Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT về việc huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2484/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2484/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN có Chỉ thị số 27-CT/TW về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Trước đó ngày 10 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; ngày 10 tháng 10 năm 2008 Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ra Quyết định số 09/QĐ-BCĐTW về ban hành “Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009”.

Mục đích của cuộc Tổng điều tra là phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010 và hoạch định chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, trong đó có kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 2010 – 2020; đồng thời, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Ngành giáo dục và đào tạo với đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên đông đảo đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc Tổng điều tra này. Để góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước có kế hoạch tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tại gia đình, nhà trường và địa phương với các nội dung sau đây:

1. Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp điều tra dân số và nhà ở.

2. Tổ chức các hình thức mít tinh, cổ động, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền, giải thích rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Giáo dục học sinh, sinh viên tích cực tham gia, làm tốt nhiệm vụ của mình trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở, làm nòng cốt trong gia đình và giúp đỡ những người xung quanh nơi cư trú kê khai đầy đủ, chính xác những thông tin theo biểu mẫu điều tra.

3. Huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên để hỗ trợ Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của địa phương, tham gia các tổ, nhóm điều tra tại địa bàn nơi cư trú.

Căn cứ Chỉ thị này, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, địa phương, góp phần tích cực vào thắng lợi của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Phó TTg TT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở TW; (để p/h)
- UBND các tỉnh, thành phố; (để p/h);
- Các Đại học, Học viện, viện, trường ĐH, CĐ, TCCN (để triển khai t/h);
- Các đơn vị thuộc CQ Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT về việc huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.364
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16