Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 57-TC/TCDN năm 1997 sửa đổi Thông tư 76/TCTCDN năm 1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 57-TC/TCDN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57-TC/TCDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 57-TC/TCDN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 76 TC/TCDN NGÀY 15/11/1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thi hành Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước", Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí, giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước.

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính sửa đổi, Bổ sung một số điểm trong Thông tư 76 TC/TCDN như sau:

1. Huỷ bỏ quy định tại phần II "Những quy định cụ thể" - mục B "Quản lý chi phí giá thành" - điểm 7 "Không được hạch toán vào chi phí kinh doanh các khoản sau đây:

...

+ Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể.

..."

2. Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Lương và phụ cấp có tính chất lương của cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn thể được hạch toán vào chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Thông tri số 03 TT/TC-TW ngày 16/6/1993 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ công nhân viên chức cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Ngoài phần kinh phí của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được chi từ nguồn quy định tại Công văn số 517 TC/TCQT ngày 30/10/1992 của Ban Tài chính quản trị Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí; Thông tư liên Bộ số 103 TTLB ngày 2/12/1994 của liên ngành Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; hội phí, đoàn phí của các tổ chức đoàn thể khác nếu thiếu thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để bổ sung kinh phí cho các tổ chức trên.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/1997. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 57/TT-BTC

Hanoi, August 22, 1997

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CIRCULAR NO. 76-TC/TCDN OF NOVEMBER 15, 1996 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE REGULATION ON THE MANAGEMENT OF TURNOVER, COSTS AND PRICES OF PRODUCTS AND SERVICES AT STATE ENTERPRISES

In furtherance of Decree No. 59-CP of October 3, 1996 of the Government issuing the "Regulation on the financial management and business cost accounting of State enterprises", the Ministry of Finance already issued Circular No. 76 -TC/TCDN of November 15, 1996 guiding the regulation on the management of turnover, costs and prices of products and services at State enterprises.
To adapt to the actual situation on the activities of the Party and social organizations at the enterprises, the Ministry of Finance hereby amends and supplements a number of points in Circular No. 76-TC-TCDN as follows:

1. To annul the provision in Part II "Specific provisions", Section B "Management of costs and prices", Point 7 "The following items shall not be accounted into the business expenditures:

...

+ Operational expenses of the Party and social organizations.

..."

2. The operational expenses of the Party and social organizations at the enterprises shall be as follows:

- Salaries and salary-natured allowances of full-time or part-time personnel of the Party and social organizations shall be accounted into the costs and prices of products and services as prescribed in Circular No. 03-TT/TC-TW of June 16, 1993 of the Communist Party of Vietnam Central Committee�s Commission on Organization guiding the implementation of the provisional regulation on the new regime of salaries of employees and officials of the Party agencies and social organizations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 57-TC/TCDN năm 1997 sửa đổi Thông tư 76/TCTCDN năm 1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.050
DMCA.com Protection Status