Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 3-TT/TC/TQD-1987 bổ sung Thông tư 47-TT/TC/TQD thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 3-TT/TC/TQD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Tế
Ngày ban hành: 09/01/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3-TT/TC/TQD

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1987

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3-TT/TC/TQD NGÀY 9-1-1987 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 47-TT/TC/TQD NGÀY 27-12-1985 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ THU QUỐC DOANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Căn cứ vào Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu quốc doanh; nay Bộ Tài chính hướng dẫn việc thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng như sau:

1. Đối tượng nộp thu quốc doanh:

- Những hoạt động thiết kế xây dựng như lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế lập dự toán công trình xây dựng cơ bản (kể cả thiết kế công trình văn hoá, nghệ thuật chi bằng vốn đầu tư xây dựng cơ bản) , thiết kế quy hoạch xây dựng... của các viện thiết kế, các xí nghiệp thiết kế, các xưởng, phòng hoặc trung tâm dịch vụ làm nhiệm vụ thiết kế thuộc tất cả các ngành như Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi... đều phải nộp thu quốc doanh.

- Các hoạt động thiết kế của các hội thiết kế, hội kiến trúc... và cá nhân nhận thầu đều phải nộp thu quốc doanh.

2. Đơn vị nộp thu quốc doanh:

- Các Viện thiết kế, xí nghiệp thiết kế, xưởng hoặc phòng thiết kế được tổ chức và hoạt động như quy định tại Quyết định số 352-CT ngày 5- 11- 1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Các đơn vị giao thầu thiết kế có trách nhiệm nộp thay cho các tổ chức quần chúng và cá nhân nhận thầu thiết kế có đủ tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định 352-CT ngày 5-11-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

3. Mức thu quốc doanh và chế độ miễn, giảm thu quốc doanh:

a) Mức thu quốc doanh ấn định bằng tỷ lệ phần trăm (%) tính trên doanh thu thiết kế.

- Doanh thu thiết kế của từng hoạt động thiết kế được tính theo giá thiết kế quy định trong các Quyết định số 182-UBXD và 183-UBXD ngày 30- 11- 1985 của Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước và đã được thể hiện trong các hợp đồng giao nhận thiết kế.

- Mức thu quốc doanh được quy định cụ thể cho các đối tượng như sau:

Các Viện thiết kế, các xí nghiệp thiết kế: 20% tính trên doanh thu.

Các xưởng, phòng hoặc trung tâm dịch vụ làm nhiệm vụ thiết kế: 30% tính trên doanh thu.

Các tổ chức quần chúng và cá nhân nhận thầu thiết kế: 40% tính trên doanh thu.

b) Nếu áp dụng mức thu quốc doanh quy định trên, các viện thiết kế, xí nghiệp thiết kế hạch toán kinh tế độc lập bị lỗ hoặc lợi nhuận còn lại không đủ để trích quỹ xí nghiệp (mức trích cơ bản vào hai quỹ khen thưởng và phúc lợi là hai tháng lương cơ bản thực hiện trong năm; quỹ khuyến khích phát triển sản xuất là 1% nguyên giá tài sản cố định bình quân đang dùng trong năm và tài sản lưu động định mức) thì được miễn hoặc giảm thu quốc doanh bảo đảm lợi ích cho đơn vị.

Thủ tục miễn giảm thu quốc doanh phải do cơ quan tài chính xem xét và quyết định, được quy định cụ thể tại Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 và công văn hướng dẫn số 183-TC/TQD ngày 27-8-1986 của Bộ Tài chính.

4. Thủ tục nộp thu quốc doanh:

Việc nộp thu quốc doanh được tiến hành đồng thời với việc thanh toán hợp đồng thiết kế. Thủ tục nộp và ngày nộp thu quốc doanh quy định cụ thể tại Thông tư số 47-TT/TC/TQD ngày 27-12-1985 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu quốc doanh.

Trường hợp các đơn vị nhận tiền thiết kế bằng séc hoặc tiền mặt thì ngày nộp thu quốc doanh là ngày kế tiếp sau ngày nhận séc hoặc tiền mặt.

Các đơn vị giao thầu thiết kế phải nộp thu quốc doanh thay cho các tổ chức quần chúng và cá nhân nhận thầu thiết kế. Số tiền thu quốc doanh đó được trừ vào số tiền phải thanh toán theo hợp đồng thiết kế và ngày nộp thu quốc doanh là ngày chuyển tiền thanh toán thiết kế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1987.

Trong quá trình thực hiện chế độ thu quốc doanh, nếu có gì vướng mắc đề nghị các ngành, các cấp phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết.

 

Hồ Tế

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 3-TT/TC/TQD-1987 bổ sung Thông tư 47-TT/TC/TQD thi hành chế độ thu quốc doanh đối với hoạt động thiết kế xây dựng do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175