Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2006/CT-TTg thực hiện phân ban trung học phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 25/2006/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2006/CT-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÂN BAN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khoá X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thí điểm phân ban nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục ở trung học phổ thông, tạo điều kiện giúp học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông trong cả nước bắt đầu từ năm học 2006 - 2007 đạt kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục trung học phổ thông tổ chức phân ban phù hợp với điều kiện, năng lực của nhà trường và nhu cầu học tập của học sinh theo nội dung, kế hoạch phân ban trung học phổ thông năm học 2006 - 2007 và những năm tiếp theo.

b) Chỉ đạo triển khai thực hiện phân ban ngay từ năm học 2006 - 2007 đối với lớp 10; chuẩn bị và cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng sách giáo khoa, thiết bị dạy học; làm tốt công tác bồi dưỡng, bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; thực hiện đổi mới căn bản, mạnh mẽ phương pháp dạy và học; nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục.

c) Tăng cường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện phân ban trung học phổ thông và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phân ban trung học phổ thông.

 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tài chính, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo việc mua sắm thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đáp ứng yêu cầu phân ban trung học phổ thông.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác phân ban trung học phổ thông trên địa bàn, phù hợp với tình hình địa phương và các nội dung hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phân ban trung học phổ thông; huy động toàn xã hội xây dựng sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/2006/CT-TTg thực hiện phân ban trung học phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.053

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209