Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 82/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỚI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Ngày 10 tháng 3 năm 2010, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010. Cùng chủ trì có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Bình Dương.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về một số nét hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2009; báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung của Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Năm 2009, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự điều hành chặt chẽ, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, chúng ta đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiềm chế được lạm phát, hệ thống tài chính – ngân hàng giữ ổn định và tiếp tục phát triển, duy trì được tốc độ tăng trường kinh tế khá cao, đạt 5,32%; huy động nguồn vốn đầu tư lớn cho phát triển; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tốt hơn năm 2008; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Kết quả trên đây có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có vai trò rất quan trọng. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2009, bảo đảm việc làm cho người lao động, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Nhà nước, sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cũng qua đó, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã có bước trưởng thành, tự tin, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh vượt qua khó khăn để phát triển.

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung, các tập đoàn, tổng công ty nói riêng vẫn còn những hạn chế, nổi lên là năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao; đầu tư có nơi vẫn còn dàn trải, một số dự án kém hiệu quả; một số doanh nghiệp thành viên thua lỗ kéo dài chưa được xử lý triệt để; ứng dụng và đầu tư cho khoa học công nghệ có tiến bộ nhưng còn thấp; năng lực quản trị doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Bước vào năm 2010, kinh tế thế giới đã phục hồi và đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Trong nước, những kết quả quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 là cơ sở và động lực để cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2010 là bảo đảm tăng trưởng đạt mức 6,5%, không để lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Để góp phần cùng cả nước đạt được các mục tiêu trên, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Đề cao trách nhiệm trước đất nước, trước Chính phủ và nhân dân; rà soát lại kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2010 với mức tăng trưởng bình quân khoảng 10%. Trong đó phải chú ý đến các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp; đầu tư mạnh hơn vào công tác nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu; mở rộng thị trường; chú trọng công tác bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm, thuốc chữa bệnh, bảo vệ môi trường v.v…

Tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư để triển khai có hiệu quả, đặc biệt là thu xếp vốn và tổ chức thực hiện các dự án quan trọng, dự án phải hoàn thành trong năm 2010 bảo đảm đúng tiến độ; không khởi công các dự án chưa thực sự cấp thiết, không hiệu quả, chưa đủ thủ tục theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Khẩn trương triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài, bảo đảm có hiệu quả.

b) Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, góp phần cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát; tính toán, xác định giá cả hàng hóa hợp lý, không để giá tăng cao. Các doanh nghiệp phải thực hiện công khai, minh bạch về giá; tránh đầu cơ tăng giá, góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ những mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm xuất khẩu để ổn định thị trường. Các tổng công ty trong lĩnh vực nông nghiệp (lương thực, cà phê, cao su, …) phải cố gắng tổ chức thu mua hết nông sản hàng hóa cho nông dân, công nhân nông nghiệp với giá bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất và có lãi; đối với nông dân trồng lúa, bảo đảm mức lãi suất tối thiểu là 30%. Các tổng công ty lương thực cần có biện pháp liên kết hiệu quả với tư thương trong việc mua lúa, gạo của nông dân.

c) Góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ ổn định giá tiêu dùng (điện, than, xăng dầu, lương thực, …), bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia hỗ trợ các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đóng góp quỹ từ thiện theo khả năng của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả và phát triển doanh nghiệp nhà nước:

- Thực hiện theo đúng kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đối với những doanh nghiệp không kịp cổ phần hóa trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 thì chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Kiên quyết bán, giải thể, phá sản, sắp xếp lại các tổng công ty, các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; có biện pháp không để phát sinh mới các doanh nghiệp thua lỗ;

- Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế cạnh tranh nội bộ; rà soát lại ngành nghề kinh doanh để tập trung vào ngành kinh doanh chính và phụ trợ; việc phát triển kinh doanh trong các ngành khác phải được lựa chọn kỹ lưỡng trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của các tập đoàn, tổng công ty và đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; công khai, minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, giám sát;

- Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản lý, bố trí đúng cán bộ; lãnh đạo doanh nghiệp phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, đoàn kết nội bộ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

đ) Về tổ chức thực hiện:

- Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, hợp lý để bảo đảm tăng trưởng, tính thanh khoản của nền kinh tế, không để lạm phát cao. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển, Chính phủ sẽ xem xét bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với các dự án quan trọng;

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sớm trình Chính phủ các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế nhập siêu phù hợp với các cam kết quốc tế;

- Các Bộ: Tài chính, Công thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ các chính sách khuyến khích xuất khẩu (về thuế, vốn, quản lý ngoại hối, …);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước; trong đó, nghiên cứu để giao thêm quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước;

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; các Bộ, địa phương, doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và có định hướng về chính sách của Nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp để tạo đồng thuận trong xã hội;

- Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị của tập đoàn, tổng công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết hoặc giao các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ trưởng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.846
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212