Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 26/2002/CT.UB xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 26/2002/CT.UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Đặng Hoài Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2002/CT.UB

Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nêu rõ :“Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa”.

Để thực hiện việc chuẩn hóa trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1336/GDĐT ngày 26/4/1997 về quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 27/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 về quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 45/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2001 về quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Trong nhiều năm qua, các ngành các cấp và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp vào quá trình đóng phát triển sự nghiệp giáo dục, giúp ngành giáo dục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh chưa có đơn vị trường học nào được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tỉnh ta đề ra mục tiêu chuẩn hóa trường học trên địa bàn tỉnh, cụ thể là: Đến cuối năm 2002 : mỗi huyện (thị xã, thành phố) có ít nhất 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2005 : mỗi huyện (thị xã, thành phố) có ít nhất 1 trường mầm non, 2 trường trung học và 10% số trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trước mắt, trong năm học 2002-2003, mỗi huyện (thị, thành phố) phải có ít nhất một trường tiểu học, cả tỉnh có ít nhất 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Các trường sau khi đạt chuẩn phải có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục để xây dựng thành trường chất lượng cao (đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2). Đến năm 2010 : mỗi huyện (thị xã, thành phố) có 15-20% số trường mầm non, 25 - 30% số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những việc sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch triển khai yêu cầu, nội dung, quy chế xây dựng trường chuẩn quốc gia đến các trường mầm non, tiểu học, trung học. Chỉ đạo tổ chức khảo sát thực trạng các trường học theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu từng năm để đạt được mục tiêu đề ra.

2. Sở Địa chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định diện tích khuôn viên cho từng trường học, trao đổi với địa phương xây dựng phương án bổ sung đất đai cho các đơn vị còn thiếu diện tích so chuẩn quy định, tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trường học.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Vật giá phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm có kế hoạch kinh phí xây dựng và mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các phòng chuyên dụng theo yêu cầu của từng loại trường đối với các trường sắp đạt chuẩn (thư viện, thiết bị TNTH, y tế, giáo dục nghệ thuật, bếp ăn…).

4. Căn cứ vào tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, UBND các huyện (thị xã, thành phố) chỉ đạo các xã (phường, thị trấn) xây dựng quy hoạch tổng thể trường học, hàng năm dành một phần kinh phí cho mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo phân cấp quản lí, phát động nhân dân và các lực lượng xã hội hỗ trợ để đảm bảo yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học. Xác định thời gian phấn đấu phù hợp với khả năng từng địa phương, có sự phân công trách nhiệm cụ thể giữa nhà trường và các lực lượng tại địa phương.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, tuyên truyền giới thiệu các trường đạt chuẩn quốc gia, biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và nhân dân, chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần phổ biến rộng rãi các điển hình tiên tiến.....

Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện (thị xã, thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện chỉ thị này và báo cáo UBND tỉnh vào cuối mỗi năm.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU AG, HĐND,UBND tỉnh
- TT,UBMTTQ tỉnh
- UBND các huyện, thị xã, thành phồ
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
- Chánh VP, Phó VP
- Phòng VH-XH, TĐKT
- Lưu.

KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHÚ CHỦ TỊCH
Đặng Hoài Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 26/2002/CT.UB xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196