Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/2008/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2007 – 2008 và công tác tuyển sinh năm 2008 – 2009 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 14/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2007 – 2008 VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2008 – 2009 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương có quy mô phát triển giáo dục và đào tạo, số thí sinh thi tốt nghiệp hàng năm lớn nhất nước. Với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy đảng và Chính quyền địa phương, sự nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo cùng sự hỗ trợ rất trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và chất lượng, đặc biệt là kết quả các kỳ thi trong năm học qua.

Nhằm phát huy tốt những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2008 - 2009, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh; bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi; chuẩn bị các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, địa điểm thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức tốt việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp, trúng tuyển và cấp phát văn bằng, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Đề thi phải nằm trong chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phù hợp với yêu cầu của từng kỳ thi, đảm bảo chính xác và tuyệt đối bí mật.

3. Thực hiện đúng chế độ, chính sách về thi, tuyển sinh và thu - chi tài chính theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng.

4. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện cần có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện tốt một số công việc cụ thể như sau:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi; phối hợp với các địa phương, các sở - ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt kết quả tốt;

b) Công an thành phố chỉ đạo Công an quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các kỳ thi từ việc cách ly, sao in đề thi đến việc bảo vệ các Hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Hội đồng thi.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông - Công chính, Lực lượng Thanh niên Xung phong đảm bảo lưu thông các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định;

c) Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố có kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các Hội đồng thi, bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Hội đồng thi để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra nếu có;

d) Công ty Điện lực thành phố ưu tiên đảm bảo đủ nguồn điện trong những ngày làm việc của Hội đồng sao in đề thi, các Hội đồng thi và chấm thi theo kế hoạch do Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo;

đ) Bưu điện thành phố chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chuyển đề thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng quy định; cung cấp các số điện thoại phục vụ cho các Hội đồng và công tác chỉ đạo thi;

e) Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố.

g) Sở Văn hóa và Thông tin, các cơ quan thông tin và báo, đài thành phố thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin về các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa, kế hoạch tuyển sinh, để phụ huynh và nhân dân biết hợp tác với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nghiêm túc thực hiện quy chế của Hội đồng thi.

h) Sở Y tế chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Hội đồng thi thực hiện tốt việc cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi;

i) Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố có kế hoạch bố trí trực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh - huyện Cần Giờ phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi và các học sinh dự thi trong những ngày diễn ra kỳ thi;

k) Sở Giao thông - Công chính phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh niên xung phong đảm bảo lưu thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến Hội đồng thi đúng giờ quy định.

l) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các Hội đồng thi tại địa phương theo đúng kế hoạch và quy chế thi; bố trí lực lượng giải tỏa và ổn định trật tự trước cổng trường và xung quanh khu vực Hội đồng thi; tạo điều kiện cho các Hội đồng thi phối hợp triển khai phương án dự phòng máy phát điện khi có sự cố mất điện bất khả kháng do mưa bão;

m) Các Hội đồng thi phải thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các quy định về kỳ thi (kế hoạch tổ chức thi: thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi…) cho học sinh biết để thực hiện và phụ huynh học sinh hỗ trợ; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm trật tự khu vực Hội đồng thi; có phương án kế hoạch dự phòng máy phát điện khi có sự cố mất điện do mưa bão;

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và bổ túc văn hóa trên địa bàn thành phố.

6. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ban Chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa năm học 2007 - 2008 và tuyển sinh năm học 2008 - 2009, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2008/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2007 – 2008 và công tác tuyển sinh năm 2008 – 2009 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55