Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 11/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 01/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Nam Định, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC 2017-2018

Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua Đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Bước vào năm học mới 2017 - 2018, ngành Giáo dục cần tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2017-2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo; tập trung tuyên truyền các hoạt động đổi mới của ngành, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt; biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến; tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo của các nhà trường; phê phán những biểu hiện tiêu cực.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; xây dựng môi trường giáo dục mở, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực và các tệ nạn học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

3. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát và quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; bổ sung đủ phòng học, phòng chức năng cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, nhất là với các trường Mầm non tại khu vực đông dân cư, khu công nghiệp đóng trên địa bàn; ưu tiên đầu tư trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phxây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2030. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học; xây dựng trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Hoàn thành tiêu chí về giáo dục trong bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp:

- Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên các cấp hoàn thiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Thực hiện rà soát, quản lý, sắp xếp, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; có biện pháp xử lý đối với giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng yêu cầu công việc.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý được đi học các khóa bồi dưỡng về Quản lý Nhà nước, Lý luận chính trị.

5. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá:

- Tập trung nghiên cứu, tổng kết, đánh giá việc đổi mới mô hình, phương pháp giảng dạy những năm qua, nhất là đối với bậc Tiểu học, Trung học cơ sở để lựa chọn mô hình, phương pháp dạy học phù hợp nhất đối với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, đảm bảo mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”; chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; phát huy tính chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cu khoa học của học sinh.

- Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá học sinh, nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) và kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng các cấp học đảm bảo chính xác, khách quan, tạo động lực thúc đẩy đổi mới việc dạy và học trong các nhà trường.

6. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học, ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT):

- Nâng cao chất lượng thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020 của tỉnh và Đề án thí điểm tăng cường giảng dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, triển khai mở rộng chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở các cấp, tăng cường hợp tác quốc tế để thực hiện thành công Đề án và nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh và giáo viên.

- Chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh trong toàn tỉnh, mở rộng quy mô dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên ở trường THPT chuyên và các trường trung học cơ sở (THCS), THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

7. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục:

- Tăng cường tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

- Nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, nhất là việc tự chủ kế hoạch hoạt động, tự chủ tài chính; tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong trường; chủ động và chịu trách nhiệm trong việc huy động các nguồn lực xã hội.

8. Đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông:

- Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông. Khuyến khích phát triển mô hình kết hợp giữa Trung tâm giáo dục thường xuyên với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra:

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính trong giáo dục; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.

- Xây dựng và ban hành cơ chế thanh tra, giám sát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật. Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018, yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp để giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trong t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh (qua hòm thư điện tử);
- Lưu: VP1, VP7.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018 do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219