Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2005/TT-BTM hướng dẫn liên quan hoạt động thương mại quy định Quy chế Khu Kinh tế-Thương mại Lao Bảo Quảng Trị kèm 11/2005/QĐ-TTg

Số hiệu: 10/2005/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 16/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 10/2005/TT-BTM NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2005/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thi hành Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số vấn đề có liên quan đến hoạt động thương mại quy định tại Chương II Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở chính tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp này tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đặt tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

3. Chi nhánh của thương nhân (doanh nghiệp) nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Các đối tượng hoạt động thương mại tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo theo Mục 1, 2, 3 nêu trên, dưới đây được gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

4. Cá nhân kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

1. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

a. Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép thành lập chi nhánh, trừ hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá với thị trường trong nước theo nhu cầu kinh doanh của mình phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

b. Đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của Việt Nam nhưng không thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của Lào và quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trình Thủ tướng Chính phủ và chỉ được thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá này sau khi được phép bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

c. Đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá với thị trường nước ngoài gồm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hạn ngạch; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng của Chính phủ, doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trình Bộ Thương mại, Bộ quản lý chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ và chỉ được thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá này sau khi được phép bằng văn bản của Bộ Thương mại, Bộ quản lý chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chỉ cần có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và được thực hiện sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

d. Hàng hoá từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và từ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo nhập khẩu vào nội địa Việt Nam qua cửa khẩu giữa Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo với nội địa Việt Nam phải làm đầy đủ thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Riêng đối với hàng hoá là nông sản do dân cư sản xuất trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và hàng hoá được sản xuất, chế biến tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, nếu không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam được miễn làm thủ tục hải quan.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị công bố Danh mục hàng hoá được miễn làm thủ tục hải quan nêu trên.

đ. Hàng hoá từ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo xuất khẩu ra nước ngoài và từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo qua cửa khẩu giữa Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo với Lào chịu sự giám sát của cơ quan hải quan đối với hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

e. Chi nhánh của thương nhân (doanh nghiệp) nước ngoài tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam để bán tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo hoặc để xuất khẩu ra nước ngoài; được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để bán tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo hoặc xuất khẩu vào nội địa Việt Nam; được mua hàng hoá tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc để xuất khẩu vào nội địa Việt Nam theo nhu cầu kinh doanh của mình phù hợp với Danh mục hàng hoá mà chi nhánh của thương nhân (doanh nghiệp) nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam.

2. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hoá

a. Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được kinh doanh tạm nhập, tái xuất các loại hàng hoá.

Việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hoá tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và được thực hiện sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

b. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hoá gồm:

- Nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để xuất khẩu ra nước ngoài, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá này được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Nhập khẩu hàng hoá từ nội địa Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài để xuất khẩu vào nội địa Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá này được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá

a. Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được kinh doanh chuyển khẩu các loại hàng hoá.

b. Kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá gồm:

- Mua hàng hoá từ nước ngoài để bán cho nước ngoài mà không làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đó vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

- Mua hàng hoá từ nước ngoài để bán vào nội địa Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đó vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

- Mua hàng hoá từ nội địa Việt Nam để bán cho nước ngoài mà không làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đó vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

c. Việc kinh doanh chuyển khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Việt Nam chịu sự giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

4. Quá cảnh hàng hoá qua Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

a. Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá được kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá quá cảnh qua Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

b. Việc quá cảnh hàng hoá từ nước ngoài qua Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để ra nước ngoài được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

c. Hàng hoá của doanh nghiệp nội địa Việt Nam đi qua Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài nhập khẩu vào nội địa Việt Nam được làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Gia công hàng hoá

a. Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

được nhận gia công cho nước ngoài, cho nội địa Việt Nam không hạn chế số lượng, chủng loại hàng gia công.

Cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được nhận gia công cho nội địa Việt Nam không hạn chế số lượng, chủng loại hàng gia công.

Việc gia công hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chỉ được ký hợp đồng sau khi có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

b. Doanh nghiệp kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được đặt gia công ở nước ngoài, ở nội địa Việt Nam đối với các loại hàng hoá không thuộc Danh mục hàng hoá cấm lưu thông để kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được đặt gia công ở nội địa Việt Nam đối với các loại hàng hoá không thuộc Danh mục hàng hoá cấm lưu thông để kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

III. HÀNG HOÁ LƯU THÔNG, KINH DOANH TRONG KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

1. Tất cả các loại hàng hoá đều được tự do lưu thông, kinh doanh trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, trừ hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

2. Hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành:

a. Đối với hàng hoá thuộc diện đặc biệt hạn chế kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo xin ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành và được thực hiện sau khi có Giấy phép kinh doanh của Bộ quản lý chuyên ngành.

b. Đối với hàng hoá thuộc diện hạn chế kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo và được thực hiện sau khi Ban Quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo chấp thuận bằng văn bản.

3. Hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành:

a. Đối với hàng hoá thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo phải có văn bản đề nghị với Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và được thực hiện sau khi Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

b. Đối với hàng hoá thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được kinh doanh sau khi hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 11/1999/TT-BTM ngày 11 tháng 5 năm 1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 10/2005/TT-BTM

Hanoi, May 16, 2005

 

CIRCULAR

RE: GUIDELINES ON IMPLEMENTATION OF SOME CERTAIN ISSUES RELATED TO TRADE ACTIVITIES AS SPECIFIED IN THE REGULATIONS ON THE LAO BAO SPECIAL ECONOMIC – TRADE ZONE OF QUANG TRI PROVINCE PROMULGATED AS AN ATTACHMENT TO DECISION 11/2005/QD-TTG DATED JANUARY 12, 2005 BY THE PRIME MINISTER

Implementing Decision 11/2005/QD-TTg dated January 12, 2005 by the Prime Minister on promulgation of the Regulations on the Lao Bao Special Economic – Trade Zone of Quang Tri province, the Ministry of Trade hereby provides guidelines on materialization of some certain issues related to trade activities as specified in Chapter II of the Regulations as follows:

I. SUBJECTS OF TRADE ACTIVITIES IN THE LAO BAO SPECIAL ECONOMIC – TRADE ZONE

1. Enterprises of every economic sector with headquarters based in the Lao Bao Special Economic – Trade Zone and branches those operating at the zone granted business registration certificate by competent agencies.

2. Enterprises with foreign investment granted investment license by competent agencies for operation in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone and branches of foreign-invested enterprises based in this zone.

3. Branches of foreign enterprises granted license for establishment in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone by competent agencies.

Subjects of economic – trade activities in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone as specified in Clause 1, 2, 3 are collectively called economic enterprises at the Lao Bao Special Economic - Trade Zone.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. TRADE ACTIVITIES IN THE LAO BAO SPECIAL ECONOMIC - TRADE ZONE

1. Commodity export - import

a. Enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone are permitted to export and import commodities for their business requirements, matching specifications of their business registration certificate, investment license, and branch investment license, and not included in the list of products under export – import prohibition in accordance with the current law of Vietnam.

Individuals with business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone are permitted to export and import commodities for their business requirements, matching specifications of their business registration certificate, and not included in the list of products under export – import prohibition in accordance with the current law of Vietnam.

b. For export – import of products which are included in Vietnam’s list of products under export – import prohibition but not included in the similar lists of Laos and other countries, enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone must ask the Managing Board of the zone for its proposal to the Prime Minister for his approval.

c. For export – import of products under quota, special control, and Government control, enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone must ask the Managing Board of the zone for its proposal to the Ministry of Trade, competent ministries, and the Prime Minister for their approval.

For export – import of products requiring license by the Ministry of Trade, enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone only need to asked for approval of the Managing Board of the zone.

d. Goods exported from Vietnam to the Lao Bao Special Economic - Trade Zone and imported from the zone to Vietnam must pass the border gate between Vietnam and the zone and go through every necessary customs procedures as well as are supervised by customs authorities in accordance to the current law of Vietnam on export, import goods.

Agricultural products made by farmers in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone and products manufactured or processed in the zone without imported materials or components are exempt from customs procedures when being imported in to Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e. Goods exported to a foreign country from the Lao Bao Special Economic - Trade Zone and imported from a foreign country into this zone must obey to supervision of customs authorities on prohibited export – import products.

f. Lao Bao Special Economic - Trade Zone-based branches of foreign enterprises are permitted to purchase commodities from Vietnam and sell in the zone or export to a foreign country; import goods from a foreign country to sell in the zone or export to Vietnam; purchase commodities from the zone to export to a foreign country or to Vietnam for their business requirements, matching the list of products that Vietnam-based branches of foreign enterprises are allowed to trade.

2. Temporary import and re-export of commodities

a. Enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone are permitted to temporarily import and re-export commodities.

For temporary import and re-export of products included in the lists of products under export – import prohibition and temporary import – re-export ceasing in accordance with the current law of Vietnam, enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone must ask the Managing Board of the zone for its approval.

b. Temporary import and re-export activities include:

- Importing goods from a foreign country to export to a foreign country with obedience to procedures on import/export of goods into/from the Lao Bao Special Economic - Trade Zone. Customs procedures on export – import of these goods are in compliance with the Ministry of Finance’s regulations.

- Importing goods from Vietnam  to export to a foreign country or from a foreign country to export to Vietnam with obedience to procedures on import/export of goods into/from the Lao Bao Special Economic - Trade Zone. Customs procedures on export – import of these goods are in compliance with the Ministry of Finance’s regulations.

3. Trans-national transport of commodities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. Trans-national transport of commodities includes:

- Purchasing goods from a foreign country to sell to a foreign country without going through procedures to import those goods into the Lao Bao Special Economic - Trade Zone.

- Purchasing goods from a foreign country to sell to Vietnam without going through procedures to import those goods into the Lao Bao Special Economic - Trade Zone.

- Purchasing goods from Vietnam to sell to a foreign country without going through procedures to import those goods into the Lao Bao Special Economic - Trade Zone.

c. Trans-national transit of goods via Vietnam border gates is controlled by the customs authorities in compliance with Vietnam’s law of current practice.

4. Transit of commodities via the Lao Bao Special Economic - Trade Zone.

a. Enterprises in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone operating in the fields of forwarding and shipment are allowed to deal with transit of commodities through this zone.

b. Transit of goods from a foreign country through the Lao Bao Special Economic - Trade Zone to a foreign country must be in accordance with Vietnam’s law of current practice.

c. Goods manufactured in Vietnam exported to a foreign country or goods imported from a foreign country into Vietnam through the Lao Bao Special Economic - Trade Zone must go through customs procedures under instruction by the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. Enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone can process goods for businesses from Vietnam or foreign countries in any volume and any product.

Individuals with business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone can process goods for businesses from Vietnam or foreign countries in any volume and any product.

For processing of goods included in the list of products under export-import prohibition or ceasing in accordance with Vietnam’s law of current practice, enterprises and individuals with business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone can only sign contracts with approval of the Managing Board of the zone.

b. For their business requirements, enterprises operating in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone can outsource to a foreign country or Vietnam products that are not included in the list of goods under circulation prohibition in accordance with Vietnam’s law of current practice.

For their business requirements, individuals with business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone are allowed to outsource to Vietnam products that are not included in the list of goods under circulation prohibition in accordance with Vietnam’s law of current practice.

III. GOODS CIRCULATED AND TRADED IN THE LAO BAO SPECIAL ECONOMIC - TRADE ZONE

1. All goods are freely circulated and traded in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone excluding those included in the list of products under circulation prohibition in accordance with Vietnam’s Law of current practice.

2. Commodities included in the list of products under trading restriction in accordance with Vietnam’s law of current practice:

a. Enterprises and individuals doing business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone can only trade commodities included in the list of products under special trading restriction in accordance with Vietnam’s law of current practice if they get permit from relevant ministries. To get this permit, enterprises or individuals ask the Managing Board of the zone for its proposal to relevant ministries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Commodities included in the list of products traded under certain conditions in accordance with Vietnam’s law of current practice:

a. For products requiring Trading Qualification Certificate, enterprises and individuals doing business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone must asked the Managing Board of the zone for the required certificate.

b. For products not requiring Trading Qualification Certificate, enterprises and individuals doing business in the Lao Bao Special Economic - Trade Zone need to qualify conditions as specified in the Vietnam’s law of current practice.

IV. IMPLEMENTATION

This Circular will come into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette and replace Circular 11/1999/TT-BTM dated May 11, 1999 detailing implementation of Decision 219/1998/QD-TTg dated November 12, 1998 by the Prime Minister on promulgation of the Regulations on Lao Bao area encouraged for economic and trade development of Quang Tri province./.

 

 

To:

- Central Committee Secretarial Board
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers
- Ministries, ministry-level agencies, Government’s agencies
- People’s Councils, People’s Committees of provinces and cities under central management
- National Assembly Office, National Council, Committees of National Assembly
- President Office
- Party Central Office and Boards
- Supreme People’s Procuracy
- Supreme People’s Court
- Central bodies of organizations
- National Administration Institute
- Gazette
- Government Office
- Archive

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2005/TT-BTM ngày 16/05/2005 hướng dẫn hoạt động thương mại quy định tại Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 11/2005/QĐ-TTg do Bộ thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.249

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!