Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM

Số hiệu: 16/2005/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 16/2005/TT-BTM NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2005 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 22/2000/TT-BTM NGÀY 15/12/2000 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31/7/2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ TÍNH GIÁ TRỊ KHẤU HAO LUỸ KẾ TRONG TÍNH TOÁN NHẬP KHẨU MÁY MÓC,THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngàu 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn việc tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1. Bổ sung Khoản 2.1.6, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại như sau:

“2.1.6. Quy định về tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu mãy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để tạo tài sản cố định:

- Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển đã được nêu trong giải trình kinh tế kỹ thuật, nhưng vốn đầu tư phân bổ cho nhập khẩu không phù hợp với thực tế nhập khẩu. Việc tính toán này phải phù hợp với quy định về trị giá nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển vượt trị giá nhập khẩu phân bổ quy định tại Khoản 2.1.1.

- Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để mở rộng công suất sản xuất: doanh nghiệp được dùng vốn khấu hao luỹ kế để tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mở rộng công suất sau khi đã được cơ quan cấp phép đầu tư xác nhận đã đăng ký mở rộng sản xuất. Việc tính toán này phải phù hợp với quy định tại Khoản 2.1.2.

- Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để thay thế hoặc đổi mới công nghệ: doanh nghiệp được dùng vốn khấu hao luỹ kế để nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển cũ. Việc tính toán này phải phù hợp với quy định tại Khoản 2.1.3.

- Trường hợp do tiến bộ kỹ thuật nên có các thiết bị phụ trợ mới, phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: doanh nghiệp được dùng vốn khấu hao luỹ kế để nhập khẩu thiết bị mới nếu thiết bị mới phù hợp với mục tiêu sản xuất được quy định tại Giấy phép đầu tư; trường hợp thiết bị mới làm thay đổi mục tiêu sản xuất thì phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh mục tiêu sản xuất trước khi nhập khẩu.

- Các doanh nghiệp khi nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bằng vốn khấu hao luỹ phải thực hiện đúng kế hoạch sử dụng quỹ khấu hao luỹ kế đã đăng ký với cơ quan thuế. Vốn khấu hao luỹ kế sử dụng trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định không được tính vào phần vốn đầu tư đã cam kết thực hiện.”.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Lê Danh Vĩnh

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2005/TT-BTM ngày 16/08/2005 bổ sung Thông tư 22/2000/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 24/2000/NĐ-CP thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu máy móc,thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.766

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!