Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2016/TT-BCA trang phục bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

Số hiệu: 08/2016/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 16/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, niên hạn, cấp phát và sử dụng trang phục của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp được Bộ Công an ban hành ngày 16/02/2016.

 

1. Yêu cầu đối với trang phục của lực Iượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

- Bảo đảm chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo Thông tư 08.

- Bảo đảm được trang bị, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.

2. Quy định về mẫu và niên hạn trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016 của Bộ Công an biểu mẫu trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Sao hiệu (mẫu số 01): 3 năm 1 cái

- Cấp hiệu (mẫu số 02): 2 năm 1 bộ Cấp hiệu đồng bộ

- Phù hiệu (mẫu số 03): 2 năm 1 bộ Phù hiệu đồng bộ

-  Biển hiệu (mẫu số 04 Thông tư 08/2016/BCA).

- Ký hiệu (mẫu số 05).

- Mũ (mẫu số 06) gồm mũ kê pi, mũ cứng, mũ mềm: 3 năm 1 cái mỗi loại

- Quần, áo xuân hè + Ký hiệu (mẫu số 07): 1 năm 1 bộ

- Quần, áo thu đông + Ký hiệu (mẫu số 08): 2 năm 1 bộ

- Caravat (mẫu số 09): 2 năm 1 cái

- Dây lưng (mẫu số 10): 3 năm 1 cái

- Bít tất (mẫu số 11): 1 năm 2 đôi.

- Giày da (mẫu số 12): Mỗi năm 1 đôi

- Quần áo đi mưa (mẫu số 13): 3 năm 1 bộ

3. Cấp phát, sử dụng trang phục lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp chủ động quyết định việc cấp phát, sử dụng trang phục lực lượng bảo vệ cho phù hợp;

- Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ phải sử dụng trang phục theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BCA.

4. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

- Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan được chi trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan.

- Kinh phí bảo đảm trang phục cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp được tính trong chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 05/04/2016.

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định s 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức ng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - K thuật;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về mẫu, cấu tạo, màu sắc, kiểu dáng trang phục, sao hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, ký hiệu, biển hiệu (sau đây gọi chung là trang phục); niên hạn, cấp phát và sử dụng trang phục của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp;

b) Cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. Các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp do Công an nhân dân và Quân đội nhân dân quản lý không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 3. Yêu cầu đối với trang phục của lực Iượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

1. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. Bảo đảm chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định tại Thông tư này.

3. Bảo đảm được trang bị, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.

Điều 4. Quy định về mẫu trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ban hành kèm theo Thông tư này biểu mẫu trang phục của lực lượng bo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Sao hiệu (mẫu số 01).

2. Cấp hiệu (mẫu số 02).

3. Phù hiệu (mẫu số 03).

4. Biển hiệu (mẫu số 04).

5. Ký hiệu (mẫu số 05).

6. Mũ (mẫu số 06).

7. Quần, áo xuân hè (mẫu số 07).

8. Quần, áo thu đông (mẫu s 08).

9. Caravat (mẫu số 09).

10. Dây lưng (mẫu số 10).

11. Bít tất (mẫu số 11).

12. Giày da (mẫu số 12).

13. Quần áo đi mưa (mẫu số 13).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Sao hiệu

1. Kiểu dáng: Theo mẫu s 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cấu tạo: Tấm lá chắn nằm giữa hai cành tùng bao quanh; phần lá chắn nổi cao hơn cành tùng, mặt lồi. Giữa tấm lá chắn là ngôi sao năm cánh, hai bên có hình bông lúa. Ch BẢO VỆ trên nền di lụa có hình bánh xe lịch sử. Sng lá nổi, các lá đánh tia theo chiều cong của lá, độ nổi của sống lá so với mép lá là 01 mm.

3. Màu sắc: Cành tùng mạ màu trắng; dải lụa, bánh xe, bông lúa, đường viền lá chắn, ngôi sao mạ hợp kim màu vàng; nền bông lúa, chữ BO VỆ màu xanh lam đậm; nền ngôi sao tia nổi sơn men kính màu đ đun.

Điều 6. Cấp hiệu

1. Kiểu dáng: Theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cấu tạo: Nn cấp hiệu được may bng băng dệt bên trong có ct nhựa. Giữa cấp hiệu thêu hình lá chắn, bao quanh lá chắn là hai bông lúa chéo cung, giữa lá chắn là ngôi sao vàng năm cánh. Phía đu vát nhọn của cp hiệu có gắn cúc cp hiệu bằng kim loại, cúc cấp hiệu được dập nổi ngôi sao năm cánh tâm giữa, bao quanh viền là hai bông lúa, ch BV ở dưới. Phía đầu không vát nhọn của cấp hiệu có từ 01 đến 03 vạch ngang phân cấp, độ rộng của vạch ngang phân cấp là 06 mm, khoảng cách giữa hai vạch liền k là 05 mm.

3. Màu sắc: Nn cấp hiệu màu xanh lam, viền xung quanh màu vàng sẫm. Hình lá chắn ở giữa cấp hiệu màu xanh dương; vin lá chắn, hai bông lúa, ngôi sao màu vàng. Cúc cp hiệu màu trng bạc. Vạch ngang phân cp màu vàng tươi.

Điều 7. Phù hiệu

1. Kiu dáng: Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cấu tạo: Phù hiệu hình thoi, bên trong có ct nhựa, tâm giữa phù hiệu có chữ BV bằng kim loại, phía sau phù hiệu có ghim để cài trên đu cổ áo.

3. Màu sắc: Nền phù hiệu màu xanh lam, chữ BV màu trng bạc.

Điều 8. Biển hiệu

1. Kiểu dáng: Theo mu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cấu tạo: Biển hiệu được làm bằng giấy cứng, kh 9 cm x 5,5 cm.

- Trên cùng là gạch ngang, trong đó: Bên trái là sao hiệu bảo vệ, bên phải có các dòng ch tên cơ quan, doanh nghiệp chủ quản cấp trên (c ch 10 in hoa đậm), tên cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý (cỡ chữ 12 in hoa đậm).

- Phía dưới gạch ngang biển hiệu: Bên trái là ảnh của người được cấp biển hiệu c 2 cm x 3 cm. có đóng dấu giáp lai cơ quan, doanh nghiệp. Bên phải từ trên xuống là chữ BO VỆ c chữ 16 in hoa đậm, họ tên, số hiệu người được cp biển hiệu, ngày cp biển hiệu cỡ chữ 14 in thường đậm.

- Các ch trong biển hiệu sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman - Unicode.

- Biển hiệu được cài phía trên túi áo ngực bên trái.

3. Màu sắc: Nền biển hiệu màu vàng nhạt; đường viền, gạch ngang và chữ BO VỆ màu đỏ, các chữ còn lại màu đen.

Điều 8. Ký hiệu

1. Kiểu dáng: Theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cu tạo: Ký hiệu hình tấm lá chn, phía trên là di lụa. Trên nên di lụa có chữ BO VỆ nằm giữa, hai bên có ngôi sao năm cánh. Giữa ký hiệu là lá cờ đỏ sao vàng nm ở trong hình tròn với các tia sáng bao quanh. Phía dưới là hình tượng nhà máy, cơ quan, công trường. Dưới cùng là hình na bánh xe có dòng chữ CƠ QUAN hoặc DOANH NGHIỆP.

3. Màu sắc: Lá cờ đỏ, sao vàng, các tia sáng bao quanh màu vàng sẫm: hình tượng nhà máy, cơ quan, công trường màu xanh lam.

Điều 10. Mũ

1. Kiểu dáng: Theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cấu tạo:

a) Mũ kê-pi: Phông mũ hình tròn, mặt trước mũtán ôzê đeo sao hiệu bảo vệ, mỗi bên mang tán hai ôzê thoát khí. Phía trước trên lưỡi trai có dây trang trí bng sợi tết kiểu đuôi sam màu vàng, mỗi đu dây có một cúc kim loại mạ màu trắng gắn vào thành cu mũ.

b) Mũ mềm: Mặt mũ được dựng bằng nhựa cứng, quả mũ gồm bốn mnh, phông mũ có lót. Trán mũ có ôzê lắp sao hiệu bảo vệ, hai bên mang mũ mỗi bên có ba ôzê thoát khí, phía trong chân cầu may bằng vải giả da, phía sau mũ có dây điều chnh.

c) Mũ cứng: Mũ hình ô van, cốt được làm từ bột giấy, ngoài bọc một lớp vải, trán được tán một ôzê, hai bên má quả mũ mỗi bên tán hai ôzê thoát khí, trong lòng có quai, cầu mũ.

3. Màu sắc: Mũ màu tím than. Riêng mũ kê-pi có dây trang trí màu vàng, cúc kim loại màu trắng.

Điều 11. Quần áo xuân hè

1. Kiu dáng: Theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ th như sau:

a) Áo ngn tay

- Áo nam: Áo kiểu cổ đứng. Thân trước ngực may hai túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn. Nẹp bong một hàng sáu chiếc cúc nhựa cùng màu vi, may bt vai đeo cấp hiệu. Thân sau cầu vai rời xếp hai ly. Tay ngắn cửa tay may lật ra ngoài, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp. Gấu áo bng.

- Áo nữ: Kiểu áo sơ mi chiết ly cổ bẻ. Thân trước may hai túi dưi ốp ngoài, miệng túi chéo. Nẹp bong một hàng bốn chiếc cúc nhựa cùng màu vải, may bt vai đeo cấp hiệu, lắp ken vai. Thân sau may chắp sng lưng. Tay ngắn kiểu bán mang, cửa tay may lt ra ngoài, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp. Gu áo bng. May bọc vòng nách.

b) Áo dài tay

- Áo nam: Áo kiu cổ đứng. Thân trước ngực may hai túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn. Nẹp bong một hàng sáu chiếc cúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau cu vai rời xếp hai ly. Tay dài có măng séc cài cúc, may thép tay, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp. Gấu áo bằng.

- Áo nữ: Kiểu áo sơ mi chiết ly c bẻ. Thân trước may hai túi dưới ốp ngoài, miệng túi chéo. Nẹp bong một hàng bốn chiếc cúc nhựa cùng màu vải, may bt vai đeo cấp hiệu, lp ken vai. Thân sau may chắp sống lưng. Tay dài có măng séc cài cúc, may viền m cửa tay, cửa tay mỗi bên xếp một ly lt về phía viền m ca tay, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp. Gấu áo bằng. May bọc vòng nách.

c) Qun xuân hè

- Quần nam: Quần kiu cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thân sau mi bên may một chiết và b một túi viền. Cạp may sáu đa, đu cạp may quai nhê có cài cúc. Gấu qun bằng.

- Quần n: Qun kiu cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc qun, ca quần may khóa kéo. Thân sau mỗi bên may một chiết. Cạp may sáu đa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc. Gấu quần bằng.

2. Màu sắc

a) Áo màu xanh dương;

b) Quần màu tím than.

Điều 12. Quần áo thu đông, caravat

1. Kiểu dáng: Theo mẫu số 08, mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ th như sau:

a) Áo sơ mi

- Áo nam: Áo kiu cổ đứng. Thân trước bên trái ngực may một túi p ngoài, đáy túi lượn tròn; nẹp áo may gập vào trong, một hàng năm chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Thân sau cầu vai rời xếp hai ly. Tay dài may măng séc, giữa thép tay đính một cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay. Gấu áo bằng.

- Áo nữ: Áo kiểu cđứng. Áo thiết kế eo. Thân trưc nẹp áo may gp vào trong, một hàng năm chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Thân sau cầu vai lin. Tay dài may măng séc, may viền mở cửa tay, cửa tay mỗi bên xếp một ly lt về phía mở cửa tay. Gấu áo bằng.

b) Áo ngoài:

- Áo nam: Áo kiểu veston, cổ bẻ hình chữ K. Thân trước may bn túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi, vát nhọn, nẹp một hàng bốn chiếc cúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cp hiệu, có ken vai. Thân sau may chắp sống lưng, xẻ sống. Tay kiểu hai mang, bác tay may lật ra ngoài, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp. Bên trong có lót.

- Áo n: Áo kiểu veston, c bẻ hình chữ K. Thân trước phía dưới may hai túi p ngoài, bị túi may đ, nắp túi vát nhọn, nẹp một hàng bốn chiếc cúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu, có ken vai. Thân sau may chp sng lưng, x sống. Tay kiu hai mang, bác tay may lt ra ngoài, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp. Bên trong có lót.

c) Áo ấm:

- Áo nam: Áo gồm năm lớp, cổ bẻ, thắt đai lưng khóa nhựa, lớp lót chn bông được gn với vỏ ngoài bằng khóa kéo. Thân trước ngực may hai túi ngực ốp ngoài, góc bị túi lượn tròn, np túi vát nhọn, xung quanh bị túi và np túi diu hai đường song song. Phía dưới thân trước b hai túi cơi chéo, nẹp có một hàng năm chiếc cúc nhựa cùng màu vải. Bên trong có khóa kéo, bên ngoài có nẹp che khóa. Thân sau may cu vai rời, sườn may đa luồn đai lưng. Tay kiu hai mang, may cá tay, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Có ken vai, may bật vai đeo cấp hiệu.

- Áo nữ: Áo gm năm lớp, c bẻ, thắt đai lưng khóa nhựa, lớp lót chn bông được gn với vỏ ngoài bng khóa kéo. Áo thiết kế eo. Thân trước phía dưới b hai túi cơi chéo, nẹp có một hàng năm chiếc cúc nhựa cùng màu vi. Bên trong có khóa kéo, bên ngoài có nẹp che khóa. Thân sau may cầu vai rời, sườn may đa luồn đai lưng. Tay kiểu hai mang, may cá tay, trên cánh tay trái may dán ký hiệu bảo vệ cơ quan hoặc doanh nghiệp, có ken vai, may bật vai đeo cấp hiệu.

d) Quần thu đông: Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư này;

đ) Caravat: Thân caravat hình mái chèo, củ ấu có cốt nhựa định hình, sử dụng khóa kéo có chốt hãm.

2. Màu sắc:

a) Áo sơ mi màu xanh dương;

b) Áo ngoài, áo ấm, qun màu tím than;

c) Caravat màu tím than.

Điều 13. Dây lưng, bít tất, giày da, quần áo đi mưa

1. Dây lưng

a) Kiểu dáng Theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Cấu tạo: Dây lưng được làm bằng da kíp măng, cuối dây bo tròn, mặt trong phía cuối dây có rãnh hãm khóa. Thân khóa bằng kim loại đúc gn với dây bng khóa cht, mặt khóa dập ni chữ BV nm giữa trong hình tròn trên nền tia ni mạ hợp kim;

c) Màu sắc: Dây lưng màu nâu, khóa dây lưng màu vàng

2. Bít tt

a) Kiểu dáng: Theo mẫu s 11 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Cấu tạo: Bít tất dệt kiu rip 2:1, c chun, gan bàn chân, gót mũi dệt kiểu single;

c) Màu sắc: Tím than.

3. Giày da

a) Kiu dáng: Theo mẫu s 12 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Cấu tạo:

- Giày da nam: Giày đa nam được làm từ da boxcal. Đế giày làm bng cao su đúc định hình, mặt đế có hoa văn chống trơn trượt, gót giày có lõi nhựa ng độ cứng, độ bền của gót giày. Dây buộc bng sợi Polyester dệt kiu ống có lõi.

- Giày da nữ: Giày da n được làm từ da boxcal; da có độ mm, độ đàn hồi. Đế giày làm bằng cao su đúc định hình, mặt đế có hoa văn chống trơn trượt, gót giày có lõi nhựa tăng độ cứng, độ bền của gót giày. Dây buộc bằng sợi Polyester dệt kiểu ống có lõi.

c) Màu sắc: Đen.

4. Quần áo đi mưa

a) Kiểu dáng: Theo mẫu s 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Cấu tạo:

- Áo: Kiu Jacket, c bẻ không chân. Thân trưc bên trái may nẹp che khóa cài cúc, bên trong có khóa kéo lên hết đầu c. Thân sau cu vai rời, bên trong có lớp vi lưới may liền thân đ thoát khí, chân cầu vai và nẹp có gắn biển phản quang, trên nền phản quang có chữ BO VỆ. Tay áo kiểu một mang, c tay may bo chun. Mũ rời gắn với áo bằng cúc bấm. Các đường may có dán băng keo chống thấm.

- Quần: Quần kiểu bà ba, cạp chun, dưới gu có cúc bấm.

c) Màu sắc:

- Áo màu c úa, biển phản quang màu vàng, chữ BO VỆ màu đỏ.

- Quần màu c úa.

Điều 14. Niên hạn, cấp phát, sử dụng trang phục

1. Niên hạn trang phục:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn (năm)

1

Mũ kê pi

Cái

1

3

2

Mũ cứng

Cái

1

3

3

Mũ mềm

Cái

1

3

4

Qun áo thu đông + ký hiệu

Bộ

1

2

5

Qun áo xuân hè + ký hiệu

Bộ

1

1

6

Áo ấm + ký hiệu

Cái

1

4

7

Áo sơ mi

Cái

1

1

8

Caravat

Cái

1

2

9

Dây lưng

Cái

1

3

10

Giày da

Đôi

1

1

11

Bít tất

Đôi

2

1

12

Cấp hiệu đồng bộ

Bộ

1

2

13

Phù hiệu đng bộ

Bộ

1

2

14

Sao hiệu

Cái

1

3

15

Qun áo mưa

Bộ

1

3

2. Cấp phát, sử dụng trang phục:

a) Tùy theo điều kiện thực tế và khí hậu của từng khu vực, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp chủ động quyết định việc cấp phát, sử dụng trang phục cho phù hợp;

b) Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ phải sử dụng trang phục theo đúng quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

1. Kinh phí bảo đảm trang bị trang phục cho lực lượng bảo vcơ quan được chi trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan.

2. Kinh phí bảo đảm trang phục cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp được tính trong chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành k từ ngày 05 tháng 4 năm 2016. Các quy định trước đây về trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục Hậu cn - Kỹ thuật Bộ Công an ch trì, phối hợp với Tổng cục An ninh Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dn, kiểm tra, đôn đc việc thực hiện Thông tư này.

2. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, doanh nghiệp thuộc địa phương mình quản lý, định kỳ vào cuối quý II và quý IV hàng năm báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) về tình hình, kết quả thực hiện Thông tư này.

3. Các đồng chí Tổng cục trưng, Th trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Tng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đ có hưng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các đồng ch
í Thứ trưng Bộ Công an;
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐT Ch
ính phủ, Cổng TTĐT Bộ Công an:
- Lưu: VT, H44, V
19.

BỘ TRƯỞNG
Đại tưng Trn Đại Quang

 

BIỂU MẪU TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

MẪU SỐ 01: SAO HIỆU

Đơn vị tính: mm

MẪU SỐ 02: CẤP HIỆU

BA VẠCH

HAI VẠCH

MỘT VẠCH

MẪU SỐ 05: KÝ HIỆU

MẪU SỐ 06: MŨ

6.1. Mũ cứng

MẪU SỐ 03: PHÙ HIỆU

Đơn vị tính: mm

MẪU SỐ 04: BIỂN HIỆU

Đơn vị tính: mm

6.2. Mũ mềm

6.3. Mũ Kêpi

MẪU SỐ 07: QUẦN ÁO XUÂN HÈ

7.1. Quần áo xuân hè ngắn tay nam

7.2. Quần áo xuân hè dài tay nam

7.3. Quần áo xuân hè ngắn tay nữ

7.4. Quần áo xuân hè dài tay nữ

MẪU SỐ 08: QUẦN ÁO THU ĐÔNG

8.1. Áo sơ mi nam

8.2. Áo sơ mi nữ

8.3. Quần áo thu đông nam

8.4. Quần áo thu đông nữ

8.5. Áo ấm nam

8.6. Áo ấm nữ

8.7. Caravat

MẪU SỐ 10: DÂY LƯNG

Đơn vị tính: mm

MẪU SỐ 11: BÍT TẤT

MẪU SỐ 12: GIẦY DA

12.1. Giầy da nam

12.2. Giầy da n

MẪU SỐ 13. QUẦN ÁO ĐI MƯA

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---------------

No. 08/2016/TT-BCA

Hanoi, December 16, 2016

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON SECURITY UNIFORMS FOR AGENCIES, ENTERPRISES

Pursuant to the Decree No. 06/2013/ND-CP dated January 09, 2013 stipulating security in agencies, enterprises;

Pursuant to the Decree No. 106/2014/ND-CP dated November 17, 2014 stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;

At the request of director of the General Department of Logistics - Technology;

The Minister of Public Security has promulgated the Circular stipulating security uniforms for agencies and enterprises.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular stipulates designs, colors, badges, epaulettes, symbols...(hereinafter referred to as 'uniforms'); useful life, dispensing and use of security uniforms in state agencies, enterprises, political organizations, socio-political and occupational organizations, social organizations that are established according to laws of Vietnam (hereinafter referred to as ‘agencies and enterprises’).

Article 2. Regulated entities

1. This Circular applies to:

a) Security forces in agencies, enterprises;

b) Vietnamese agencies, enterprises; foreign enterprises, organizations operating in the territory of Vietnam;

c) Agencies, organizations, and individuals in connection with security activities in agencies, enterprises;

2. Agencies, enterprises and security forces in agencies, enterprises under the management of the People's public security and People's Army shall not be subject to this Circular.

Article 3. Requirements for security uniforms in agencies, enterprises

1. Ensure uniformity, consistence and compliance with requirements of security tasks in agencies, enterprises;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ensure uniforms are equipped and used properly and for the right purpose;

Article 4. Regulations on designs of security uniforms for agencies, businesses

Below are designs of security uniforms used in agencies, enterprises:

1. Star (Form 01).

2. Epaulette (Form 02).

3. Badge (Form 03).

4. Name badge (Form 04).

5. Symbol (Form 05).

6. Cap (Form 06).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Autumn and winter clothing (Form 08).

9. Ties (Form 09).

10. Belt (Form 10).

11. Socks (Form 11).

12. Leather shoes (Form 12).

13. 13. Rain suit (Form 13)

Chapter II

PARTICULAR PROVISIONS

Article 5. Star

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Structure  A shield between the two pine branches; the shield is raised above the pine branches. In the middle of the shield is a star with rice flowers at two sides. The word “SECURITY” is on the silk background with a figure of the historic wheel. Rib of the leaves is raised. Veins are made along the leave curves. The rib is raised 01 mm above the edge.

3. Color: The pine branches are plated with yellow; silk strip, wheel, rice flowers, shield edge and star plated with yellow alloy; rice flower background, the word "SECURITY" with dark turquoise.

Article 6. Epaulette

1. Design: See Form 02 enclosed herewith.

2. Structure: Background is made of woven fabric with hard plastic sticks inside. A shield is embroidered in the middle of the epaulette surrounded by two rice flower branches crossed. In the middle of the shield is a star. At the pointed end of the epaulette is attached with a metal button with a star carved in relief, surrounded by rice flowers with the word “SECURITY” underneath. At the other end of the epaulette is from one to three stripes (to show ranks). Width of each strip is 6 mm and the distance between the two adjacent stripes is 5mm.

3. Color: Background is turquoise and the surrounding edge is dark yellow. The shield is blue; shield edge, two rice flowers and star are all yellow. The metal button is silver white. The stripes are fresh yellow.

Article 7. Badge

1. Design: See Form 03 enclosed herewith.

2. Structure: The badge shall be lozenge-shaped with hard plastic sticks inside. In the middle of the badge is the word “BV” (means "SECURITY") in metal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Name badge

1. Design: See Form 04 enclosed herewith.

2. Structure: The name badge is made in thick stiff paper, size 9cm x 5.5cm.

- At the top of the badge is a strip displaying a security star on the left and the line (font size 10 in bold) showing names of superior governing agencies, enterprises and the line (font size 12 in bold capital) underneath showing names of employers.

- Under the strip on the left is a 2x3 photo of security staff "fan-stamped” by agencies, enterprises. On the right is the word “SECURITY” (font size 16 in bold capital), full name and number sign of the security staff, date of issue (font size 14 in bold)..

- The text used in the name  badge shall be in Times New Roman – Unicode.

- The name badge shall be worn above the left chest pocket on the uniform shirt.

3. Color: Background of the name badge is in yellow; surrounding edge, strip and the word “SECURITY” are in red, the remaining text is in black.

Article 8. Symbol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Structure  The symbol is shield-shaped with a silk strip above.  On the silk strip is the word “SECURITY" between the two stars. In the middle of the symbol is the national flag (red flag with a gold star) right in the circle with surrounding light beams. Right underneath is the figure of factories, organizations, construction sites. At the bottom is the figure of half of the wheel with the word “AGENCY” or “ENTERPRISE”.

3. Color: The flag is red with a star in yellow surrounded by dark-yellow light beams. Figure of factories, organizations, construction sites is in turquoise.

Article 10. Caps

1. Design: See Form 06 enclosed herewith.

2. Structure

a) Peaked cap: Top part is flat and circular with a star at the front. Above the visor is a decorative yellow cord in plaits, each end being attached to the cap by a white-plated metal button.

b) Soft cap: The front of the cap is made of stiff plastic with a crown made of four pieces sewed together.  A security star is attached at the front.

c) Hard cap: similar to North Vietnam Army pre 1975 Fiber shell headgear hat.

3. Color: Dark violet. Particularly for peaked caps, decorative cords must be in yellow and metal buttons must be in white.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Design: See Form 07 enclosed herewith.

a) Short-sleeve shirts

- Short-sleeve shirts for men: Shirts are straight-collared with twin patch pockets (with flaps) at the upper front part. The placket is attached with a line of six plastic buttons of the same color as the cloth. Two side pleats are created in back. Sleeves are short with edges being folded from inside out.  Shirt hems are made straight.

- Shirts for women: Shirts are made according to pleat style with folded collar. Twin patch pockets are created at the lower front part with diagonal openings. The placket is attached with a line of six plastic buttons of the same color as the cloth. Sleeves are short with sleeve edges being folded from inside out.  Shirt hems are made straight.

b) Long-sleeve shirts

- Long -sleeve shirts for men: Shirts are straight-collared with twin patch pockets (with flaps) at the upper front part.  The placket is attached with a line of six plastic buttons with the same color as the cloth. Two side pleats are created in back. Sleeves are long with dart pleated cuffs. Shirt hems are made straight.

- Shirts for women: Shirts are made according to pleat style with folded collar and two twin patch pockets at the lower front part. Pocket openings are diagonal.  The placket is attached with a line of four plastic buttons of the same color as the cloth. Sleeves are long with dart pleated cuffs. Shirt hems are made straight.

c) Trousers for spring and summer

- Trousers for men: Trousers with detachable six-belt loop waistband, two diagonal side pockets and zipper fly. Side pleats are created at the front.  Trouser hems are made straight.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Color:

a) Shirts are blue;

b) Trousers are in dark violet.

Article 12. Autumn and winter clothing, ties

1. Design: See Form 08, Form 09 enclosed herewith.

a) Shirts

- Shirts for men: Shirts are straight-collared,  made with a patch pocket on the left chest part and a line of five plastic buttons with the same color as the cloth attached on the placket concealed inside. Two side pleats are created in back. Sleeves are long with dart pleated cuffs. Shirt hems are made straight.

- Shirts for women: Shirts are straight-collared, waisted. Placket is concealed and attached with a line of five plastic buttons with the same color as the cloth. Plain back, long-sleeved with dart pleated cuffs, shirt hems straight.

b) Jackets:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Jackets for women: These jacket are made similar to suit jacket style with folded and K-shaped collars, two-piece back and a single vent on the back. Two patch pockets (with flaps) are created at the front. A line of four plastic buttons with the same color as the cloth is attached on the placket.

c) Coats:

- Coats for men: Made of five layers, folded collar, waist belt with plastic buckle. Two patch pockets and two slanted welt pockets are made at the upper and lower front part respectively (See picture 8.5).  A line of five plastic buttons with the same color as the cloth is attached on the placket. A zipper closure is made inside. At the back side come with detachable epaulettes, waist belt loops.

- Coats for women: Made of five layers, folded collar, waist belt with plastic buckle. Two slanted welt pockets are made at the lower front part and a line of five plastic buttons with the same color as the cloth attached on the placket. A zipper closure is made inside. At the back side come with detachable epaulettes, waist belt loops.

d) Autumn, winter trousers: As stipulated in Point c, Clause 1, Article 11 hereof;

2. Color:

a) Shirts are blue;

b) Jackets, coats and trousers are in dark violet;

c) Ties are in dark violet.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Belts

a) See Form 10 enclosed herewith.

b) Structure: Made of leather with rounded tip; Buckle is made of metal with the word “BV” carved on the front side.

c) Color: Panel is brown and buckle is yellow.

2. Socks

a) Design: See Form 11 enclosed herewith.

c) Color: Dark violet

3. Leather shoes

a) Design: See Form 12 enclosed herewith.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Feather shoes for men: Shoes are made of bosca leather. Sole is made of rubber with anti-slip surface. Shoe lace is made of polyester fibers.

- Feather shoes for women: Made of bosca leather which is soft and elastic. Sole is made of rubber with anti-slip surface. Shoe lace is made of polyester fibers.

c) Color: Black

4. Rain suits

a) Design: See Form 13 enclosed herewith.

b) Color: fade grass green, reflective panel yellow, the word “SECURITY” red.

Article 14. Useful life, dispensing and use of uniforms

1. Useful life:

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit

Quantity

Useful life (year)

1

Peaked cap

pcs

1

3

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

pcs

1

3

3

Soft cap

pcs

1

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Set

1

2

5

Spring, summer clothing + symbol

Set

1

1

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

pcs

1

4

7

Shirts

pcs

1

1

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

pcs

1

2

9

Belts

pcs

1

3

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pair

1

1

11

Socks

Pair

2

1

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Set

1

2

13

Badge

Set

1

2

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

pcs

1

3

15

Rain suits

Set

1

3

2. Dispensing and use of uniforms:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) During performance of duties, security staff shall comply with regulations on use of security uniforms as prescribed hereof.

Article 15. Expenses for equipment of security uniforms for agencies, enterprises

1. These expenses shall be taken from agencies, enterprises' regular expenditures.

2. These expenses shall be recorded in the enterprise’ regular business cost.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 16. Effect

This Circular takes effect since April 05, 2016. Regulations on security uniforms for agencies, enterprises that were in opposition to this Circular shall be hereby annulled.

Article 17. Responsibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Local police agencies, authorities shall be responsible for instructing, inspecting, monitoring and reporting the implementation of this Circular by agencies and enterprises within management at the end of second and forth quarter annually to the Ministry of Public Security (through General Department of Logistics – Technology).

3. Directors, heads of units affiliated to the Ministry of Public Security, directors of fire departments of central-affiliated provinces, cities and heads of relevant agencies, enterprises and individuals shall be responsible for executing this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Public Security for instructions./.

 

 

MINISTER
General Tran Dai Quang

 

DESIGNS OF SECURITY UNIFORMS USED IN AGENCIES, ENTERPRISES (Enclosed with the Circular No. 08/2016/TT-BCA)

FORM 01: STAR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit: mm

 

FORM 02: EPAULETTE

 

 

THREE STRIPES

TWO STRIPES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ONE STRIPE

 

FORM 05: SYMBOL

 

FORM 06: HAT

6.1. North Vietnam Army pre 1975 Fiber shell Head Gear hat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FORM 03: BADGE

Unit: mm

 

Form 04: NAME BADGE

Unit: mm

 

6.2. Soft cap

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.3. Peaked cap

 

FORM 07: SPRING AND SUMMER CLOTHING

7.1. Short-sleeve shirts for men

 

7.2. Long-sleeve shirts for men

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7.3. Short-sleeve shirts for women

 

7.4. Long-sleeve shirts for women

 

FORM 08: AUTUMN AND WINTER CLOTHING

8.1. Shirts for men

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8.2. Shirts for women

 

8.3. Jackets for men

 

8.4. Jackets for women

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.5. Coats for men

 

8.6.Coats for women

 

8.7. Tie

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit: mm

 

FORM 11: SOCKS

 

MẪU SỐ 12: GIẦY DA

12.1. Men shoes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2. Women shoes

 

FORM 13. RAIN SUIT

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56.173

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!