Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2006/CT-UBND về nhiệm vụ giáo dục trong hè 2006 và chuẩn bị khai giảng năm học 2006 - 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 11/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phan Văn Hà
Ngày ban hành: 20/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2006/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRONG HÈ 2006 VÀ CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2006 - 2007

Nhằm chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2006-2007, năm học thứ 5 tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục-đào tạo, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2006, như sau :

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học và đơn vị giáo dục-đào tạo trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông năm học 2005-2006 và công tác thi tuyển, xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2006-2007; sửa chữa, mua sắm bàn ghế, sách giáo khoa và dụng cụ học tập, giảng dạy, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc mua sắm trang thiết bị phục vụ thay sách lớp 5, lớp 10 để các trường học thực hiện khai giảng năm học mới theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trường lớp trong hè chặt chẽ và có phương án chủ động phòng chống lụt, bão, phòng chống cháy nổ.

2. Ủy ban nhân dân các cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình kiên cố hoá trường lớp, xây dựng, sửa chữa phòng học. Tại các vùng nông thôn cần chăm lo tu sửa cầu, đường để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường học. Phối hợp với các đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền Luật Giáo dục; đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” năm học 2006-2007. Các địa phương tiếp tục huy động hết số trẻ 5 tuổi chưa học mẫu giáo ra học lớp mẫu giáo 36 buổi trong hè. Năm học 2006-2007, phấn đấu huy động hết số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và số trẻ trong độ tuổi phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đã bỏ học tiếp tục đi học lại.

3. Ngành giáo dục-đào tạo tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong dịp hè, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện dạy sách giáo khoa mới các lớp 5, lớp 10 phổ thông và lớp 8 bổ túc Trung học cơ sở.

Các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường việc kiểm tra dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 69/2001/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các trường học cần chú ý bồi dưỡng cho học sinh có học lực yếu để hạn chế tình trạng lưu ban, bỏ học và có hướng dẫn nội dung ôn tập trong hè cho học sinh, không để xảy ra tình trạng học thêm tràn lan. Trong thời gian hè không được tổ chức dạy thêm cho học sinh bậc Tiểu học và học sinh chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2006-2007. Tháng 6/2006 không được tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm để giáo viên và học sinh có thời gian nghỉ ngơi (trừ lớp 12 và nhà trẻ, mẫu giáo khi có nhu cầu của phụ huynh).

4. Ngành giáo dục-đào tạo các cấp phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngành văn hóa thông tin, ngành thể dục thể thao tổ chức sinh hoạt Đoàn, Đội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho học sinh trong dịp hè. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để giáo dục học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, thực hiện Chiến dịch “ Sinh viên - Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng hè 2006 ” để góp phần củng cố công tác phổ cập Trung học cơ sở tại các địa phương. Trường Đại học Tiền Giang và các trường Trung cấp chuyên nghiệp có nhiệm vụ tổ chức đưa học sinh-sinh viên tham gia tích cực chiến dịch “ Sinh viên - Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng hè 2006 ”. Cuối hè có tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và đề nghị các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng ngay kế hoạch để chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả nội dung Chỉ thị này. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuối hè, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và ngành giáo dục-đào tạo tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này ở cấp mình.

Chỉ thị này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KT.VBQFPL-BTP;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đ/thể tỉnh;
- UBND các H,TP,TX;
- Công báo tỉnh;
- LĐVP, P.VX-NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Phan Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2006/CT-UBND về nhiệm vụ giáo dục trong hè 2006 và chuẩn bị khai giảng năm học 2006 - 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105