Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 30-TT/ĐKKD năm 1992 bổ sung thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Số hiệu: 30-TT/ĐKKD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Trọng tài kinh tế Nhà nước Người ký: Lê Tài
Ngày ban hành: 26/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-TT/ĐKKD

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1992

 

THÔNG TƯ

CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 30-TT/ĐKKD NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 156-HĐBT ngày 5-7-1992 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ngày 20-11-1991 ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước;
Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn bổ sung việc thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước đã được nêu tại Thông tư số 04-TT/ĐKKD ngày 15-2-1992 như sau:

1. Bổ sung vào điểm 2 mục A, điểm 2 mục B phần III của Thông tư 04-TT/ĐKKD như sau:

a1. Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 388-HĐBT, theo Nghị định 156-HĐBT ngày 7-5-1992 và theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 388-HĐBT, Nghị định 156-HĐBT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính (bản chính + 5 bản sao).

a2. Văn bản đồng ý của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước (đối với cá doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương); thông báo của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành đồng ý thành lập doanh nghiệp Nhà nước (đối với các doanh nghiệp thuộc địa phương) (một bản sao).

2. Bổ sung vào khoản c điểm 2 mục A phần III của Thông tư 04-TT/ĐKKD  như sau:

c. Biên bản giao nhận vốn được tiến hành theo Chỉ thị 138-CT ngày 25-4-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (5 bản sao). Trường hợp đối với doanh nghiệp Nhà nước chưa thực hiện việc giao nhận vốn thì phải có giấy xác nhận của cơ quan Tài chính cùng cấp về số vốn hiện có của doanh nghiệp thuộc các nguồn vốn Ngân sách và vốn đơn vị tự bổ sung (1 bản chính + 5 bản sao).

 

Lê Tài

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 30-TT/ĐKKD năm 1992 bổ sung thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.754
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202