Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 125/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 21/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 125/1999/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 56/1998/TTLT-BTC-GTVT NGÀY 23/4/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH BẢO HIỂM BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ- CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT- BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3053/GTVT- TCKT ngày 6/9/1999, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định trong Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT- BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam như sau:

1. Khoản thu phí Đảm bảo hàng hải là khoản thu phí của Nhà nước được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam không phải nộp thuế giá trị gia tăng đói với khoản thu phí nói trên.

2. Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam được giữ lại 90% số thu phí đảm bảo hàng hải để bù đắp chi phí hoạt động công ích hàng năm theo quy định tại điểm 2 mục B phần III Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải và trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 3 tháng lương thực tế nếu số nộp Ngân sách năm báo cáo cao hơn năm trước, bằng 2 tháng lương thực tế nếu số nộp Ngân sách năm báo cáo bằng hoặc thấp hơn năm trước. Trường hợp sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, chênh lệch còn lại đơn vị được để lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển và sử dụng quỹ theo đúng chế độ quy định hiện hành.

3. Quy định nộp phí vào Ngân sách Nhà nước :

Số thu phí đảm bảo hàng hải còn lại (10%) Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam nộp Ngân sách Nhà nước. Chế độ thu nộp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Ngoài những quy định bổ sung, sửa đổi nêu trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.

5. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2000. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 125/1999/TT-BTC

Hanoi, October 21, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF POINTS IN JOINT CIRCULAR NO.56/1998/TTLT-BTC-GTVT OF APRIL 23, 1998 OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT GUIDING THE FINANCIAL MANAGEMENT REGIME APPLICABLE TO PUBLIC-UTILITY STATE ENTERPRISES ENGAGED IN ENSURING VIETNAM MARITIME SAFETY

Pursuant to the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget;
Pursuant to the Ministry of Finance’s Circular No.54/1999/TT/BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget;
After getting the Ministry of Communications and Transport’s opinions in its Official Dispatch No.3053/GTVT-TCKT of September 6, 1999, the Ministry of Finance hereby guides the amendments and supplements to a number of points in Joint Circular No.56/1998/TTLT-BTC-GTVT of April 23, 1998 of the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport guiding the financial management regime applicable to public-utility State enterprises engaged in ensuring Vietnam maritime safety, as follows:

1. The maritime safety fee is a fee prescribed by the State in the list of fees promulgated together with the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget. The Vietnam maritime safety enterprises shall not have to pay value added tax for the above-said collected fee.

2. The Vietnam maritime safety enterprises shall be entitled to retain 90% of the collected maritime safety fee amount to cover the expenses for annual public-utility activities as prescribed at Point 2, Section B, Part III of Joint Circular No.56/1998/TTLT-BTC-GTVT of April 23, 1998 of the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport, and to set up reward fund and welfare fund, which must not exceed 3 months actual wage amount, if the budget remittance amount in the reporting year is higher than the previous year, or must not exceed 2 months actual wage amount, if the budget remittance amount in the reporting year is equal to or lower than the previous year. Where the remainder is left after deduction for setting up reward and welfare funds the concerned units may keep it to supplement the development investment fund, which must be used according to the current prescribed regime.

3. Fee remittance into the State budget:

The Vietnam maritime safety enterprises shall remit the remaining maritime safety fee amount (10%) into the State budget. The regime of fee collection and remittance shall comply with the Ministry of Finance’s regulations.

4. Besides the above-said amendments and supplements, other contents shall still comply with Joint Circular No.56/1998/TTLT-BTC-GTVT of April 23, 1998 of the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport guiding the financial management regime applicable to public-utility State enterprises engaged in ensuring Vietnam maritime safety.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 125/1999/TT-BTC ngày 21/10/1999 bổ sung, sửa đổi TTLT 56/1998/TTLT-BTC-GTVT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27