Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 95-CT năm 1984 về tổ chức hoạt động hè cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 95-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 12/03/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95-CT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1984

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ.

Để bảo đảm tính liên tục của quá trình giáo dục và rèn luyện học sinh trong thực tế sản xuất và xã hội, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sau khi đã trao đổi với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Ngành giáo dục Đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các ngành có liên quan cần coi trọng việc tổ chức các hoạt động hè của học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Việc tổ chức cho học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hoạt động trong dịp hè bắt đầu từ năm nay phải được tổ chức nghiêm túc, chu đáo để vừa đạt được yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ, vừa đạt yêu cầu rèn luyện học sinh trong thực tiễn cuộc sống, phấn đấu từng bước để đưa hoạt động hè của các trường đại học và chuyên nghiệp trở thành nền nếp.

Trong những năm trước mắt, mỗi học sinh (trừ học sinh học năm cuối cùng) dành hai trong số tám tuần lễ nghỉ hè để tham gia các hoạt động do nhà trường và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức để thực hiện những yêu cầu và nội dung sau:

- Đưa học sinh vào các hoạt động khoa học kỹ thuật, lao động sản xuất, theo ngành nghề và hoạt động xã hội, nhằm phục vụ thiết thực những mục tiêu kinh tế, xã hội của các địa phương, và cơ sở sản xuất, đặc biệt là ở các công trình trọng điểm của trung ương và các địa phương để vừa bảo đảm hiệu quả giáo dục, vừa phát huy được khả năng cống hiến của học sinh.

- Tạo điều kiện tổ chức cho đông đảo học sinh thâm nhập vào thực tế 3 cuộc cách mạng của đất nước. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin và hình thành bản lĩnh cách mạng, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Tổ chức cho học sinh (với một lực lượng vừa phải) tham gia xây dựng, sửa chữa và bảo vệ trường sở; tăng gia sản xuất cải thiện đời sống trong nhà trường, góp phần xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, từng bước hoàn thành môi trường giáo dục trong nhà trường. Phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chánh huy động ồ ạt, gây lãng phí.

- Tổ chức tốt các hoạt động tập thể nhằm nâng cao năng lực thẩm mỹ và thể lực cho học sinh, tạo ra không khí vui tươi lành mạnh, phấn khởi để bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới đạt được kết quả tốt đẹp.

Ngoài thời gian tham gia vào các hoạt động chung, mỗi học sinh có kế hoạch nghỉ ngơi, ôn tập, sưu tầm tài liệu, chuẩn bị bước vào năm học mới.

2. Trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp và các đoàn thể trong việc tổ chức hoạt động hè trên đây cho học sinh các trường đại học, trung học chuyện nghiệp và dạy nghề.

a) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp các ngành, các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh, theo nhu cầu của địa phương.

Cần tận dụng khả năng văn hoá, khoa học kỹ thuật của lực lượng học sinh chuyên nghiệp, phục vụ mục tiêu kinh tế, xã hội, nhằm góp phần đẩy nhanh những tiến bộ kỹ thuật, nhất là ở các cơ sở trực tiếp sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu nhu cầu của sản xuất và thực tiễn đấu tranh cách mạng ở địa phương, góp phần xây dựng hoài bão khoa học và giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh.

b) Các ngành đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn quản lý nội dung và tạo điều kiện vật chất cho các hoạt động hè của học sinh. Các trường phải phân công cán bộ quản lý, nghiệp vụ và giáo viên có chuyên môn, nhiệt tình và trách nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hình thức hoạt động thích hợp đối với học sinh.

c) Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần chủ động và làm nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động hè của học sinh, và qua đó, bồi dưỡng năng lực công tác cho cán bộ, đoàn viên. Đoàn chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên hoạt động trong hè, theo các yêu cầu giáo dục về chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức, bổ sung cho quá trình đào tạo trong nhà trường.

d) Các ngành sản xuất có trách nhiệm giúp đỡ và tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và cải tiến kỹ thuật, góp phần làm ra của cải vật chất trên cơ sở ký kết hợp đồng cụ thể. Cần bảo đảm các khoản chi phí, điều kiện làm việc và bồi dưỡng sức lao động của học sinh theo kết quả thực tế lao động của học sinh làm ra.

e) Ngành tài chính phối hợp cùng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn cụ thể chế độ thu, chi tài chính cho những hoạt động hè của học sinh.

Các ngành giao thông vận tải, ngành văn hoá thông tin, y tế và thể dục thể thao, ngành nội thương và lương thực thực phẩm, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các cơ quan chính quyền địa phương ở các cấp có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ việc tổ chức các hoạt động hè của học sinh đạt hiệu quả cống hiến và giáo dục cao nhất.

3. Thành lập ở mỗi cấp chính quyền và ở các trường học ban chỉ đạo hè bao gồm đại diện các ngành và các đoàn thể có liên quan để tổ chức các hoạt động hè cho học sinh. Sau mỗi mùa hè, có tổng kết, đúc rút kinh nghiệm dần dần đưa hoạt động hè vào nề nếp và có những hình thức khen thưởng thích đáng, nhằm động viên những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động hè.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 95-CT năm 1984 về tổ chức hoạt động hè cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.949

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38