Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 94/TB-VPCP về việc kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí 4 tháng đầu năm 2007 và triển khai một số dự án dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 94/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 94/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU, TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ XNLD VIETSOVPETRO VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TỈNH, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHAI THÁC DẦU KHÍ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN DẦU KHÍ

Ngày 24/04/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra một số công trình thuộc dự án Khí-Điện-Đạm tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và XNLD Vietsovpetro về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của Tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí 4 tháng đầu năm 2007 và triển khai một số dự án dầu khí. Tham dự có lãnh đạo các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng; các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai; các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam và XNLD Vietsovpetro.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và XNLD Vietsovpetro báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

1. Trong năm 2006, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Bốn tháng đầu năm 2007 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 9, nhưng tình hình kinh tê-xã hội của Tỉnh vẫn ổn định. Tỉnh đã nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và ổn định đời sống nhân dân. Các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư xã hội tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2007 của Tỉnh đạt 10,7%, thấp hơn kế hoạch đề ra. Tỉnh cần phải nỗ lực phấn đấu và có các giải pháp quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội: đồng ý với báo cáo của Tỉnh; Tỉnh cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

3. Về các kiến nghị của Tỉnh:

- Về việc điều chỉnh, mở rộng, bổ sung khu công nghiệp và điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất: đồng ý về nguyên tắc, UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương xúc tiến lập quy hoạch Cụm Công nghiệp Dầu khí Long Sơn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Về việc giải quyết phần hụt thu ngân sách năm 2006: UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về việc hỗ trợ phát triển hạ tầng ngoài hàng rào các dự án kinh tế: UBND tỉnh cần tính toán cụ thể, xác định rõ cơ cấu vốn hợp lý (hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và của nhà đầu tư), trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Về dự án đường cao tốc Long Thành - Vũng Tàu và dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu: Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Về vấn đề môi trường nước lưu vực sông Thị Vải: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh liên quan rà soát, kiểm tra chặt chẽ và xử lý theo quy định của pháp luật về môi trường.

- Về xác định tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận: thực hiện theo Quyết định số 1571/QĐ-TTg ngày 28/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND hai tỉnh xác định địa giới hành chính trên thực địa và xử lý những vấn đề phát sinh, tất cả nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, không cục bộ bản vị.

- Về phương án khai thông lại đoạn sông Chùa: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận xem xét, giải quyết việc khai thông lại dòng chảy.

II. ĐỐI VỚI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

1. Về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

- Chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng khai thác dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2007 được giao là 17,5 triệu tấn, tuy nhiên do dự án mua mỏ dầu tại Kazakhstan không thực hiện được, nên sản lượng bị thiếu hụt khoảng 1 triệu tấn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc xây dựng kế hoạch không chặt chẽ này. Để bù lại phần sản lượng thiếu hụt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải phấn đấu nâng cao sản lượng khai thác dầu thô trong nước trong phạm vi kỹ thuật cho phép và an toàn mỏ, đồng thời phải đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài.

- Sản lượng khai thác dầu khí 4 tháng đầu năm đạt kế hoạch đề ra, nhưng cần đẩy mạnh việc triển khai các dự án vận chuyển, tiêu thụ khí (kể cả các dự án đầu tư mới) để bảo đảm khai thác, sử dụng khí đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

- XNLD Vietsovpetro là đơn vị khai thác dầu khí lớn nhất ở Việt Nam, do vậy, ngoài việc thực hiện kế hoạch năm 2007, cần tiếp tục mở rộng tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ra các khu vực khác và ra nước ngoài (Nga và các nước khác) để bảo đảm sự phát triển của xí nghiệp sau năm 2010.

2. Về các dự án đầu tư:

Đối với các dự án đã được phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đồng thời có các giải pháp quyết liệt để bảo đảm tiến độ. Đối với các dự án đầu tư mới cần khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời có kế hoạch đào tạo, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho các dự án trên.

a) Cụm dự án Khí - Điện Nhơn Trạch:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu có giải pháp quyết liệt để triển khai xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 1, hoàn thành, đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại tháng 3/2008.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 10/8/2006 và số 145/TB-VPCP ngày 8/9/2006 của Văn phòng Chính phủ, sớm thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đấu nối và đàm phán giá bán điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kịp thời những vướng mắc về thiết kế, hỗ trợ nhà thầu trong việc triển khai thực hiện dự án. Tổ hợp nhà thầu Lilama, Tổng công ty xây dựng số 1 cần phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện dự án theo đúng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

- Đối với dự án đường ống dẫn khí: chủ đầu tư xem xét, giải quyết các kiến nghị hợp lý của nhà thầu, bảo đảm cung cấp khí vào tháng 1/2008 phục vụ cho việc chạy thử Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

b) Nhà máy đạm Phú Mỹ:

- Việc đưa Nhà máy đạm Phú Mỹ vào vận hành đúng tiến độ, an toàn, ổn định góp phần quan trọng vào việc chủ động cung cấp phân bón cho nông nghiệp, bình ổn giá cả và thị trường phân đạm trong nước, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Đến nay Nhà máy đã thực hiện thành công việc cổ phần hóa, tạo cơ chế quản lý mới và động lực phát triển.

- Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công nhân Nhà máy phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm chủ công nghệ, quản lý, vận hành Nhà máy an toàn, hiệu quả. Đồng thời Nhà máy cần phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nguồn nhân lực vận hành cho các dự án của ngành Dầu khí.

c) Về Dự án Nhà máy lọc dầu số 3: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương làm việc với đối tác để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư) trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2007.

d) Về phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí nhằm tăng nhanh tỷ lệ về dịch vụ trong cơ cấu doanh thu toàn ngành, đặc biệt chú ý việc đầu tư phát triển lĩnh vực đóng tàu chuyên dụng và giàn khoan dầu khí. Nếu có khó khăn, vướng mắc về cơ chế, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

e) Về kiến nghị của XNLD Vietsovpetro:

- Về cơ chế đấu thầu: Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu kỹ đề nghị của XNLD Vietsovpetro, làm việc với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

- Đối với các kiến nghị khác: XNLD cần làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và địa phương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Về đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí: các công trình dầu khí có tầm quan trọng đặc biệt đối với vấn đề an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của đất nước; có vốn đầu tư lớn, công nghệ và thiết bị hiện đại, dễ cháy nổ. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các công trình này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, CN, XD, TC, GTVT, TNMT, NV, NN&PTNT, CA, QP;
- UBND các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận;
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Điện lực VN;
- XNLD Vietsovpetro;
- Các TCT: Lilama, CC1;
- Công ty PVGAS, các Ban QLDA: Nhà máy lọc dầu số 3, Điện Nhơn Trạch 1;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK(4). H(38b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 94/TB-VPCP về việc kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí 4 tháng đầu năm 2007 và triển khai một số dự án dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.201
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69