử trên mạng xã hội đối với học sinh, sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- NXB GDVN

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Năm 2020

NS+XHH

18.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh niên, học sinh, sinh viên ứng xử trên môi trường mạng

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- Ban Tuyên giáo

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Năm 2019

NS

19.

Hội thảo, tập huấn hướng dẫn các hoạt động truyền thông, giáo dục về sức khoẻ sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của HSSV trong nhà trường

Bộ GDĐT

- Vụ GDTC

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Năm 2020

NS

20.

Xây dựng Chương trình vận động và giám sát thực hiện chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù hợp tại các cơ sở giáo dục (Nhiệm vụ tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 08/01/2019)

Bộ GDĐT

- Vụ GDTC

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

Năm 2020

NS

II

Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên

1. 3

Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Vụ TĐKT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

- Vụ GD Trung học

Tháng

01/2020;

11/2020

NS+ XHH

2. 3

Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Cục NG&CBQLGD

Tháng 3/2020 - 11/2020

XHH

3.

Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần III, năm 2019

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

- Ban Đề án NN Quốc Gia

Tháng 9/2019 – 12/2019

NS+ XHH

4.

Phối hợp Tổ chức Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu

TW Đoàn

- Ban ĐKTHTN

- Vụ GD Dân tộc

Tháng 10/2019

NS+ XHH

5.

Tổ chức “Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc” và sân chơi “Tài năng Anh Ngữ Việt Nam” trong thiếu nhi năm 2019

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

- Ban Đề án NN Quốc Gia

Tháng 4/2019 - 01/2020

XHH

6.

Tổ chức sân chơi “Đọc sách vì tương lai” lần thứ 2, năm 2020

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTX

Tháng 9/2019 - 3/2020

NS+XHH

7.

Tổ chức sân chơi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” lần thứ II, năm học 2019 – 2020; hướng dẫn triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi với chủ đề “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

Tháng 10/2019 - 4/2020

NS+XHH

8.

Tổ chức chuỗi “Ngày hội sắc màu” lần thứ 3, năm 2020 và cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ ước mơ” (từ tháng 02/2020 đến tháng 12/2020)

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

XHH

9.

Triển khai chương trình giáo dục nước sạch cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Ban TNTH

- Vụ GDTC

- Vụ GD Tiểu học

Cả năm học

XHH

10.

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học

Bộ GDĐT

- Vụ KHCN&MT

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

Tháng 6/2020

NS+ XHH

11.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học

Bộ GDĐT

- Vụ GDTrH

- Vụ KHCN&MT

- Vụ GDCTHSSV

- Cục CNTT

- Ban TNTH

Năm 2020

NS+ XHH

12.

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” lần thứ nhất với chủ đề “Bản sắc ASEAN”; Diễn đàn “Thiếu nhi phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

Tháng 10/2019 - 4/2020

XHH

III

Tổ chức hoạt động tình nguyện, tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

1. 4

Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ”

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ TĐKT

Tháng 4/2020 – 7/2020

XHH

2.

Xét trao các học bổng dành cho học sinh, sinh viên

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

- Vụ GD Trung học

Cả năm

XHH

3.

Tổ chức Lễ khai giảng và phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 9/2019

NS

4.

Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019 – FITS 2019

Bộ GDĐT

- Bộ LĐTBXH;

- Bộ KHCN;

- TW Đoàn;

- VCCI

Tháng 10/2019

NS+ XHH

5.

Cuộc thi học sinh, sinh viên với “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

Tháng 4 – 10/2020

NS+ XHH

IV

Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn – Hội – Đội

1.

Hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành Trung ương Hội SVVN.

Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2019 – 2020

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

Tháng

7/2020

NS

2. 5

Tuyên dương và trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ TĐKT

- Cục NG&CBQLGD

Tháng 11/2019

NS+ XHH

3.

Tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

TW Đoàn

- Ban ĐKTHTN

- Vụ GDCTHSSV

- Cục NG&CBQLGD

Tháng 11/2019

XHH

4.

Tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 6 -8/2020

NS+XHH

5.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho GV-TPT, chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội của ngành Giáo dục các tỉnh/thành phố

TW Đoàn

- HV TTN VN

- Ban CTTN

- Cục NG&CBQLGD

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 5/2020

NS+XHH

6.

Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 7 - 9/2020

NS

7.

Trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2019 - 2020

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 5/2020

NS+XHH

8.

Trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2020

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Cục NG&CBQLGD

- Vụ TĐKT

Tháng 7/2020

NS+XHH

9.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 10,11/2019

NS

10.

Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh trong các trường phổ thông

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Cục NG và CBQLGD

- Ban TNTH

Tháng 10/2020

NS

11.

Hội nghị tổng kết 5 năm việc thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 10/2020

NS

V

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất, phòng chống đuối nước

1.

Phối hợp tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc

Bộ GDĐT

- Vụ GDTC;

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

- LĐ Bóng đá VN

- Tổng cục TDTT

Tháng 10/2020

NS

2.

Phối hợp triển khai công tác phòng, chống đuối nước HSSV

Bộ GDĐT

- Vụ GDTC;

- Vụ GDCTHSSV

- Hội Đồng đội TW

Tháng 4-5/2020

NS

3.

Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG)

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Vụ GD Thể chất

- Vụ TĐKT

Tháng 3/2020 – 5/2020

XHH

PHỤ LỤC 2

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CẤP CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo chương trình số 898 /CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 27 tháng 8 năm 2019)

TT

Các hoạt động

Chủ trì

Thời gian tổ chức

I

Giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ

1.

Chỉ đạo việc nắm bắt và định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trên Internet; định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên

Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

Cả năm học

2. 2

Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường” trong học sinh phổ thông

Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

Cả năm học

3.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trong học sinh, sinh viên

Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

Cả năm học

4.

Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”

Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

Cả năm học

5.

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên

Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

Cả năm học

6.

Triển khai ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong khối tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong khối trung học cơ sở

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 01- 6/2020

7.

Tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em trong khuôn khổ chiến dịch “Hành động vì trẻ em”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

8.

Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong các liên đội, tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ và tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp theo định kỳ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

9.

Tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần theo chủ đề, chủ điểm

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

10.

Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

11.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

12.

Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

13.

Triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2018 - 2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

14.

Tổ chức tập huấn kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

15.

Đưa các trò chơi văn hóa dân gian vào nhà trường, các hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa, trò chơi dân gian, thể thao cho thiếu nhi

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

II

Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ

1. 3

Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” trong học sinh, sinh viên; ngành Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các học sinh đạt các danh hiệu các cấp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

2. 3

Tổ chức các hội nghị khoa học trẻ, diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, học sinh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

3.

Thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “Lý luận trẻ” trong các trường cao đẳng, đại học

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

4.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo: hỗ trợ trang thiết bị dạy học, nhà ở, đời sống tinh thần, chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa giáo viên, giảng viên...

Ngành GD

Cả năm học

III

Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

1. 4

Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Ngành GD

Cả năm học

2.

Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan thực tế; tổ chức ngày hội nghề nghiệp, việc làm, hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội để tạo cơ hội tìm việc làm tốt cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

3. 4

Tổ chức Tháng Thanh niên, Chương trình Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” năm 2020

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

4. 4

Tổ chức đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên ngành đào tạo phù hợp về tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

5.

Liên hoan tuyên truyền măng non, bảo vệ môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích; tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh học đường, y tế học đường, bảo hiểm y tế cho học sinh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 6 - 8/2020

6.

Tổ chức các mô hình huấn luyện kỹ năng, trại hè trải nghiệm cho thiếu nhi. Phối hợp triển khai các chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thiếu nhi

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

7.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

8.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học cho thiếu nhi

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

IV

Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn – Hội – Đội

1. 5

Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên, Hội LHTNVN; đối với giáo viên-TPT Đội; chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; đề cao tính an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham hoạt động tình nguyện

Ngành GD; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

2.

Tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

3.

Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh theo Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT

Ngành GD

Cả năm học

4.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

5.

Tổ chức các hoạt động bàn giao thiếu nhi, đội viên, học sinh, đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương nơi cư trú

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/08/2019 phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.557

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!