Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/TB-VPCP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam báo cáo một số nội dung quan trọng liên quan đến Phương án cổ phần hóa và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận:

1. Ngân hàng Ngoại thương khẩn trương triển khai thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng ý Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tổ chức thực hiện sắp xếp và chỉ đạo các công ty thành viên xử lý các vấn đề tài chính, tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị thành viên không được làm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

2. Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, ngoài các tiêu chí như Ngân hàng Ngoại thương đề xuất, các nhà đầu tư chiến lược cần cam kết đầu tư lâu dài, không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian nhất định kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu. Nhà đầu tư chiến lược được tham gia trong cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Đồng ý về đối tượng và cơ cấu bán cổ phần lần đầu như đề nghị của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tập trung thực hiện tốt việc bán cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng kkhoán trong nước theo lộ trình đã được phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bán cổ phần và niêm yết quốc tế.

4. Việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiến hành đồng thời với chuẩn bị điều kiện hình thành Tập đoàn tài chính, ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng , Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ngân hàng Ngoại thương VN;
- TCTY Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Ban Chỉ đọa đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy;
 các Vụ: TH, KTKH, Website Chính phủ;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49