Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế thi);

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng;

Để Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (Kỳ thi) trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện an toàn, nghiêm túc, bảo mật, công bằng và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại người học ở các cơ sở giáo dục; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi;

b) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi;

c) Chủ trì, phối hợp với trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi;

d) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành có liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo mật;

e) Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị đăng ký dự thi và những người tham gia tổ chức Kỳ thi để đảm bảo Kỳ thi diễn ra theo đúng Quy chế thi;

f) Tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các địa điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại;

g) Thường trực giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Kỳ thi và tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành và giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến quyết định của UBND tỉnh;

h) Tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện, thị xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi.

3. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, huyện chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị chăm sóc y tế; có phương án hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

4. Sở Công Thương: Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp bình ổn giá để tạo điều kiện cho thí sinh, gia đình thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi tại Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi tiện sinh hoạt trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

5. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh

a) Sở Tài chính đảm bảo cấp kinh phí đầy đủ và kịp thời phục vụ tốt Kỳ thi theo quy định;

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh ưu tiên giải quyết kinh phí kịp thời và theo quy định để Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm có kinh phí và phương tiện làm việc; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã ưu tiên giải quyết tương tự theo phân cấp.

6. Công ty Điện lực Bình Phước: Đề nghị Công ty bảo đảm nguồn điện lưới quốc gia phục vụ thường xuyên, liên tục cho tất cả các địa điểm có Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, các điểm thi; chủ động phối hợp với các đơn vị khác (nếu có liên quan) trong việc chỉ đạo cung cấp điện phục vụ cho Kỳ thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước: Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về các Kỳ thi cho nhân dân và thí sinh, những người tham gia tổ chức Kỳ thi biết, tự giác chấp hành theo đúng quy định.

9. Tỉnh Đoàn

- Hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên, thanh niên học sinh nắm bắt kịp thời những quy định của Quy chế thi, có tâm lý tốt khi tham gia Kỳ thi và không được vi phạm Quy chế thi;

- Chỉ đạo các Huyện Đoàn, Thị Đoàn có kế hoạch giúp đỡ thí sinh và gia đình thí sinh về nơi ăn chốn ở, đi lại, nhất là ở những điểm thi có đông thí sinh dự thi. Số lượng thí sinh tại các điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo sau khi có kết quả đăng ký dự thi.

10. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nhà nghỉ, khách sạn hỗ trợ đội ngũ cán bộ coi thi và thí sinh dự thi; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm ở những nhà nghỉ, khách sạn, ở nơi khác và nơi cán bộ coi thi, thí sinh dự thi có thể ăn uống;

b) Kiểm tra và chỉ đạo một số trường học lân cận điểm thi tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh được nghỉ trưa tại trường, đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt Kỳ thi.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung trên; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh khi có yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TTTU; TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các Sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, các Phòng: KGVX, TH, NC;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


810

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17