Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc mở đại hội giáo dục - đào tạo các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/CT-UB-NCVX Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Vân
Ngày ban hành: 17/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC MỞ ĐẠI HỘI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO CÁC CẤP.

Nghị quyết IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 “Về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo” đã khẳng định “Sự nghiệp Giáo dục -Đào tạo là quốc sách hàng đầu” và mục tiêu phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời kỳ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, đưa Việt Nam tiến kịp trào lưu thế giới phát triển.

Nghị quyết IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng khẳng định trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo là của toàn Đảng, chính quyền các cấp, của toàn dân và toàn xã hội.

Mấy năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã có các Nghị quyết, Chỉ thị… cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết IV bằng những chủ trương, biện pháp, chính sách thích hợp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục là một chủ trương đồng thời là giải pháp tích cực nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo.

Thống nhất với sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong Thông tư liên tịch 35/TT-LĐ ngày 10/10/1990, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc mở Đại hội Giáo dục - đào tạo các cấp thực hiện xã hội hóa giáo dục - đào tạo như sau :

1/ Theo định kỳ thống nhất hàng năm, các cấp phường, xã, quận, huyện và thành phố mở Đại hội Giáo dục - đào tạo nhằm mục đích :

- Tổng kết đánh giá được tình hình phát triển Giáo dục - đào tạo của địa phương, kết quả đạt được và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cho nhiệm kỳ Đại hội kế tiếp.

- Kiểm điểm vai trò trách nhiệm và những biện pháp góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục - đào tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và huy động sự đóng góp của các thành phần kinh tế, các lực lượng xã hội trong và ngoài nước tăng thêm nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo.

2/ Tổ chức thực hiện :

a) Sở Giáo dục - Đào tạo quán triệt nội dung Nghị quyết IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 15/NQ-TU ngày 26/5/1993 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 02/NQ-QĐ ngày 14/6/1993 của Hội đồng nhân dân thành phố, Chỉ thị 40/CT-UB-NCVX ngày 03/10/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố, căn cứ vào sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Thông tư số 35/TT-LT ngày 10/10/1990 và trên cơ sở rút kinh nghiệm các phường, xã, quận, huyện của thành phố đã tổ chức Đại hội Giáo dục để soạn thảo hướng dẫn quy trình tổ chức Đại hội Giáo dục.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã báo cáo đề nghị cấp Ủy cùng chỉ đạo tạo mọi điều kiện để Đại hội được chuẩn bị và tổ chức chu đáo mang lại hiệu quả thiết thực. Trưởng Phòng Giáo dục và Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Giáo dục các cấp.

Theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận huyện cần lựa chọn những người có uy tín, có năng lực để tham gia vào Hội đồng giáo dục. Sau Đại hội cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo để Hội đồng giáo dục các cấp hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội giáo dục.

Kinh nghiệm các nơi đã tổ chức Đại hội giáo dục tốt (như quận 10, Gò Vấp…) thiết thực đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và góp phần phát triển giáo dục-đào tạo.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện tốt sự chỉ đạo trên, phấn đấu tất cả các phường, xã, quận, huyện trong toàn thành phố đều tổ chức tốt Đại hội giáo dục theo quy định, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ mới.-

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UB-NCVX ngày 17/03/1995 về việc mở đại hội giáo dục - đào tạo các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250