Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/TT-UB-1977 về việc ủy quyền cho Ban tổ chức chánh quyền thành phố xét công nhận tư cách pháp nhân các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/TT-UB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 04/08/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 1977

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN TỔ CHỨC CHÁNH QUYỀN THÀNH PHỐ XÉT CÔNG NHẬN TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỰ NGHIỆP

Hiện nay nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp và một số tổ chức quản lý Nhà nước (các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện) do các sở, ban, ngành thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định thành lập, cần phải được xác nhận tư cách pháp nhân để được phép có con dấu, mở tài khoản ở Ngân hàng, hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

Căn cứ vào nghị định 56/CP của Hội đồng chính phủ về việc quản lý sử dụng con dấu, Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo cho các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện biết cách giải quyết như sau :

- Đối với các tổ chức trực thuộc sở, ban, ngành thành phố gồm công ty, xí nghiệp, cửa hàng độc lập và các đơn vị sự nghiệp, Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan chức năng (với Ủy ban Kế hoạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, với Sở Tài chánh về hạch toán kinh doanhh của đơn vị) trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận.

- Đối với các tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, các xưởng, trạm, trại, cửa hàng trực thuộc công ty không phải là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập (có thể hạch toán nội bộ, nhưng cũng cần mở tài khoản sử dụng con dấu riêng), Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố xét (có trao đổi với các cơ quan chức năng, Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chánh...) và thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân Thành phố ra thông báo công nhận.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/TT-UB-1977 về việc ủy quyền cho Ban tổ chức chánh quyền thành phố xét công nhận tư cách pháp nhân các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209