Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 07/CT-UBND 2020 công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020;

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ dịch bệnh, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khảo sát vào lớp 6 Trường trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 -2021.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí từ ngân sách, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch cho các kỳ thi, thực hiện công tác thi và công tác tuyển sinh đúng Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp từ năm học 2020 - 2021 và Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đăng ký nhập học cho trẻ theo tuyến, theo địa bàn, qua dịch vụ công trực tuyến, quy trình công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương; thực hiện nghiêm việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các nhà trường, các điểm thi thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về kỳ thi (thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi,...) cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết để thực hiện nghiêm.

- Trên cơ sở công bố kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phân tích dữ liệu, đối chiếu với kết quả học tập của học sinh để báo cáo, đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn thành phố.

- Giám sát việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tại quận, huyện theo đúng Quyết định số 1557/QĐ-UBND và Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, báo cáo và tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xử lí đúng quy định những nội dung chưa phù hợp.

2.2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo phân công quản lý, đúng theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND và Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo tính công khai, công bằng, minh bạch, rõ ràng; đảm bảo sắp xếp đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn (có hoặc không có hộ khẩu).

- Đảm bảo tiến độ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp; công tác mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường; công tác tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên trước thời điểm vào năm học mới.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tích cực các kỳ thi; bố trí lực lượng ổn định trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước cổng trường, xung quanh khu vực Điểm thi.

2.3. Công an thành phố

- Phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các Điểm thi, chấm thi; áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày diễn ra kỳ thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

- Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Hội đồng thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

- Nắm và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến các kỳ thi, công tác tuyển sinh đầu cấp tại thành phố trên không gian mạng.

2.4. Sở Y tế

- Chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

- Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; hỗ trợ, tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Bảo đảm thông tin, liên lạc, mạng internet phục vụ các hoạt động trong công tác thi và tuyển sinh.

- Chỉ đạo Trung tâm Báo chí thành phố làm đầu mối kết nối các cơ quan thông tấn và báo - đài thông tin tuyên truyền, đưa tin về các kỳ thi, công tác tuyển sinh, nhất là kết quả thi, kết quả tuyển sinh của thành phố và các địa phương, đơn vị kịp thời, đầy đủ, chính xác. Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Báo chí thành phố là 0357.216.216.

- Nắm và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến các kỳ thi, công tác tuyển sinh đầu cấp tại thành phố trên không gian mạng.

2.6. Thanh tra thành phố phân công, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 theo quy định.

2.7. Sở Nội vụ phối hợp tham mưu các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 - 2021 và Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của thành phố đúng quy định.

2.8. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài chính theo quy định.

2.9. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo lưu thông các tuyến đường, không để xảy ra ách tắc, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến các Điểm thi thuận lợi, đúng giờ.

2.10. Sở Xây dựng có biện pháp trực, ứng phó khẩn cấp các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo các điều kiện về an toàn trong mùa mưa, chú ý các hiện tượng cây xanh ngã đổ, ngập gây tắc đường,...

2.11. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố phối hợp hỗ trợ giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi, ưu tiên đưa các thầy giáo, cô giáo, học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

2.12. Tổng Công ty Điện lực thành phố - TNHH Một thành viên tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện, sẵn sàng máy phát điện dự phòng và lực lượng trực trong những ngày làm việc của Điểm in, sao đề thi, chấm thi và các Điểm thi.

2.13. Bưu điện thành phố phối hợp đảm bảo an toàn và kịp thời việc chuyển bưu phẩm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.14. Viễn thông thành phố phối hợp cung cấp số điện thoại mới phục vụ cho Hội đồng in, sao đề thi; đảm bảo đường truyền phục vụ công tác báo cáo nhanh, thông tin trong công tác thi, tuyển sinh.

3. Thủ trưởng Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021, các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Hội Khuyến học thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH, TCCB;
- Lưu: VT, (VX-VN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 10/07/2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.200

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!