Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/TT-NH5 thành lập đăng ký kinh doanh hợp tác xã tín dụng nông thôn 1993

Số hiệu: 04/TT-NH5 Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Vân Nguyên
Ngày ban hành: 03/06/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/TT-NH5

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1993

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG Ở NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh ngân hàng hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính và nghị định số 361/HDBT ngày 1/10/1002 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) sau khi có ý kiến của trọng tài Kinh tế Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn việc thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tín dụng ở nông thôn như sau:

1. Đối tượng:

Hợp tác xã tín dụng ở nông thôn, bao gồm các đơn vị điều chỉnh từ hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính cơ bản diều lệ lập theo quyết định số 07/NH-QD ngày 8/1/91 của Thống Đốc Ngân hàng nhà nước. Những hợp tác xã tín dụng này đã được giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố cấp giấy phép hoạt động

Những qũy tín dụng nhân dân thành lập theo đề án thí điểm mô hình mới sẽ có hướng dẫn sau;

2. Về thành lập và đăng ký kinh doanh

Do hợp tác xã tín dụng ở nông thôn chỉ hoạt động trong địa bàn một xã, vốn điều lệ thấp, nội dung hoạt động mang tính chất tương trợ trong nội bộ xã viên là chủ yếu, nên việc thành lập và đăng ký kinh doanh quy định như sau:

a. Quyết định của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, tỉnh, thành phố về việc cấp giấy phép hoạt động HTX tín dụng ở nông thôn đồng thời được coi là quyết định thành lập

b. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động, trong thời gian 30 ngày, HTX tín dụng phải nộp cho UBND huyện, thị xã 2 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm 1 bản chính sau đây:

- Quyết định cấp giấy phép hoạt động

- Giấy pháp hoạt động

- Quyết định chuẩn y danh sách thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát và chủ nhiệm điều hành

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ của hợp tác xã tín dụng, vào sổ đăng ký " các hợp tác xã tín dụng được cấp giấy phép hoạt động mới " và đóng dấu xác nhận đã đăng ký trên giấy phép hoạt động. Một bọ hồ sơ lưu tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Một bộ hồ sơ sau khi đóng dấu xác nhận đã đăng ký của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trả lại cho hợp tác xã tín dụng

Việc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã vào sổ đăng ký, đóng dấu xác nhận đã đăng ký lưu giữ 1 bộ hồ sơ và trả cho HTX tín dụng 1 bộ hồ sơ đã đóng dấu xác nhận, được coi là chính quyền địa phương chấp thuận HTX tín dụng hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng nhà nước (Vụ các Định chế Tài chính) để hướng dẫn giải quyết.

 

 

K.T THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Chu Vân Nguyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/TT-NH5 ngày 03/06/1993 hướng dẫn việc thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tín dụng ở nông thôn do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!