Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Doãn Thế Cường
Ngày ban hành: 27/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã có nhiều tiến bộ, công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới, kỷ cương, nền nếp trong giáo dục được tăng cường. Quy mô học sinh ổn định, tỷ lệ huy động học sinh đến trường cao, học sinh bỏ học thấp, kết quả phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển, nhất là phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực; công tác bồi dưỡng, phương pháp dạy học, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng; cơ sở vật chất phục vụ dạy học được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục và đào tạo còn một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục: tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia tăng chậm; chất lượng giáo dục chuyển biến chưa đồng đều ở các địa bàn và các loại hình; cơ sở vật chất trường, lớp tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đồng bộ; tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; bạo lực học đường chậm được khắc phục, ...

Để phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014, đồng thời thực hiện tốt các nội dung:

- Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức hoạt động giáo dục. Tăng cường kiểm tra giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng; thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm của tập thể, cá nhân trong các cơ sở giáo dục để xảy ra các tiêu cực.

- Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn; phát động sâu rộng cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.

- Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; phương thức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Xây dựng, củng cố mô hình hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng: giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề. Mở rộng quy mô, đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trong ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011- 2015 và định hướng 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011- 2015, Kế hoạch phát triển trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đào tạo và hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học.

2. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện vai trò quản lý nhà nước theo thẩm quyền, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về giáo dục đào tạo triển khai trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị này.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức xã hội, các Huyện uỷ, Thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các ngành, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung tay xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231