Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 126/TB-VPCP Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 19/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

 

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 126/TB-VPCP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

Ngày 12 tháng 8 năm 2003, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp về báo cáo đánh giá ba năm thi hành Luật Doanh nghiệp. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá ba năm thi hành Luật doanh nghiệp và ý kiến của các thành viên tổ công tác dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Luật Doanh nghiệp đã tạo ra bước đột phá trong đổi mới tư duy kinh tế, cải cách thể chế và thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đã khơi dậy và phát huy nội lực, góp phần giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, xoá đói giảm nghèo, góp phần chống tiêu cực, đồng thời đã tạo cơ sở thuận lợi cho việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ quyết tâm và chỉ đạo nhất quán thực hiện đầy đủ nội dung của Luật Doanh nghiệp.

2. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được áp dụng gần bốn năm, cần phải tiến hành đánh giá, sơ kết việc thực hiện để bổ sung những nội dung mới phát sinh và sửa đổi những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn.

3. Một số công việc cần phải khẩn trương thực hiện:

- Trung tuần tháng 10 năm 2003, sẽ tổ chức hội nghị lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về việc đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, gắn với việc đánh giá bốn năm thực hiện Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá bốn năm thực hiện Luật Doanh nghiệp; kiểm điểm một năm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về kinh tế tư nhân (Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng CP); 2 năm thực hiện Nghị định số 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các Bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành tổng kết: về những mặt được, chưa được, những khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại ngành mình, địa phương mình; những điển hình tốt, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nguyễn Minh Thông

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 126/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197
DMCA.com Protection Status