Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tri 05/TT-UB năm 1978 về việc thực hiện chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tài sản cho nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 05/TT-UB Loại văn bản: Thông tri
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 03/03/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 1978

 

THÔNG TRI

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI VIỆC TƯ NHÂN XIN HIẾN TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 434/TTg ngày 30-10-1976 về chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tài sản cho Nhà nước.

Trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ có nhắc : “Đảng và Chính phủ không đặt vấn đề vận động những người tư sản hiến tài sản và cũng không chủ trương chấp nhận hiến một cách phổ biến mà cần xét cụ thể từng trường hợp, trên tinh thần có sự chiếu cố đúng mức thái độ chính trị của người xin hiến kết hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh trong từng ngành, từng địa phương”. Về chấp nhận cho hiến, quyết định trên quy định : “Tài sản xin hiến Nhà nước phải là tài sản có giá trị sử dụng nhất định và cần cho sản xuất. Nhà nước chủ trương không nhận hiến các tư liệu sinh hoạt, kể cả đồ trang sức bằng vàng, bạc, v.v… Tài sản xin hiến là xí nghiệp sản xuất kinh doanh đang do địa phương quản lý hoặc chưa được phân cấp quản lý thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét và chấp nhận cho hiến”.

Trên thực tế, một số quận, huyện và cơ quan đã không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Chính phủ về nhận hiến tài sản, đã tự động ra quyết định nhận hiến xe du lịch, nhà cửa, ga-ra, v.v… vừa vi phạm nguyên tắc của Nhà nước, vừa vi phạm thủ tục của chính quyền, nghiêm trọng hơn, có sở đã ra quyết định nhận hiến tài sản của người không đủ quyền đứng hiến (vì tài sản của cha để lại, 5 con thừa kế đều còn sống đủ và chỉ một người đứng ra hiến), v.v… Về luật pháp đây là việc làm không đúng.

Để chấm dứt những vi phạm như trên, Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện trong cuộc đấu tranh bài trừ tư sản mại bản, chống gian thương đầu cơ tích trữ lớn, có một số tư sản công thương nghiệp có liên quan với những đối tượng này, tỏ ra hoang mang lo sợ, xin “hiến” hoặc công tư hợp doanh với Nhà nước, chẳng qua là muốn trốn tránh cải tạo, tìm con đường đi có lợi nhất cho họ, lại được tiếng là tiến bộ. Do đó, mọi việc nhận hiến phải do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định sau khi cân nhắc đối tượng, số tài sản hiến và chuẩn bị chu đáo các điều kiện nhận hiến, đúng pháp luật, được lòng dân.

Mong các cấp, các ngành thi hành cho đúng quyết định 434/TTg.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tri 05/TT-UB năm 1978 về việc thực hiện chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tài sản cho nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.954
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53