Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI KHUYẾN KHỌC VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Để quán triệt Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 24 tháng 8 năm 1999 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ và ngành hữu quan, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các việc sau đây:

1. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương theo thẩm quyền được pháp luật quy định xem xét và tạo điều kiện hỗ trợ cần thiết cho Hội Khuyến học Việt Nam hoạt động nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đặc biệt ở những địa phương mà hoạt động giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

2. Các cơ quan thông tin báo chí từ Trung ương đến địa phương phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước, về Luật Giáo dục, về những điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, nhằm từng bước hình thành một "xã hội học tập", đưa sự nghiệp giáo dục lên ngang tầm đòi hỏi của công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành hữu quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng....) có kế hoạch và các hình thức phối hợp thích hợp để Hội đóng góp tích cực vào việc phát triển giáo dục, đặc biệt là tham gia vào việc xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường cần chủ động tạo điều kiện để Hội làm tốt chức năng tham gia tư vấn trong xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục.

5. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam..., Uỷ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện để Quỹ Khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và các quy định của Nhà nước về hoạt động Quỹ xã hội.

6. Hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có kế hoạch phối hợp hành động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học góp phần phát triển nền giáo dục, đào tạo của đất nước.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/1999/CT-TTg ngày 15/10/1999 về việc phát huy vai trò của Hội Khuyến học Việt Nam trong phát triển sự nghiệp giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38