Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/1999/TT-LĐTBXH sửa chuẩn nghèo trong Thông tư 11/1998/TT-LĐTBXH về chính sách đối với lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 03/1999/TT-LĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 09/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/1999/TT-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 03 /1999/TT-LĐTBXH NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 1999 SỬA CHUẨN NGHÈO TRONG THÔNG TƯ SỐ11/1998/TT-LĐTBXH NGÀY 21/8/1998 VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/1998/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Để các doanh nghiệp thực hiện chế độ ưu đãi đối với người lao động nghèo theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/8/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần,

Sau khi trao đổi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và các cơ quan hữu quan; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa lại điểm 3 phần A Thông tư số 11/1998/TT-LĐTBXH ngày 21/8/1998 hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

Người lao động nghèo được hưởng ưu đãi theo qui định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ là người có thu nhập bình quân đầu người trong gia đình thấp.

Giao cho Giám đốc doanh nghiệp cùng Đảng uỷ, Công đoàn lựa chọn số người nghèo nhất trong doanh nghiệp . Việc lựa chọn này đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Mức thu nhập bình quân đầu người trong gia đình, cao nhất bằng 1/3 mức tiền lương bình quân tháng tính trong năm do Bộ LĐTB&XH công bố (năm 1998 theo Quyết định số 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/10/1998 là 900.000 đồng/tháng).

- Số người lao động nghèo được lựa chọn phải được Hội nghị CNVC ( đại biểu hoặc toàn thể ) tán thành theo nguyên tắc: đa số, quá bán số người dự họp và thông báo công khai trong toàn doanh nghiệp.

- Không được dùng số cổ phần dành cho lao động nghèo theo qui định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ để chia cho mọi người trong doanh nghiệp.

- Số người nghèo sau khi được lựa chọn phải đưa vào phương án cổ phần hoá doanh nghiệp .

Thu nhập bình quân đầu người trong gia đình được tính trên cơ sở các khoản thu nhập bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp lương đối với người làm công ăn lương; thu nhập chính từ lao động của các thành viên trong gia đình làm việc ở các thành phần kinh tế khác (ngoài ra không còn khoản thu nhập nào khác) chia cho số ngườì trong gia đình (vợ, chồng, con và người phải trực tiếp nuôi dưỡng).

Thông từ này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/1999/TT-LĐTBXH sửa chuẩn nghèo trong Thông tư 11/1998/TT-LĐTBXH về chính sách đối với lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.393
DMCA.com Protection Status